Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Ympäristöviisas Uusimaa tarvitsee toimivia ja kestäviä ratkaisuja

Puurakenteinen Allas Sea Pool, taustalla maailmanpyörä. Etualalla kaksi pyöräilevää henkilöä.

Työn alla olevassa Uusimaa-ohjelmassa on koottu ympäristöön ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät asiat Ympäristöviisas Uusimaa -painopisteen alle. Ohjelma kuvaa yhteisen tahtomme siitä, millainen maakuntamme tulevaisuus on.

– Uusimaa on Suomen väkirikkain alue, joka kasvaa myös tulevaisuudessa. Täällä toimivien ja kestävien ratkaisujen luominen ja käyttöönotto merkitsevät sitä, että niillä on myös suuri vaikuttavuus, suunnittelija Jouni Suominen tuo esiin.

Uudenmaan ja koko Suomen kannalta on tärkeää, että kasvu sopeutetaan rajallisiin globaaleihin resursseihin ja samalla edistetään ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä luonnon elinvoimaisuutta.

Elinvoimainen luonto, ilmastoneutraalit yhdyskunnat ja resurssiviisaat ratkaisut keskeisiä

Uusimaa-ohjelmassa ympäristöviisaus tarkoittaa toimintatapoja, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta, ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista sekä resurssien kestävää käyttöä Uudellamaalla.

Pyrkimyksenä on luoda kokonaisuus, jossa yksittäiset tavoitteet ja toimenpiteet tukevat systeemistä muutosta kohti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää Uuttamaata. Tämä on mahdollista, koska luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja resurssiviisaus liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Monimuotoisuuden varjeleminen edellyttää luonnonresurssien kestävää käyttöä ja päästöjen vähentämistä. Ilmastokriisiin on vastattava toimenpiteillä, jotka mahdollistavat elinympäristöjen ja luonnon elinvoimaisuuden säilymisen. Resurssiviisaus on uusien arvoketjujen luomista ja materiaalinen kiertoa siten, ettei merkittäviä ympäristöhaittoja synny.

Ratkaisuja näihin haasteisiin kehitetään tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla. Samalla luodaan mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Teemaan liittyy ratkaistavia haasteita ja mahdollisuuksia

Nykyiset toimintatapamme ja elintapamme eivät ole kestäviä. Niitä on siis muutettava lähivuosina. Ratkaistavat haasteet liittyvät muun muassa maankäyttöön, rakentamiseen, liikkumiseen, asumiseen sekä tuotantoon ja kulutukseen.

Näiden haasteiden mittaluokka edellyttää koko yhteiskunnan yhteistä panosta ja sitoutumista. Paikallisella ja alueellisella tasolla yhä enemmän merkitystä on yhteiskehittämisellä, jossa osaamista ja tietoa jaetaan eri toimijoiden kesken laajemman hyödyn saavuttamiseksi.

– Lohdullista on, että käytössämme on jo nyt keinovalikoima, joilla voidaan ratkaista samanaikaisesti kaikkia edellä mainittuja haasteita. Uusia mahdollisuuksia syntyy koko ajan etenkin bio- ja kiertotaloudessa sekä fossiilittomassa energiasiirtymässä, Suominen kuvailee.

Työtä, elinvoimaa ja hyvinvointia tavoitteleva Uusimaa-ohjelma esittelee alueen yhteisen suunnan

Uuden maakuntaohjelman eli Uusimaa-ohjelman valmistelua tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Ohjelma tulee sisältämään pitkän aikavälin vision vuodelle 2050 sekä tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022-2025. Pohjaa maakuntaohjelmalle on luotu skenaariotyössä syksyn 2020 ja talven 2021 aikana.

Uusimaa-ohjelma kokoaa yhteen maakunnan keskeiset strategiat ja osaltaan edistää niissä esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelman yhtenä keskeisenä lähtökohtana on Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 mennessä.

Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta ja sen painopisteet huomioivat Uusimaa-ohjelman tavoitteet. Tiekartta edistää ohjelman toteuttamista etenkin yhteistyöllä ja hankelähtöisesti.

Kevään aikana ohjelmatyöhön on saatu arvokkaita näkökulmia työpajoissa, joiden osallistujat ovat olleet erilaisista uusimaalaisista organisaatioista. Ensi syksynä ohjelma on nähtävillä ja siitä voi lausua. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelman joulukuussa 2021.

Lisätietoja:

Jouni Suominen

Erityisasiantuntija

+358 40 543 5951

Maakuntakaavan seuranta, MAL-seuranta (Kuuma-kunnat). Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa

Rosa Tuomi

Erityisasiantuntija

+358 50 563 0375

Ennakointi, koulutuspolitiikka, Uusimaa-ohjelma