Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku

Vuosittaiset tunnustus­palkinnot Uudenmaan huipuille

Palkitsemme vuosittain uusimaalaisia menestyjiä. Jaossa ovat

Avaamme uusien palkittavien haun aina keväisin. Palkintoraatien valinnat julkistamme syksyllä. Palkinto nimetään seuraavalle kalenterivuodelle. Tule mukaan ehdottamaan palkintojen saajia!

Uudenmaan yrityspalkinnon 2023 saajat ryhmäkuvassa
Viime vuoden yrityspalkinnon pokkasivat muovin kierrätystä kehittävä Lamor (Mika Pirneskoski) Porvoosta, hygieniatuotteista tuttu Delipap (Sanna Karhu ja Oskari Nuortie) Kirkkonummelta sekä hukkalämpöä kaukolämmöksi kanavoiva IOTOI (Johnny Holmström) Porvoosta.

Yrityspalkinnon teemana vastuullisuus

Uudenmaan yrityspalkinnon haku on avoinna 15. elokuuta asti. Tällä kertaa punnitaan yritysten vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Sarjoja on kolme: pk-yritys, startup-yritys ja kiertotalousyritys. Palkinnot myöntää Uudenmaan liiton, alueen yrittäjäjärjestöjen sekä ELY-keskuksen yhteinen raati.

Yrityspalkinnolla nostetaan esille Uudenmaan huippuosaajat. Valinnoilla pyrimme vahvistamaan yritysten arvostusta, houkuttelemaan yrittäjyyteen sekä kannustamaan yrityksiä kasvuun. Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa, myös yritys itse.

Mikä tekee yrityksestä vastuullisen?

Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla tähdäten samalla kannattavaan liiketoimintaan: Se kehittää ratkaisuja yhteiskunnallisiin tarpeisiin, tarjoaa työpaikkoja ja huomioi myös ympäristön.

Startup-sarjassa arvioidaan lisäksi liikeidean innovatiivisuutta, skaalautuvuutta ja yrittäjätiimin uskottavuutta sekä kasvun ja kansainvälistymisen näkymiä. Kiertotaloussarjassa arvioidaan myös kiertotalouden uusia ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta.

Ehdota palkittavaa!

Ehdota yrityspalkinnon saajaa alla olevalla verkkolomakkeella 15.8.2023 mennessä. Teemana on tällä kertaa yrityksen vastuullisuus ja vaikuttavuus toimintaympäristöön. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia, myös yritys itse. Toivomme vapaamuotoisia, hyvin perusteltuja ja tiiviitä esityksiä. Tutustu ensin alla oleviin valintaperusteisiin.

 • Hakuaika on 12.4.−15.8.2023. Ehdotukset tehdään verkkolomakkeella ja arvioinnissa painotetaan lähivuosien saavutuksia.
 • Palkintosarjoja on kolme: pk-yritys, startup-yritys ja kiertotalousyritys.
 • Teemana on tällä kertaa yrityksen vastuullisuus ja vaikuttavuus toimintaympäristöön. Lisäksi kaikissa sarjoissa arvioidaan:
  1. Yrityksen toiminta-ajatuksen ja liikeidean omaperäisyys
  2. Toiminnan, tuotteiden tai palveluiden jatkuva kehittäminen
  3. Yritystoiminnan hallittu ja kannattava kasvu
  4. Yrityksen vaikutus toimialueensa tuotteiden tai palvelujen tarjontaan, työllisyyteen ja kansainvälistymiseen
  5. Yrityksen tulevaisuuden näkymät
  6. Aktiivisuus yrittäjyyden ja yrittäjien yhteistyön tai muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämisessä.
 • Startup-sarjassa arvioidaan myös liikeidean innovatiivisuutta, skaalautuvuutta ja yrittäjätiimin uskottavuutta sekä kasvun ja kansainvälistymisen näkymiä.
 • Kiertotalous-sarjassa arvioidaan myös kiertotalouden uusia ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta. Toiminnan tulee perustuu kokonaan tai osittain kiertotalouden liiketoimintamalleihin, joita ovat esimerkiksi jakamisalustat, resurssitehokkuus, kierrätys, uusiutuvuus, tuotteen elinkaaren pidentäminen ja tuote palveluna.
 • Valinnat tekee asiantuntijaraati, jossa ovat edustettuina Uudenmaan liitto, Uudenmaan, Pääkaupunkiseudun ja Helsingin Yrittäjät sekä Helsingin seudun kauppakamari ja Uudenmaan ELY-keskus. Kiertävänä puheenjohtajana toimii Tommo Koivusalo Helsingin seudun kauppakamarista.
 • Palkintona on kunniakirja. Palkinto nimetään seuraavalle kalenterivuodelle, jolloin sen saaja voi hyödyntää tunnustusta omassa viestinnässään koko vuoden.

