Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Kuntien tulee tehdä ilmasto­suunnitelmat – Avustus­haku aukeaa huhtikuussa

Kolme erilaista taloa, yksi taloista takana kallion päällä.

Ilmastolain velvoite kuntien ilmastosuunnitelmista tuli voimaan 1.3.2023. Sen myötä kaikille Suomen kunnille tulee laatia ilmastosuunnitelma, joka ohjaa kunnan toimintaa ilmastollisesti kestävään suuntaan. Siirtymäaika on pitkä ja olemassa olevat suunnitelmat huomioidaan, mutta lakimuutos antaa hienon mahdollisuuden terävöittää kunnan ilmastotyötä ja resursoida sitä pitkäjänteisesti.

Ilmastolain mukaan kunnan on jatkossa laadittava tai päivitettävä ilmastosuunnitelma vähintään kerran valtuustokaudessa. Lain tarkoituksena on sitouttaa kunnat yhä vahvemmin ilmastotyöhön ja samalla sitoa ilmastotyö vahvemmin osaksi kuntien toimintaa. Tämän vuoksi suunnitelma on hyväksyttävä valtuustossa sekä otettava huomioon kuntastrategiassa ja toimintakertomuksessa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan avustusta on mahdollista saada 45 000 euroa kuntaa kohden.

Koska laki on velvoittava, ilmastosuunnitelmia rahoitetaan valtion taholta. Ympäristöministeriö avaa avustushaun huhtikuussa 2023. Tämänhetkisen tiedon mukaan avustusta on mahdollista saada 45 000 euroa kuntaa kohden. Tällä valtuustokaudella (2023–24) tukea jaetaan vain kunnille, joilla ei ennestään ole vaatimukset täyttävää ilmastosuunnitelmaa. Seuraavalla kaudella avustushaku avataan kaikille kunnille.

Ilmastosuunnitelmien tukemiseen on seuraaville vuosille budjetoitu 2,6 miljoonaa euroa vuodessa, ja se jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Näin ollen rahoitusta voi saada ainakin 50 kuntaa vuodessa. On arvioitu, että ilmastolain vaatimukset täyttävä ilmastosuunnitelma puuttuu jopa noin 200 kunnalta.

Ilmastosuunnitelma on myös mahdollisuus terävöittää kunnan ilmastotyötä

Ilmastosuunnitelmavelvoite kannattaa nähdä mahdollisuutena terävöittää omaa ilmastotyötä. Tuella on mahdollista rahoittaa myös omaa työtä ja useamman kunnan yhteistyönä tehtäviä suunnitelmia. Tuki voi antaa mahdollisuuden ilmastotyön pitkäjänteiseen tukemiseen ja kehittämiseen. Uudenmaan liitto selvittää parhaillaan tuen hyödyntämismahdollisuuksia yhdessä muiden maakunnan liittojen kanssa. Liitto tukee kuntia avustushakemusten laadinnassa ja ilmastosuunnitelman tekemisen suunnittelussa.

Ilmastosuunnitelmassa on oltava:

  1. tavoite kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa
  2. toimet, joilla kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään kunnassa
  3. tiedot kasvihuonekaasujen päästöjen kehityksestä kunnassa
  4. tiedot suunnitelman toteutumisen seurannasta

Lisäksi suunnitelmassa voidaan käsitellä muita ilmastotyön teemoja, kuten ilmastonmuutokseen sopeutumista. Päästötavoitteiden toteutumista seurataan Hinku-laskentamallilla. Tavoitevuoden ja tavoitteellisuuden asteen kunta saa määrätä itse, mutta tavoitteen on minimissään oltava linjassa kansallisten tavoitteiden kanssa tai muuten perusteltu. Toiveemme on, että nyt tehtävät suunnitelmat heijastaisivat Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteen kunnianhimoa.

Uudenmaan liitosta apua ilmastosuunnitelmiin ja avustushakuun

Järjestimme ilmastosuunnitelmista Uudenmaan kunnille keskustelutilaisuuden keskiviikkona 12.4. Tilaisuudessa kävimme läpi tiedossa olevia ilmastosuunnitelman vaatimuksia, toteutusvaihtoehtoja ja rahoitusmalleja. Kartoitimme myös kuntien toiveita ja suunnitelmia ilmastosuunnitelmienne tukemisen suhteen.

Uudenmaan liitto valmistautuu näin tukemaan kuntia avustushaussa ja löytämään meille toimivimmat mallit ilmastotyön pitkäaikaiseen tukemiseen tämän rahoituksen puitteissa. Tilaisuuden terveiset viedään myös kuntajohtajien kokoukseen 19.4. Työtä jatketaan myöhemmin kiinnostuneiden kuntien kanssa avustushaun auettua.

Lisätietoja:

Simo Haanpää

Ilmastoasiantuntija

+358 50 525 5706

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja muutoksen hillintä, Regions4Climate- ja Canemure-hankkeet

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

IlmastoTapahtumat