Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Mies ja koira kävelemässä omakotitaloalueella talvisena päivänä.

Östersundomin alueen maakuntakaava on kokonaisuudessaan voimassa

Östersundomin alueen maakuntakaavassa käsitellään kaikki keskeiset maankäytön teemat. Kaava kattaa Helsingin Östersundomista Sipoonjokeen ulottuvan alueen sekä osan Vantaan Länsisalmea.

Alue jätettiin hyväksymättä Uudenmaan toisesta vaihemaakuntakaavasta, ja sen valmistelua jatkettiin omana kaavaprosessinaan. Korkein hallinto-oikeus antoi 10.5.2021 päätöksen(Siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan hallinto-oikeuden aiempi päätös pysyi voimassa ja kaikki kaavaa koskevat valitukset hylättiin. Kaava sai siten lainvoiman.

Kasvun ja luontoarvojen yhteensovittamista

Kaavassa kiinnitetään erityistä huomiota Natura-alueisiin, raideliikenneratkaisuun ja kestävän kasvun ohjaamiseen. Keskeisenä tavoitteena on sitoa taajamarakenne raideyhteyteen ja turvata tärkeät ekologiset yhteydet sekä olla heikentämättä merkittävästi Natura-alueiden luonnonarvoja. 

Östersundomin maakuntakaavan kaava-aineisto ja selvitykset

Kaava-aineisto

Selvitykset

Sivu päivitetty viimeksi: 27.4.2022