Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Havsplanering främjar hållbar användning av havsområden

Med hjälp av havsplanering samordnas de olika behoven att använda havsområden ur perspektivet för såväl maritima näringar som miljön. 

Finlands åtta kustlandskap har tillsammans utarbetat en havsplan i tre delar. Nylands förbund och Kymmenedalens förbund ansvarar för den del som gäller Finska viken.

Nylands landskapsfullmäktige godkände för egen del havsplanen i december 2020. Miljöministeriet levererade Finlands plan till EU-kommissionen på våren 2021.

Arbetet med att planera och förbereda den andra planeringsomgången har inletts. För planeringssamarbetet svarar en koordinationsgrupp som består av representanter för kustområdets landskapsförbund och miljöministeriet. Samarbetet koordineras av Egentliga Finlands förbund.

Havsplanen för Finska viken innefattar många olika teman

I havsplanen för Finska viken framhävs sjötrafik och hamnar, turism och rekreation, kulturarv, fiske och vattenbruk samt värnande av den marina miljön och naturen. Uppmärksamhet fästs också vid Försvarsmaktens behov, havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav. 

Havsplanen utarbetades i brett samarbete, och den utgör en bra utgångspunkt för annan planering, t.ex. planläggning och myndighetsåtgärder på olika sektorer. Genom samarbete ökar informationen om havet och man fäster uppmärksamhet vid hållbar användning av havet.

Fördjupa dig i Finska vikens särdrag genom att studera berättelsekartan som består av texter, kartor, bilder och video.

Fortsatt samarbete inom havsplanering

Utgår från lagen

Havsplanering sker i alla kuststater i EU och den baserar sig på EU:s havsplaneringsdirektiv.  I Finland finns bestämmelser om havsplaneringen i markanvändnings- och bygglagen(Du går över till annan tjänst).

Syftet med havsplaneringsdirektivet är att i enlighet med EU:s havspolitik och strategi för blå tillväxt främja hållbar tillväxt i havsrelaterade ekonomier, hållbar användning av marina resurser samt skydd av ekosystem i en situation där havsområdena används mer och den mänskliga belastningen ökar. 

Syftet med havsplanerna är att samordna de olika intressen som hänför sig till havsområden samt att på förhand förebygga konflikter mellan dem. Syftet med att samordna olika funktioner är också att åstadkomma synergieffekter mellan marina användningsformer. 

Sidan uppdaterad senast: 17.10.2023