Gå till innehåll
Sök

Landskapsplanen för Östersundomområdet är i kraft i sin helhet

I landskapsplanen för Östersundomområdet behandlas alla väsentliga markanvändningsteman. Planen omfattar ett område som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Sibbo å samt en del av Västersundom i Vanda.

Området lämnades utanför den godkända etapplandskapsplanen 2 för Nyland, och dess beredning har pågått som en egen planprocess. Högsta förvaltningsdomstolen gav 10.5.2021 ett beslut(Du går över till annan tjänst), enligt vilket förvaltningsdomstolens tidigare beslut förblev i kraft och alla besvär över planen avslogs. Planen har således vunnit laga kraft.

Tillväxt och naturvärden samordnas

Planen fäster särskild vikt vid Natura-områden, spårtrafikslösningar och styrandet av hållbar tillväxt. Det centrala målet är att knyta tätortsstrukturen till en spårförbindelse och trygga viktiga ekologiska förbindelser samt att inte avsevärt försämra Natura-områdenas naturvärden.

Planmaterial och utredningar i fråga om landskapsplanen för Östersundomområdet

Planmaterial

Utredningar

Sidan uppdaterad senast: 28.4.2022