Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Gällande landskapsplaner

I Nyland finns flera gällande landskapsplaner som tillsammans bildar en helhet av de gällande landskapsplanerna. De gällande planerna är helheten Nylandsplanen, landskapsplanen för Östersundomområdet samt vindkraftslösningen i etapplandskapsplan 4.

Bekanta dig med plansammanställningen

En inofficiell sammanställningskarta och dess beteckningar och bestämmelser gör det lättare att få en uppfattning om helheten och tolka den. När den rådande plansituationen tolkas ska alla gällande landskapsplaner och beteckningar beaktas samtidigt.

Nylandsplanen 2050

Nylandsplanen är en helhet som omfattar etapplandskapsplanerna för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Målet är att hållbart styra den framtida tillväxten med sikte på år 2050. Planen omfattar nästan hela Nyland med undantag av Östersundomområdet. 

Landskapsplanen för Östersundom

I landskapsplanen för Östersundom ingår alla väsentliga markanvändningsteman. Planen omfattar ett område som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Sibbo å samt en del av Västersundom i Vanda. Området lämnades utanför den godkända etapplandskapsplanen 2 för Nyland, och dess beredning fortsatte separat.

Etapplandskapsplan 4

Etapplandskapsplan 4 för Nyland kompletterar och reviderar de tidigare landskapsplanerna. Endast vindkraftslösningen är i kraft, för planen upphävdes nästan i sin helhet i och med att Nylandsplanen trädde i kraft. Planen omfattar nästan hela Nyland med undantag av Östersundomområdet. 

Sidan uppdaterad senast: 25.8.2023