Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Eri värisiä puutaloja, puita sekä edessä auringonkukkia.

Östersundomin alueen maakuntakaava

Östersundomin alueen maakuntakaava sisältää kaikki keskeiset maankäytön teemat. Kaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoonjokeen ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea.

Kaavassa kiinnitetään erityistä huomiota Natura-alueisiin, raideliikenneratkaisuun ja kestävän kasvun ohjaamiseen. Keskeisenä tavoitteena on sitoa taajamarakenne raideyhteyteen ja turvata tärkeät ekologiset yhteydet sekä olla heikentämättä merkittävästi Natura-alueiden luontoarvoja. 

Alue jätettiin hyväksymättä Uudenmaan toisesta vaihemaakuntakaavasta, ja sen valmistelua jatkettiin erillään. Kaava sai lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä(Siirryt toiseen palveluun) 2021.

Kaava-aineisto

Selvitykset

Sivu päivitetty viimeksi: 27.6.2023