Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsplanen för Östersundom

Landskapsplanen för Östersundomområdet ingår alla väsentliga markanvändningsteman. Planen omfattar ett område som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Sibbo å samt en del av Västersundom i Vanda.

Planen fäster särskild vikt vid Natura-områden, spårtrafikslösningar och styrandet av hållbar tillväxt. Det centrala målet är att knyta tätortsstrukturen till en spårförbindelse och trygga viktiga ekologiska förbindelser samt att inte avsevärt försämra Natura-områdenas naturvärden. 

Området lämnades utanför den godkända etapplandskapsplanen 2 för Nyland, och dess beredning fortsatte separat. Planen vann laga kraft genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut(Du går över till annan tjänst) 2021.

Planmaterial

Utredningar

Sidan uppdaterad senast: 18.4.2023