Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Tyyni meri ja purjevene punertavassa auringonlaskussa.

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen kestävää käyttöä

Merialuesuunnittelulla sovitetaan yhteen merialueiden erilaisia käyttötarpeita niin merellisten elinkeinojen kuin ympäristön näkökulmasta.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa ovat laatineet yhdessä kolmiosaisen merialuesuunnitelman. Suomenlahden osuudesta vastaavat Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi merialuesuunnitelman osaltaan joulukuussa 2020. Ympäristöministeriö toimitti Suomen suunnitelman EU:n komissiolle keväällä 2021.

Suunnitteluyhteistyötä ohjaa koordinaatioryhmä, johon kuuluvat rannikon maakuntien liittojen ja ympäristöministeriön edustajat. Yhteistyötä koordinoi Varsinais-Suomen liitto.

Suomenlahden suunnitelmassa monia teemoja

Suomenlahden suunnitelmassa korostuvat meriliikenne ja satamat, matkailu ja virkistys, kulttuuriperintö, kalastus ja vesiviljely sekä meriympäristön ja -luonnon vaaliminen. Huomiota kiinnitetään myös maanpuolustukseen, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. 

Merialuesuunnitelma laadittiin laajassa yhteistyössä, ja se toimii hyvänä lähtötietona muulle suunnittelulle kuten kaavoitukselle ja eri sektorien viranomaisten toimille. Yhteistyössä tieto merestä lisääntyy ja sen kestävään käyttöön kiinnitetään huomiota.

Sukella Suomenlahden erityispiirteisiin tutkimalla tarinakarttaa, joka yhdistää tekstiä, karttoja, kuvia ja videota.

Merialuesuunnittelun yhteistyö jatkuu

Taustalla laki

Merialuesuunnittelua tehdään kaikissa EU:n rannikkovaltioissa ja se perustuu EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin. Suomessa siitä säännellään maankäyttö- ja rakennuslaissa.(Siirryt toiseen palveluun)

Merialuesuunnitteludirektiivin tarkoituksena on edistää EU:n meripolitiikan ja sinisen kasvun strategian mukaisesti merialueiden kestävää talouskasvua, merten luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ekosysteemien suojelua tilanteessa, jossa merialueen käyttö ja ihmispaineet lisääntyvät. Merialuesuunnitelmien avulla halutaan sovittaa yhteen merialueille kohdistuvia eri intressejä ja ehkäistä ennakolta niiden välisiä ristiriitoja. Eri toimintojen yhteensovittamisella pyritään myös saavuttamaan synergiaetuja merellisten käyttömuotojen välillä. 

Sivu päivitetty viimeksi: 17.10.2023