Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Kädet ja rattaita sekä ikonikuvia.

AN-tjänster 2024 Nyland – Stöd för reformen av arbets- och näringstjänsterna

Nylands förbund leder projektet AN-tjänster 2024 Nyland. Kärnan är förberedelser inför AN24-reformen och gränsöverskridande samarbete mellan sysselsättningsområdena på landskapsnivå. Kommunerna tar över ansvaret för arbets- och näringstjänsterna i början av år 2025.

I det tvååriga projektet delar man med sig av erfarenheter och letar efter nya, mera strategiska sätt att främja landskapets AN-tjänster. I samråd med de nyländska sysselsättningsområdena utvecklar man långsiktiga verksamhetsmodeller och en utvecklingsplattform, som beaktar landskapets särdrag och det potential som lokomotivet för hela Finlands ekonomi har. 

I januari 2024 hölls projektets gemensamma startmöte. Nu fortsätter verksamheten i arbetsgrupper, som erbjuder en plattform för det praktiska samarbetet. Projektet får stöd av bland annat kommunikatörernas nätverk, ledningsgruppen och delegationen.

Ansvaret för arbets- och näringstjänsterna till kommunerna

Överföringen av AN-tjänsterna till kommunerna för dem närmare kunderna. Efter reformen ligger ansvaret för såväl verktyg som sysselsättning hos själva kommunerna. Målet är att påskynda ökande sysselsättning och att förbättra både lönsamheten och tillgången på tjänster. Personalen vid Arbets- och näringsbyråerna övergår i kommunernas tjänst via en överlåtelse av rörelse. 

Kommunerna har goda utgångspunkter att för sina personkunder och företag erbjuda lämpliga tjänster som har en inriktning på den lokala arbetsmarknadens behov. Synergin ökar då en och samma aktör bär ansvaret för kommunens sysselsättnings-, utbildnings- och näringstjänster. Allt det här främjar områdets livskraft och konkurrenskraft.

En sporrande finansieringsmodell ökar kommunernas ansvar för de kostnader som uppstår vid skötseln av sysselsättningsfrågor. Å andra sidan, ifall kommunerna lyckas förkorta längden på arbetslöshetsperioder och kan få invånarna tidigare tillbaka till arbetslovet, kan den själv få ekonomisk nytta.

Rentav nio sysselsättningsområden till Nyland

Nyland har inemot 1,8 invånare och är Finlands största enhetliga pendlingsområde med sina drygt 800 000 yrkesverksamma personer. Exceptionellt är att till och med nio sysselsättningsområden kommer att bildas på området.

De nyländska kommunerna har sinsemellan beslutat hur de vill bilda dem. Till exempel Helsingfors, Vanda, Esbo har varsitt eget sysselsättningsområde, medan det i övriga delar av Nyland finns gemensamma områden för flera kommuner. De fastställs senast 29.2.2024. 

Med tanke på reformen är det viktigt att förstå landskapets betydelse för hela landets ekonomi. En tredjedel av Finlands arbetsplatser finns i Nyland och regionen står för 40 procent av Finlands BNP. 

Det av Europeiska socialfonden (ESR+) delfinansierade AN24-projektet pågår ända tills utgången av år 2025. Projektet är en fortsättning på de av Nylands förbund påbörjade sysselsättningsforumen, där kommunerna erbjöds stöd för den kommande AN-reformen.

Sidan uppdaterad senast: 17.4.2024