Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Kunnilla ja maakunnilla tärkeä merkitys elinkeinotoiminnan toimintaympäristön luojana – Vihreä siirtymä tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille

Kolikkopinoja, jonka päällä vihreä oksa, josta kasvaa pieniä lehtiä.

Uudenmaan liitossa selvitettiin, miten kunnat ja maakunnat voivat tukea ja edistää yritystoimintaa kohti hiilineutraaliutta suuntautuvassa yhteiskunnassa. Uusimaa ei aivan pärjää kilpailukyvyssä muiden Pohjoismaiden vastaaville alueille, mutta vihreä siirtymä tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti uuden teknologian parissa toimiville yrityksille. Kunnilla ja maakunnilla on tärkeä rooli elinkeinotoimintaa edistävän toimintaympäristön luomisessa.

Uudenmaan liiton tuore elinkeinoselvitys tarjoaa ajantasaisen kuvan Uudenmaan elinkeinojen nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Niiden pohjalta selvityksessä esitetään johtopäätöksiä, keskustelunavauksia ja evästyksiä kunnallisille ja maakunnallisille toimijoille elinkeinojen tukemiseen ja edistämiseen.

– Selvityksestä on hyötyä niin Uudenmaan kuin muiden maakuntien ja kuntien toimijoille. Se kertoo, millä eri tavoilla ne voivat tukea ja edistää alueensa yritystoimintaa, kertoo selvityksen tekijä, tutkija Seppo Laakso.

Espoon kaupungin suunnittelupäällikkö Johanna Palomäki, joka oli mukana selvityksen ohjausryhmässä, pitää selvitystä erinomaisena analyysinä Uudenmaan nykytilasta erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. – Selvitys auttaa meitä visioimaan, millaisille tulevaisuuden työpaikoille meidän pitäisi varautua tarjoamaan hyviä sijainteja Espoossa, Palomäki toteaa.

Yrityksillä ja niiden tuottamalla arvonlisäyksellä on tärkeä merkitys Uudenmaan hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. 

– Uusimaa ja Helsingin kaupunkiseutu eivät tällä hetkellä aivan pärjää kilpailukyvyssä muiden Pohjoismaiden vastaaville alueille. Kehitettävää on erityisesti tuottavuudessa ja kyvyssä soveltaa innovaatioita, Seppo Laakso toteaa.

Vihreä siirtymä tuo haasteita ja mahdollisuuksia

Vihreä siirtymä kohti hiilineutraaliutta edellyttää ilmastopäästöjen nopeaa vähentämistä kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa. Julkisen sektorin lisäksi myös yrityksillä on suuri vastuu vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Päästövähennystavoitteet avaavat kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia korkean teknologian teollisuudelle ja sitä tukeville palveluille. Uuden teknologian kysyntä voi synnyttää Suomeen ja Uudellemaalle myös täysin uudenlaista tuotantoa.

– Vihreä siirtymä tarjoaa erityisesti uuden teknologian parissa toimiville yrityksille uusia vientimahdollisuuksia, sillä älykkäiden koneiden, laitteiden ja prosessien kysyntä tulee lisääntymään maailmanlaajuisesti, Laakso toteaa. 

Kaupunkien ja kuntien tehtävänä onkin luoda edellytykset vakaalle, ennustettavalle ja kilpailukykyiselle toimintaympäristölle, joka vahvistaa yritysten halua investoida, kehittyä ja kasvaa.

Miten kunnat voivat tukea paikallista ja alueellista elinkeinoelämää?

Globaalin talouden muutokset heijastuvat nopeasti ja voimakkaasti Uudellemaalle. Kuitenkin elinkeinotoimintaan liittyy oleellisesti myös paikallisuus, sillä yritysten toimipaikat ja useimmiten myös työvoima sekä tuotteita ja palveluita tarvitsevat asiakkaat ovat kunnissa.

Kunnat pystyvät vaikuttamaan laajasti yritystoiminnan perusedellytyksiin muun muassa kaavoituksen ja tonttitarjonnan, energiantuotannon, kunnallistekniikan, lupaprosessien sekä yrityspalveluiden avulla. Tiivis yhdyskuntarakenne sekä toimiva infrastruktuuri ja liikennejärjestelmä tuovat yrityksille sijaintiin perustuvia kasautumishyötyjä.

Yritysten työvoiman saatavuus ja houkuttelevuus ovat vahvasti sidoksissa alueen vetovoimaan ja houkuttelevuuteen. Kuntien kaavoituksella ja maapolitiikalla vaikutetaan asumisen kustannuksiin ja asuinympäristön viihtyvyyteen. Toimiva joukkoliikenne ja kotitalouksien palvelut ovat niin ikään tärkeitä vetovoimatekijöitä, joihin kunnat voivat vaikuttaa.

Osaajia tarvitaan

Jatkossa työvoimaa on saatavilla nykyistä heikommin, sillä työikäisen väestön kasvu hidastuu. Uudenmaan kilpailukyky tulee entistä enemmän perustumaan maahanmuuttajataustaiseen väestöön ja heidän osaamisensa hyödyntämiseen ja kasvattamiseen.

Uudellamaalla merkittävä osa yrityksistä toimii aloilla, jotka edellyttävät vaativaa asiantuntijaosaamista. Kuntien on kuitenkin tärkeää tukea myös muiden yritysten sijoittumismahdollisuuksia, toimintaedellytyksiä ja työvoiman saatavuutta. Teollisuuden ja rakentamisen alihankintayrityksillä ja pienillä palveluyrityksillä on tärkeä rooli yhteiskunnan toimivuudessa sekä muun yritystoiminnan tukena.

– Jotta tuottavuus saadaan kasvuun, on panostettava tutkimukseen ja kehittämiseen, koulutukseen sekä työvoiman saatavuuteen, Seppo Laakso toteaa. – Kaupungeilla ja kunnilla on oma tärkeä roolinsa yritystoimintaa edistävän toimintaympäristön luomisessa.

Tutustu julkaisuun:

Lisätietoja:

Tutkija Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA, seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi, puh. 050 097 0082

Suunnittelija Jouni Suominen, Uudenmaan liitto, jouni.suominen@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 543 5951

Kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka, Uudenmaan liitto, ilona.mansikka@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 524 9186 

Avainsanat:

Elinkeinot