Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Ilmasto- ja kiertotalousasioihin vauhtia luovilla aloilla

Yleisöä ja lava konsertissa Allas Sea Poolilla Helsingissä. Korkealta otettu kuva yleisöstä ja taustalla näkyy SkyWheel Helsinki, Katajanokan rakennuksia ja meri. Taustalla myös sateenkaari.

Luovat alat ovat vahvasti mukana edesauttamassa ilmastonmuutoksen hillintää ja etsimässä tapoja lisätä kiertotaloutta. Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelmaa aletaan työstämään Uudenmaan liiton hallinnoimassa hankkeessa, joka alkaa elokuussa.

Kestävyysmurroksessa yhteiskunnan kaikki osa-alueet ripeästi sovittavat toimintansa ympäristön kantokyvyn rajoihin ilmastonmuutoksen ja luontokadon hidastamiseksi.

– Yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta tulee siirtyä koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Tarvitsemme myös luovat alat mukaan rakentamaan kestävää yhteiskuntaa, maakuntajohtaja Ossi Savolainen sanoo.

Luovilla aloilla on vaikutusta ilmastoasioihin kahdella tasolla

Luovien alojen omilla päästöratkaisuilla on mahdollisuus vaikuttaa kulttuurin ja elämäntapojen kestävyyteen. Osana nyt käynnistyvää hanketta etsitään yhteisiä, vaikuttavimpia keinoja ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden edistämiseksi.

– Luovilla aloilla on tehty paljon hyviä yksittäisiä toimenpiteitä ja valmisteltu työkaluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Kuitenkaan näistä ei ole kokonaiskuvaa ja työkalut eivät ole helposti kaikkien saatavilla. Nyt tavoitteena on koota toimenpideohjelma kunnianhimoisella aikataululla toimintaa ohjaavaksi ohjelmaksi työkalupakkeineen, kertoo Uudenmaan liiton johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys.

Uudenmaan liitto kokoaa Uudenmaan kontekstiin sopivat toimenpiteet ja muotoilee ne pilottiohjelmaksi maakunnalle. Tulevaisuudessa se soveltuu monistettavaksi valtakunnallisesti.

Uudellamaalla sijaitsee merkittävä määrä luovien alojen toimijoita. Toimenpideohjelmassa huomioidaan sekä valtakunnalliset että alueelliset toimijat. Hankkeessa syntyvällä toimenpideohjelmalla ja työkaluilla vahvistetaan toimijoiden valmiuksia kestävyysmurroksen tekemiseen sekä mitata toimien vaikuttavuutta.

– Taiteiden ja kulttuuristen keinojen avulla sekä koko luovien alojen yhteisillä ratkaisuilla voidaan syventää elämäntapojen kestävyyttä. Tämän viestin kiteyttäminen on edellytys kestävyysmurroksen toteutumiseksi. Haluamme hankkeen myötä madaltaa kynnystä tarttua ilmasto- ja kiertotaloustoimiin, sanoo kulttuurin erityisasiantuntija Tarja Haili Uudenmaan liitosta.

Luovien alojen toimijat, verkostot ja kunnat mukana työssä

Vaikuttavien toimien kokoamisen lisäksi tarkoituksena on tehdä luovien alojen hiilijalanjäljen laskentamallien kartoitusta ja kehittämistä. Ilmasto- ja kiertotaloustoimien toimenpideohjelman laatimiseen halutaan mukaan luovien alojen toimijoita ja verkostoja(Siirryt toiseen palveluun) sekä monialaisesti näiden kanssa toimivia kuntia.

Luovien alojen toimijoiden rahoittajat, kuten säätiöt, ovat avainasemassa siinä, että alan toimijoilla on mahdollista ottaa käyttöön kestäviä toimintatapoja. Hankkeen puitteissa heidän kanssaan keskustellaan toimenpideohjelman toteutuksesta.

Uudenmaan pilottihanke alkaa elokuussa 2022 ja päättyy kesäkuun lopussa vuonna 2023. Uudenmaan liiton lisäksi kansallisen tason kokonaishankkeessa ovat alkuvaiheessa mukana ympäristöministeriö, Luovan kiertotalouden kehittämisyhdistys Creasus ry, Mystash ja Aalto-yliopisto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Uudenmaan pilottihanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushausta.

Tule mukaan tekemään ekologista kestävyysmurrosta luovilla aloilla

Haluamme sinut luovien alojen edustajana mukaan tiiviiseen yhteistyöhön tämän yhteisen toimenpideohjelman kokoamiseksi.

Lisätietoja:

Jaana Eskola

Projektipäällikkö

+358 40 182 4893

Luovat alat, ilmastonmuutos, LuoTo-hanke

Pia Tynys

Johtava ilmastoasiantuntija

+358 40 149 2244

Uudenmaan ilmastotyö, vihreä siirtymä, Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta

Avainsanat:

HankkeetIlmasto