Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

SILTA-hankkeesta lisää puhtia ilmastotyöhön – Kokemuksia viideltä kunnalta

Uudenmaan kunnille on tarjolla apua esimerkiksi ilmastotavoitteisiin sitoutumisessa, ilmastotyön toimenpideohjelmien laatimisessa, hankeideoiden kehittämisessä ja seurannan rakentamisessa. Uudenmaan liiton SILTA-hankkeen ilmastoratkaisija Erik Nyroos on kuntien käytettävissä kaikissa ilmastotyöhön liittyvissä tehtävissä. Kysyimme viideltä kunnalta kokemuksia hankkeesta saadusta avusta.

Lisävauhtia Nurmijärven ilmastotyön alkutaipaleeseen

Nurmijärvi on ilmastotyön alkutaipaleella ja on sitoutunut viime talvena hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Alueisännöitsijä Aino Angervuori ja ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä kertovat, että hyvät neuvot ovat tulleet tarpeeseen muun muassa sitoutumisen aikaansaamisessa ja tulevien toimien haarukoinnissa.

– SILTA-hankkeen Erik on ollut meille isona apuna! Haimme keväällä rahoitusta ympäristöministeriöltä kunnan ilmasto- ja kiertotaloustyön käynnistämiseen. Erik sparrasi hankeideoiden kehittämisessä. Harmillisesti tällä kertaa rahoitusta ei saatu, mutta samoja ideoita viedään nyt toteutukseen vaatimattomammassa muodossa, he kertovat.

Syksyn ja talven aikana Nurmijärvellä valmistellaan ilmastotyön toimenpidesuunnitelmaa. Erik tulee vetämään tähän liittyviä työpajoja.

– Olemme saaneet ottaa oppia muissa kunnissa toimineista käytännöistä. Voimme Erikin avulla toteuttaa ilmastotyötämme laajemmin ja nopeammassa aikataulussa. Lisäksi pystymme järjestämään työpajoja Erikin fasilitoidessa niitä.

Saamme ilmastotyöpalavereista enemmän tuloksia aikaan Erikin avulla, koska hän osaa osallistaa henkilöitä oikeilla kysymyksillä ja viedä palaveria jouhevasti eteenpäin. Hänellä on hyvä kokemus ilmastotyön eri vaiheessa olevien kuntien kanssa, joten hän osaa ehdottaa paljon vaihtoehtoja toimintatapoihin.

– Olemme olleet erittäin tyytyväisiä apuun, jota olemme jo saaneet. Odotamme innolla seuraavaa vaihetta, joka on jo suunnitteilla, Angervuori ja Mäkelä toteavat.

Energiatehokkuustyön haasteita ja ratkaisuja – Ilmastoratkaisija on myös kaveri asioiden pallotteluun

Vihdin ja Kirkkonummen kunnilla on käynnissä yhteinen, ympäristöministeriön rahoittama ilmastohanke, jonka puitteissa he ovat tunnistaneet tiettyjä ilmastotyön pullonkauloja. Kuntien yhteisen ilmastokoordinaattori Vera Järvenreunan mukaan keskeinen pullonkaula liittyy energiatehokkuustyön haasteisiin. He ovat tarvinneet apua kunnan kiinteistöjen energiatehokkuustyön vauhdittamiseen ja johtamiseen.  

– Meillä on Vihdin ja Kirkkonummen kuntien tilapalveluiden yhteinen energiatehokkuusverkosto, joka toimii vertaisoppimisen ja verkostoitumisen alustana. Erik järjesti energiatehokkuusverkostolle työpajan, jossa saimme kartoitettua tilapalveluiden henkilöstön näkemyksiä energiatehokkuustyön haasteista sekä ideoitua konkreettisia ratkaisuja, Järvenreuna kertoo.

Kovan luokan fasilitointiosaamisen lisäksi he ovat saaneet SILTA-hankkeesta keskustelu- ja ideointiapua. Vihdissä ja Kirkkonummella ilmastotyön edistäminen on yhden henkilön vastuulla. Erik on ollut Järvenreunan mielestä hyvä tuki asioiden pallotteluun silloin, kun työn tueksi olisi kaivannut ilmastotiimiä.

