Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

Kaksi Sallaa Uudenmaan kuntien ilmastotyön tukena

Kuukauden ilmastokasvo -teksti ja kaksi naishenkilöä valokuvassa ulkona.

Syyskuun alussa Uudenmaan liiton ilmastoryhmässä aloitti kaksi Sallaa. Salla Lahtinen työskentelee Canemure-hankkeen parissa. Salla Siivonen toimii Visiona ilmastokestävä Uusimaa eli VILKKU-hankkeessa. Kuukauden ilmastokasvo -palstalla molemmat kertovat työstään, taustastaan ja tuestaan Uudenmaan kunnille.

Salla Lahtinen työskentelee ilmastonmuutoksen hillintätoimien parissa

Millaista työtä sinä Salla Lahtinen teet ilmaston hyväksi? 

Työni keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään eli sellaisten toimenpiteiden edistämiseen, jotka pyrkivät vähentämään ilmaston lämpenemistä. Pitkällä tähtäimellä työni tavoitteena on omalta osaltani vaikuttaa siihen, että sekä maakunnan että kansallisen tason hiilineutraaliustavoite saavutetaan. Työ Uudenmaan liitossa tarjoaa näköalapaikan 26 kunnan ilmastotyöhön.

Mitä Canemure-hankkeessa tehdään?

Kuusivuotisessa hankkeessa edistetään ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimenpiteitä. Hankkeen aikana on esimerkiksi toteutettu Hiilineutraali Uusimaa -tiekartta.

Mikä Canemure-hankkeessa on juuri nyt ajankohtaista?

Hankkeessa työskennellään Uudenmaan kunnissa toteutettujen hyvien käytäntöjen jakamisen, kuntien tukemisen ja Hiilineutraali Uusimaa -ilmastotiekartan toimenpideohjelman päivittämisen parissa.

Millainen on taustasi?

Olen perehtynyt vastuullisuuteen monialaisesta ja systeemisestä näkökulmasta käsin Aalto-yliopiston Creative Sustainability –maisteriohjelmassa.

Vastuullisuus on ollut läsnä myös työurallani eri näkökulmista käsin: olen työskennellyt ekologisuuden teemojen parissa taiteen ja tieteen rajapinnassa, auttanut lukuisten kuntien asukkaita omaksumaan ilmastokestäviä elämäntapoja ja käväisin pikaisesti myös start up -maailmassa edistämässä ratkaisua, jonka avulla yritykset voivat analysoida tuotteiden ja palveluiden vastuullisuuden tekoälyavusteisesti.

Punaisena lankana tässä kaikessa on ollut projektityön, tieteen jalkauttamisen ja uusien ideoiden kehittämisen parissa työskentely.

Millaista apua Uudenmaan kunnat voivat saada sinulta?

Vaikka hallitus poisti kuntien ilmastotyön tukemisen, haluaa Uudenmaan liitto edelleen tukea ilmastotyötä. Ilmastotyön suunnittelussa minusta voi olla erityisesti apua koordinoijana ja fasilitoijana. Jos Uudenmaan kunnissa on mielessä toteutuneita hyviä ilmastotekoja, autan mielelläni niiden esille tuomisessa. Kokoan Uudenmaan kunnilta hyviä käytäntöjä jakoon Kestävyysloikka-verkkopalveluun. Olkaa yhteyksissä!

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on Salla Siivosen työpöydällä

Millaista työtä sinä Salla Siivonen teet ilmaston hyväksi? 

VILKKU-hankkeessa ensisijaisena tavoitteena on tuottaa Uudenmaan alueellinen sopeutumissuunnitelma, joka avaa laajasti ilmastonmuutoksen suoraan ja välillisesti aiheuttamia riskejä Uudenmaan toimintaympäristölle ja tunnistaa tarvittavia sopeutumisen toimenpiteitä. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tuodaan aiempaa vahvemmin hillinnän rinnalle Uudenmaan ilmastotyössä.

Mitä VILKKU-hankkeessa tehdään?

VILKKU-hankkeen aikana arvioidaan maakunnan haavoittuvuutta ja altistumista ilmastonmuutoksen vaikutuksille, tunnistetaan alueen keskeiset ilmastoriskit sekä arvioidaan alueellista sopeutumistarvetta. Tunnistetut ilmastonmuutoksen vaikutukset sidotaan osaksi Uudenmaan ennakointityötä, jonka kautta pohjustetaan myös maakunnan kehittämistä luotaavaa Uusimaa-ohjelmaa.

Mikä VILKKU-hankkeessa on juuri nyt ajankohtaista?

Elokuussa käynnistyneessä VILKKU-hankkeessa on ajankohtaisena toimena tarkastella Uudenmaan haavoittuvuutta ja altistumista ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Millainen on taustasi?

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta Environmental change and global sustainability -maisteriohjelmasta, jossa perehdyttiin tarkastelemaan kansalliset rajat ylittäviä ympäristö- ja kestävyyshaasteita ja etsimään ratkaisuja näihin.

Työkokemusta olen kerryttänyt erilaisista asiantuntijatehtävistä julkiselta sektorilta ja työskennellyt muun muassa biokiertotalouden ja uusiutuvan energian ekosysteemien kehittämisen sekä ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja kiertotalouden edistämisen parissa.

Kaikkia edellisiä tehtäviä yhdistää työskentely sidosryhmien kanssa, joka myös VILKKU-hankkeessa on tärkeässä roolissa.

Millaista apua Uudenmaan kunnat voivat saada sinulta?

VILKKU-hankkeessa kuntia tuetaan niiden omissa sopeutumistarkasteluissa Uudenmaan alueellisen sopeutumissuunnitelman toteutuksen ohella. Minuun voi olla yhteydessä matalla kynnyksellä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä!

Lisätietoja:

Salla Lahtinen

Projektipäällikkö

+358 40 154 6871

Canemure-hankkeen aluekoordinaattori, ilmastonmuutoksen hillintä

Salla Siivonen

Projektipäällikkö

+358 40 156 3793

VILKKU-hanke, ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Logoja: VIsiona ilmastonkestävä Uusimaa, Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto, Euroopan unionin osarahoittama.

Avainsanat:

HankkeetIlmasto