Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudellamaalla on kaikki edellytykset vahvistaa asemaa Euroopan innovatiivisimpana alueena

Alhaalta ylös päin kuvattua lasikattoa sekä talon seiniä.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteutusta vauhdittaa alueen innovaatioekosysteemin edustajista koottu ohjausryhmä. Ohjausryhmä tuo Uudenmaan yritykset kiinteämmin mukaan vauhdittamaan tutkimus- ja innovaatiostrategian toimeenpanoa.

– Uudellamaalla on kaikki edellytykset säilyttää asemansa Euroopan innovatiivisimpana alueena. Älykkään erikoistumisen strategian ohjausryhmä, joka ottaa myös yritykset mukaan, on ainutlaatuinen tapa vauhdittaa strategian toimeenpanoa ja siten vahvistaa asemaamme EU:ssa, toteaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian ohjausryhmä aloitti toimintansa kokoontumalla ensimmäistä kertaa torstaina 8.4. Ryhmässä on jäseniä alueemme keskeisistä veturiyrityksistä sekä tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista. Lisäksi ohjausryhmän toiminnassa on mukana edustajia valtakunnallisesti merkittäviltä tutkimus- ja innovaatiorahoittajilta.

Ohjausryhmän toiminta katsoo tulevaisuuteen. Tarkoituksena on vahvistaa Uudenmaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyötä, lujittaa keskinäistä verkostoitumista ja tuoda strategiaa tutummaksi alueen toimijoille. Tavoitteena on myös kasvattaa innovaatiorahoituksen osuutta Uudellamaalla.

– Älykkään erikoistumisen strategia ja ohjausryhmä rakentavat Uudestamaasta edelläkävijäaluetta, jossa isoihin globaaleihin haasteistiin löydetään ratkaisut yhteisvoimin. Ohjausryhmä kokoaa kotimaista ja kansainvälistä osaamista tunnistamaan entistä paremmin uudet haasteet ja mahdollisuudet nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hankeyhteistyön vahvistaminen tukee toimijoiden ja alueen kilpailukykyä ja kasvua pitkälle tulevaisuuteen, sanoo ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Älykkääseen erikoistumiseen kuuluu olennaisesti laajassa yhteistyössä tehtävä tavoitteiden ja toteutuksen vuorovaikutteinen määrittely. Ohjausryhmän toiminta on tärkeä osa sitä.

Ohjausryhmää kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja sen toimikausi on 2021–2024. Ryhmän toimintaa koordinoi Uudenmaan liitto.

Ohjausryhmän jäsenet:   

Älykkään erikoistumisen strategia on alueellinen innovaatio- ja tutkimusstrategia 

Älykkään erikoistumisen strategia kokoaa yhteen vahvuusalueet, joihin Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyössä panostetaan.  

Strategian ydinajatus ”Resurssiviisas Uusimaa” tarkoittaa erilaisten resurssien harkittua ja ennakoivaa käyttöä tavoilla, jotka edistävät hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Strategian kärkinä on ilmastoneutraalius, uudistuva teollisuus ja sujuva arki.  

Strategiaa tarvitaan EU-rahoituksen suuntaamisessa alueelle sekä Uudenmaan kansainvälisessä hankeyhteistyössä. Kukin Euroopan alue erikoistuu omiin vahvuuksiinsa ja markkinoi niitä kansainvälisesti.  

Lue lisää älykkäästä Uudestamaasta

Lisätietoja: 

Ohjausryhmän puheenjohtaja, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara, puh. 020 722 111 (vaihde), antti.vasara@vtt.fi

Ohjausryhmän sihteeri, EU-erityisasiantuntija Venla Virkamäki, puh. 040 619 4133, venla.virkamaki@uudenmaanliitto.fi