Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

VILKKU-hanke vahvistaa Uudenmaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen

Aktiivisista hillintätoimista huolimatta Uudenmaan ilmasto muuttuu tulevina vuosikymmeninä. Visiona ilmastonkestävä Uusimaa eli VILKKU-hankkeen tavoitteena on tuottaa Uudenmaan ensimmäinen alueellinen ilmastoriskitarkastelu ja sopeutumissuunnitelma. Uudenmaan liiton ja Helsingin yliopiston yhteisessä hankkeessa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä alueen elinkeinoelämän näkökulmasta.  

Ilmastonmuutoksen suorat ja epäsuorat vaikutukset tulevat aiheuttamaan merkittäviä muutoksia Uudenmaan toimintaympäristössä. Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi lämpötilat nousevat, sademäärät kasvavat, lumipeiteaika lyhenee ja routaa on aiempaa vähemmän. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa varautumista näihin muutoksiin ja toimintaa kielteisten vaikutusten vähentämiseksi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa maakuntaan suorien vaikutusten lisäksi myös välillisesti ja erilaisten kansainvälisten heijastevaikutusten kautta. Monilla toimialoilla keskeisempiä ovat välilliset vaikutukset, jotka liittyvät esimerkiksi kansainvälisten toimitusketjujen häiriintymiseen.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin voidaan varautua

Juuri käynnistyneessä VILKKU-hankkeessa tunnistetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia Uudellamaalla ja kartoitetaan mahdollisia sopeutumistoimia. Hankkeen aikana arvioidaan maakunnan haavoittuvuutta ja altistumista ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Tarkoituksena on tunnistaa alueen keskeiset ilmastoriskit sekä arvioida alueellista sopeutumistarvetta ja sopeutumiseen liittyviä vastuita. Hankkeessa otetaan käyttöön alueellinen riski- ja sopeutumistarkastelun toimintamalli, jotta alueelliset haasteet ja mahdollisuudet voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti.

– Konkreettiset toimet tullaan kokomaan alueelliseen sopeutumissuunnitelmaan. Sopeutumistoimia tullaan tunnistamaan kuntien ja myös koko maakunnan tasolta sekä eri sektoreilta, sanoo VILKKU-hankkeen projektipäällikkö Salla Siivonen Uudenmaan liitosta.

Kansallinen sopeutumissuunnitelma toimii perustana alueelliselle työlle. Sopeutuminen linkitetään osaksi Uudenmaan tulevaisuustarkasteluja. Se tukee myös alueellista ennakointityötä, jossa pohjustetaan myös maakunnan kehittämistä luotaavaa Uusimaa-ohjelmaa.

Yhteiskehittäminen tärkeässä roolissa

Uudenmaan liiton lisäksi hankkeessa on tiiviisti mukana myös Helsingin yliopisto, joka keskittyy erityisesti maakunnan yrityskentän haavoittuvuuden arviointiin ja sopeutumisvalmiuden tukemiseen tapaustarkastelujen kautta. Eri elinkeinot altistuvat ja ovat haavoittuvia eri tavoin sää- ja ilmastoriskeille, mutta ilmastonmuutos voi tuoda mukanaan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Yritysten ilmastoriskien hallinta on tärkeä kehityskohde, jolla on merkitystä sekä yritysten toimintamahdollisuuksiin tulevaisuudessa että koko Uudenmaan toimintakykyyn muuttuvissa ilmasto-oloissa, sanoo Sirkku Juhola Helsingin yliopistosta.

VILKKU-hanke toteutetaan laajassa sidosryhmäyhteistyössä, mikä on olennaista kattavan ymmärryksen saavuttamiseksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista alueeseen sekä siihen, miten voidaan sopeutua. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudeltamaalta rahoittama hanke kestää syksyyn 2026 saakka. Alueellisen sopeutumissuunnitelman toteutuksen ohella kuntia tuetaan niiden omissa sopeutumistarkasteluissa.

Maakunnallisen sopeutumistyön päämäärät

Yhteinen ymmärrys vaikutuksista

Uudenmaan sopeutumistyössä rakennetaan yhteinen käsitys suorista ja epäsuorista vaikutuksista sekä heijastevaikutuksista. Erityisesti keskitytään epäsuoriin vaikutuksiin ja heijastevaikutuksiin. Vaikutuksia ja niiden heijastumista Uudenmaan alueelle ja toimintakenttään avataan laajasti.

Alueellisten riskien ja haavoittuvuuden arviointi

Sopeutumistyössä tarkastellaan ilmastonmuutoksen alueellisia riskejä ja haavoittuvuutta. Riskitekijöitä avataan ja luokitellaan. Lisätään myös ymmärrystä ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismeista ja riskien kohdentumisesta.

Vaikutusten kytkeminen osaksi laajempaa ennakointia

Tunnistetut ilmastonmuutoksen vaikutukset sidotaan osaksi Uudenmaan ennakointityötä. Ennakointityön kautta sopeutumistarkastelussa huomioidaan myös muut tulevaisuuden ajurit ja megatrendit.

Lisätietoja:

Salla Siivonen

Projektipäällikkö

+358 40 156 3793

VILKKU-hanke, ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Sirkku Juhola

Professori, Helsingin yliopisto

+358 50 319 9276

Logoja: VIsiona ilmastonkestävä Uusimaa, Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto, Euroopan unionin osarahoittama.

Tutustu myös näihin:

Avainsanat:

HankkeetIlmasto