Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

KUUMA-seudulle houkutellaan kansainvälisiä yrityksiä, osaajia ja investoijia

Kasvokuva haastatellusta ja teksti: "Koskaan ei voi tietää, milloin tarpeet ja mahdollisuudet kohtaavat."

Kymmenen pääkaupunkiseudun kehyskunnan muodostaman KUUMA-seudun tehtävänä on edistää alueen kuntien veto- ja pitovoimaa edunvalvonnalla sekä viestinnällisin keinoin. Seutua markkinoidaan myös kansainvälisesti yrityksille, osaajille ja investoijille Helsinki Ring of Industry -brändin avulla. Tarmo Aarnio toimii KUUMA-seudun yhteistyöjohtajana.

– Työmme on proaktiivista vaikuttamista muun muassa lainsäädäntötyöhön ja yleisiin kehittämisen edellytyksiin yhdessä pääasiassa kuntien kanssa, mutta myös valtion, muiden edunvalvontaorganisaatioiden ja eri tahojen asiantuntijoiden kanssa, Aarnio kertoo KUUMA-seudun työstä.

KUUMA-seutuun kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Yhteistyötä ja elinvoiman kehittämistä on tehtävä yli kaikkien rajojen

– Ajankohtaista meillä on erityisesti työvoima- ja elinkeinopalveluiden siirron valmistelu valtiolta perustettaville työllisyysalueille eli kuntiin. Se on suuri hallinnollinen muutos, joka toivottavasti saadaan onnistuneesti maaliin vuoden loppuun mennessä. Työvoiman saatavuus ja ylipäänsä työvoiman kohtaantohaasteet, seutumme yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kapeikot sekä digitalisaatio ovat arkea myös KUUMA-seudulla, hän sanoo.

KUUMA-seudun elinvoimatekijöiden edistämiseksi seurataan ja tunnistetaan alueen vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä kuntien kehityksessä sekä erilaisissa valtakunnallisissa selvityksissä. Aarnio toimii myös linkkinä seudustamme kiinnostuneille yrityksille ja muille toimijoille. Vuorovaikutus KUUMA-seudulla toimivan vahvan oppilaitosverkoston kanssa tullee korostumaan TE-palvelujen uudistuksen myötä.

– Hallinnolliset rajat ovat Suomessa ja Uudellamaallakin yllättävän vahvoja. Maakunta-, kunta-, hyvinvointialue- tai työllisyysaluerajat eivät saa olla hidasteina seutumme yhteistyölle tai elinvoiman kehittämiselle, hän toteaa.

Maakunta-, kunta-, hyvinvointialue- tai työllisyysaluerajat eivät saa olla hidasteina seutumme yhteistyölle tai elinvoiman kehittämiselle.

Seudun aktiivisuus, osaaminen ja monipuolinen elinkeinorakenne esille

Helsinki Ring of Industry on KUUMA-seudun brändinimi, joka tuo toiminnallaan esille seudun aktiivisuutta, osaamista ja monipuolista elinkeinorakennetta. Helsinki Ring of Industry -hankkeessa vahvistetaan KUUMA-alueen kuntien yritysten osaamista sekä lisätään seudun tunnettuutta ja houkuttelevuutta erityisesti kansainvälisten yritysten, osaajien ja investoijien parissa.

Helsinki Ring of Industry tilasi viime keväänä Taloustutkimukselta selvityksen, jossa tutkittiin KUUMA-kunnissa toimivien yritysten näkemyksiä ja suunnitelmia. Tutkimus tarjosi arvokasta tietoa alueen yritysten rekrytointitarpeista, kasvusuunnitelmista, kuntayhteistyöstä sekä logistiikasta ja verkostoitumisesta.

– Tutkimuksen mukaan alueen yritykset arvostavat erityisesti logistista sijaintia sekä tarjolla olevia verkostoitumismahdollisuuksia. Edullinen sijaintimme on annettu, mutta muihin yrittämisen edellytyksiin voimme vaikuttaa. Ja näitä yritysten näkemyksiä kuuntelemme herkällä korvalla, Aarnio kuvailee.

– Viimeisen vuoden aikana Helsinki Ring of Industry -brändin LinkedIn-julkaisut ovat saaneet lähes 185 000 näyttökertaa maailmanlaajuisesti. Julkaisuissa on esitelty alueemme vahvuuksia sekä paikallista osaamista erityisesti valmistavan teollisuuden, datakeskusten, elintarviketuotannon ja logistiikan toimialoilta. Koskaan ei voi tietää, milloin tarpeet ja mahdollisuudet kohtaavat, hän pohtii.

Tutkimuksen mukaan alueen yritykset arvostavat erityisesti logistista sijaintia sekä tarjolla olevia verkostoitumismahdollisuuksia.

Helsinki Ring of Industry koetaan onnistuneeksi konseptiksi

Uudenmaan liitolta alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa saanut Helsinki Ring of Industry -hanke päättyi vuoden 2023 lopussa, mutta se on koettu niin onnistuneeksi konseptiksi, että kunnat jatkoivat sen rahoittamista ainakin vuoden 2024 ajan.

– Vuosi 2024 on lähtenyt liikkeelle Helsinki Ring of Industryn toiminnan kehittämisellä: kuinka esimerkiksi tuoda seutumme vahvuuksia ja painopisteitä esille entistä paremmin. Aiemmin on julkaistu 22 yritystarinaa, joiden kautta on esitelty paikallista osaamista, innovaatioita ja yhteistyötä, Aarnio kertoo.

Uusia artikkeleja työstetään parhaillaan. Tavoitteena on julkaista tänä vuonna vähintään yksi uusi tarina jokaisesta KUUMA-kunnasta.

– Lisäksi viestimme aktiivisesti alueen vahvuuksista ja ajankohtaisista uutisista, jotka lisäävät alueen houkuttelevuutta potentiaalisten sijoittujien silmissä, hän sanoo.

Avainsanat:

Elinkeinot