Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusi maakuntakaava keskittyy vihreän siirtymän teemoihin

Maakuntakaavakartan päällä post-it-lappuja, joissa tekstejä kuten vihreä siirtymä, kiertotalous, vesihuolto, energia, metsä, elinkeinot, liikkuminen, vety.

Uudenmaan liitto käynnisti toukokuussa vihreän siirtymän vaihemaakuntakaavan laadinnan. Uusi kaava täydentää lainvoimaista Uusimaa-kaavaa muun muassa energian, teknisen huollon, elinkeinojen, logistiikan sekä ympäristön ja ilmaston teemoilla.

− Tavoitteena on tukea kuntien kaavoitusta ja sitä kautta sujuvoittaa vihreän siirtymän hankkeiden toteutusta Uudellamaalla. Aihe nousi sidosryhmäkyselyssämme vahvasti esille muun muassa toimintaympäristön muuttuessa nopeasti, sanoo kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka Uudenmaan liitosta.

Vihreän siirtymän hankkeet vaativat usein tilaa ja yhteensovittamista muun maankäytön kanssa. Ennakointi ja huomioiminen maakuntakaavatasolla on yksi keskeinen tapa varmistaa, että seudullisesti ja jopa valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden toteuttamiselle on edellytykset.

Kaavassa käsiteltävät alustavat teemat

  • Energia: aurinkovoima, siirtoverkot sekä uudet energiaratkaisut kuten pienydinvoima ja vety.
  • Tekninen huolto: vesihuolto ja vesivarat.
  • Elinkeinot: Teollisuus ja tuotanto, kiertotalous ja maa-aineshuolto.
  • Liikkuminen: logistiikka ja pitkän matkan henkilöliikenne.
  • Luonnon ja ympäristön voimavarat ja vetovoima: suojelualueet, ekologinen verkosto ja metsäalueet/hiilensidonta.
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen: Huomioidaan mm. vaikutusten arvioinnissa.
  • Lisäksi läpileikkaavina näkökulmina kaavatyössä korostuvat mm. huoltovarmuus ja turvallisuus. 

Lainvoimaista Uusimaa-kaavan kokonaisuutta täydennetään siis kokonaan uusilla teemoilla ja joitakin teemoja päivitetään. Kaikkiin esille nouseviin kysymyksiin ei kuitenkaan ole mahdollista vastata maakuntakaavan muutoksilla.

− Voimme kuitenkin tehdä eri aiheista taustaselvityksiä, avata lainvoimaisen maakuntakaavan tulkintaa aiheen osalta tai tukea lainvoimaisen maakuntakaavan toteutumista esimerkiksi viranomaistyöllä tai hankkeilla, Mansikka selventää.

Neljän vuoden kaavatyö

Vihreän siirtymän vaihemaakuntakaavan laadinta käynnistyi maakuntahallituksen päätöksellä toukokuussa 2024. Käynnistysvaiheessa muun muassa päivitetään väestö- ja työpaikkaprojektiot sekä laaditaan selvitys vihreän siirtymän hankkeiden maankäyttötarpeista ja tilannekuvat kaavan eri teemoista.

Kaavan sisältöä ja tavoitteita tarkennetaan päivittyvässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa eli OAS:issa, jonka hallitus voisi hyväksyä virallisesti nähtäville alkuvuonna 2025. Kaavan luonnosvaihe ajoittuisi vuoteen 2025 ja ehdotusvaihe vuoteen 2026. Tavoitteena on, että valtuusto voisi hyväksyä kaavan vuonna 2027. 

Uusi vihreän siirtymän vaihemaakuntakaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle yhtenä kaavana. Kaava täydentää teemoillaan Uudenmaan lainvoimaisia maakuntakaavoja ja sen tavoitevuosi on 2050. Myös esitystapa pysyy yhtä yleispiirteisenä ja strategisena kuin Uusimaa-kaavassa.

Lisätietoja:

Ilona Mansikka

Kaavoituspäällikkö

+358 40 524 9186

Maakuntakaavoitusprosessin kehittäminen, Uusimaa-kaava 2050, Kaavoituksen aluevastuu: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa. Aluesuunnittelun johtaja Paula Autioniemen varahenkilö