On hyvä, että maakunnan hiilineutraaliustavoite kiristyi ja kunnille suunnattua tukea tavoitteen toimeenpanoon on tarjolla. Ulkopuolinen apu tulee tarpeeseen, kun omat ideat (ja usko) aina aika ajoin loppuvat.

Vera Järvenreuna

”Tuntuu, että asiat edistyvät ja olemme päässeet uudelle tasolle”

Pornaisten kuntakehitysjaoston jäsen Lotta Grönroos tuo esiin, että parhaiden ilmastoratkaisuiden löytäminen onnistuu kuitenkin vasta, kun oikea tilannekuva jaetaan mahdollisimman laajasti. Siksi he ovat pyytäneet Uudenmaan liiton kautta asiantuntija-apua selventämään, mitä ilmastonmuutos Pornaisten näkökulmasta tarkoittaa ja mitä he voivat sille käytännössä tehdä.

– Olemme yhdessä SILTA-hankkeen Erikin kanssa käyneet läpi muun muassa kuntakohtaisia päästölähteitä ja konkreettisia tavoitteita hiilineutraalisuuteen liittyen. Lisäksi olemme saaneet vinkkejä muun muassa energiaosaajien etsinnässä, Grönroos kertoo.

Kuntakehitysjaostossa he saivat Grönroosin mukaan Uudenmaan liitosta ajantasaisen ja kiinnostavan katsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista, tulevaisuuden näkymistä ja omista vaikutusmahdollisuuksista sen hidastamiseksi.

Kun tukea on näinkin joustavasti saatavilla ja se on oman kunnan tarpeisiin räätälöityä, Grönroosista se helpottaa huomattavasti ilmastotyön etenemistä ja kannustaa jatkamaan. Hänestä on mukavaa huomata, miten joukkuehenki vahvistuu ja tavoitteellisuus tarttuu. Hänestä tuntuu, että asiat edistyvät ja he ovat päässeet uudelle tasolle.

– SILTA-hankkeen vetämä keskustelutilaisuus johti siihen, että kehitysjaosto lähti ensin ideoimaan ilmastoseminaaria kunnanvaltuustolle ja lopulta suunnittelemaan asiantuntijapuheenvuorojen, keskustelutilaisuuksien ja työpajojen sarjaa seuraavalle vuodelle, hän kertoo.

Tuusulassa on saatu monipuolista apua eri aiheisiin – Jatkossa työpöydällä on ilmastojohtamisen malli

Erityisasiantuntija Terhi Wermundsen, yritysasiamies Toni Popovic ja yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström kertoivat, että Tuusulassa he ovat tarvinneet apua hiilinielujen laskentaan, yleiskaavan ilmastovaikutusten analysointiin, Tuusulan ilmastojohtamistyön toteuttamisen käynnistämiseen. Lisäksi apu on ollut tärkeää kunnan ja yritysten välisen yhteistyön ideoinnissa ja kehittämisessä sekä ilmastoviisaissa hankinnoissa.

– Saimme tietää SILTA-hankkeen Erikistä Uudenmaan liiton projektityöntekijä Maria Sirviön kautta, koska olemme osallistuneet hänen järjestämiin metsiä ja hiilinieluja käsitteleviin tapahtumiin. Erik on auttanut meitä ja ohjannut tarvittaessa Uudenmaan liitossa oikean henkilön luo lisäsparrausta ja tukea saamaan, he kertovat.

Tuusulalaiset ovat saaneet SILTA-hankkeen avulla tukea on saatu kaikissa ensimmäisessä kappaleessa luetelluissa aihealueissa. He ovat esimerkiksi saaneet tietoa yritysyhteistyön keinoista sekä näkemyksiä niiden toimivuudesta ja hyödyistä. Tuusulassa on käynnissä ilmastojohtamismallin organisointi jalkauttaminen koko organisaatioon ja siihen he kertovat tarvitsevansa jatkossakin apua.

Olemme hakeneet tukea on tarpeen mukaan ja se on auttanut ilmastotyön eteenpäin vientiä kunnassa. Tuusulan kunta kiittää Uudenmaan liittoa saamastaan tuesta ja avusta ilmastoasioihin liittyen.

Terhi Wermundsen, Toni Popovic ja Henna Lindström

Lisätietoja:

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

SILTA-hanke on saanut tukea ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut ohjelmasta.

Avainsanat:

HankkeetIlmasto