Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Kohti kestävämpiä ja innovatiivisempia julkisia hankintoja – Tervetuloa webinaariin 18.5.

Laurean, Keinon ja EER- eli Uudenmaan yrittäjyysaluevuoden logot.

Millaista on julkisen sektorin hankintavastaavien arki? Millaisia haasteita ja toiveita hankintavastaavilla on työssään, kun suunnitellaan digivihreitä, asiakaslähtöisempiä hankintoja?

Näihin kysymyksiin on etsitty vastauksia haastattelemalla julkisen sektorin hankintavastaavia. Keskiviikkona 18.5. klo 8.30–9.45 webinaarissa haastattelujen tuloksia esittelee Raija Kaljunen Laurea-ammattikorkeakoulusta, ja tuloksia kommentoimassa on Pentti Komssi KEINO-osaamiskeskuksesta.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti julkisen sektorin hankintayksiköiden henkilöstölle ja muille kestävistä hankinnoista kiinnostuneille julkishallinnon asiantuntijoille.

Tavoitteena on kehittää julkisten hankintojen suunnitteluvaihetta nykyistä markkina- ja asiakaslähtöisemmäksi ja enemmän digivihreitä ratkaisuja ja innovatiivisuutta suosivaksi.

– Parhaimmillaan julkiset hankinnat toteuttavat kunnan arvoja ja strategisia tavoitteita ilmastoneutraaliudesta ja kiertotaloudesta innovaatioihin ja elinvoimaan sekä työllisyyteen, sanoo projektipäällikkö Simo Karetie Uudenmaan liitolta.

Julkiset hankinnat innovaatioiden ja digivihreiden ratkaisujen kysynnän vauhdittajana

Julkisilla hankinnoilla voidaan luoda kysyntää yritysten digivihreille ja innovatiivisille tuotteille ja palveluille. Näin yrityksillä on kannustin kehittää vastuullista ja tulevaisuuteen tähtäävää innovaatiotoimintaa. Hankkijan ja tarjoajien välinen vuoropuhelu, yhteiskehittäminen ja yhteistyön lisääminen hankintaprosessissa ja erityisesti hankinnan suunnitteluvaiheessa parantaa mahdollisuuksia kiertotalousmuutoksen vauhdittamiseen.

Tällä hetkellä ihannetilanteeseen on kuitenkin vielä matkaa. Monilla hankintavastaavilla on kokemuksia hyvin onnistuneista hankintojen suunnitteluvaiheista, joissa on osallistettu yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Toisaalta heillä on myös paljon toiveita siitä, miten hankintojen valmistelua voisi parantaa.

– Haastatteluista on noussut esiin muun muassa vähäisiin resursseihin, kiireeseen ja hankintojen johtamiseen liittyviä haasteita, Raija Kaljunen kertoo.

Lisää haastattelutuloksista saamme kuulla webinaarissa.

Haastattelut toteuttavat Uudenmaan yrittäjyysaluevuotta

Haastattelut ovat osa Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021–2022 -hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida innovatiivisten digivihreiden julkisten hankintojen suunnittelun toimintamalli yhteistyössä julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa.

Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ja Haaga-Helia tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin koronapandemian johdosta toteuttamia toimia.

Webinaarin järjestävät yhteistyössä Uudenmaan liitto, Laurea ja KEINO-osaamiskeskus osana Uudenmaan yrittäjyysaluevuotta.

Lisätietoja:

Simo Karetie

Projektipäällikkö

+358 40 837 5431

Uudenmaan kiertotalouslaakso

Miranda Sundholm

Projektipäällikkö

+358 40 658 3384

We Make Transition -hanke, Baltic Sea Region -ohjelman kansallinen viestintä

Palvelee myös ruotsiksi