Nämä yritykset olemme jo palkinneet

Uudenmaan yrityspalkintoa on myönnetty vuodesta 1993 alkaen. Palkinnon nimi on päivitetty vuonna 2022. Aiemmin se oli Vuoden uusmaalainen yritys. Myös palkintosarjat ovat hieman vaihdelleet. Joinakin vuosina on lisäksi annettu kunniamainintoja. Palkitsemiskäytäntöä muutettiin vuonna 2019 siten, että tunnustus nimetään aina seuraavalle kalenterivuodelle. Siksi vuoden 2019 yrityksiä ei nimetty.

Palkitsemme Uudenmaan huiput vuosittain yhdessä kumppaneidemme kanssa. Valinnat perustuvat kansalaisilta saatuihin ehdotuksiin.

Johanna Almark ja Hanna Yli-Tepsa
Viime vuoden Uusimaa-palkinnon saajat Hanna Yli-Tepsa ja Johanna Almark herättelevät tietoisuutta ilmastonmuutoksesta musiikin keinoin.

Uusimaa-palkinnon teemana kulttuuriperintö

Uudenmaan liitto etsii jälleen Uusimaa-palkinnon saajaa. Tällä kertaa palkitaan työ uusimaalaisen yhteistyön, kulttuurin ja ekologisesti kestävämpien elämäntapojen edistämiseksi maakunnassa. Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa 15. elokuuta asti. Palkittu henkilö, yhteisö, järjestö, yritys tai kunta saa 5 000 euroa toimintansa tueksi.  

Uusimaa-palkinto jaetaan tunnustuksena työstä, jossa kulttuuriperinnön keinoin tai kautta edistetään kestävämpiin elämäntapoihin siirtymistä. Uusimaa on kohtaamisten ja vuorovaikutuksen maakunta, ja valinnassa arvostetaan ennakkoluulottomia toimintamalleja kulttuuri-, yritys- tai järjestötoiminnassa. Kekseliäisyys, rohkeus ja yhteistyö ovat valtteja. 

Mitä kulttuuriperintö on? 

Kulttuuriperintöä syntyy ihmisen toiminnan tuloksena, vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Se kertoo arvojen, uskomusten, tietojen, taitojen ja perinteiden muutoksesta. Kulttuuriperintö voi olla aineellista, aineetonta tai digitaalista. Sitä uudistetaan, säilytetään ja siirretään tuleville sukupolville. 

Ajassa elävä perintö on kehittyvää ja moninaista. Se on toimintaa, taitoja, tarinoita, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Elävää, aineetonta kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi vappusima, karaoke, hapanjuurileivonta, kestävää tulevaisuutta edistävät innovaatiot ja luontotaidot. Aineellista kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi rakennukset, maisemien käyttö ja julkinen taide. Digitaalista kulttuuriperintöä ovat esimerkiksi erilaiset sovellukset ja alustat, mobiilipelit ja verkon keskustelupalstat. 

Ehdota palkittavaa!

Ehdota Uusimaa-palkinnon saajaa alla olevalla verkkolomakkeella 15.8.2023 mennessä. Teemana on tällä kertaa kulttuuriperintö ja kestävä kehitys. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia. Toivomme vapaamuotoisia, hyvin perusteltuja ja tiiviitä esityksiä. Tutustu ensin alla oleviin valintaperusteisiin.

 • Hakuaika on 12.4.−15.8.2023. Ehdotukset tehdään verkkolomakkeella ja arvioinnissa painotetaan lähivuosien saavutuksia.
 • Palkittava voi olla henkilö, yhteisö, järjestö, yritys tai kunta.
 • Teemana on tällä kertaa kulttuuriperintö ja kestävä kehitys. Palkinnon edellytyksenä on, että sen saaja on omalla toiminnalla tai innovaatiolla edesauttanut Uudenmaan kehittymistä, parantanut uusimaalaisten elämänlaatua tai rikastuttanut paikallista identiteettiä.
 • Valinnassa arvostetaan uusia käytäntöjä arjessa, työssä, harrastuksissa tai järjestötoiminnassa. Kekseliäisyys ja rohkeus ovat valtteja. Puoluepoliittinen toiminta ei voi olla palkinnon peruste.
 • Valinnan tekee asiantuntijaraati, jossa ovat edustettuina Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto, Ylen Uudenmaan aluetoimitus, kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE ry, Museovirasto, Helsingin seudun kauppakamari sekä Taiteen edistämiskeskus. 
 • Palkintona on kunniakirja sekä 5 000 euroa toiminnan tueksi. Palkinto nimetään seuraavalle kalenterivuodelle, jolloin sen saaja voi hyödyntää tunnustusta omassa viestinnässään koko vuoden.

Keitä on palkittu aiemmin?

Uusimaa-palkinto on myönnetty jo vuodesta 1982 alkaen. Aluksi palkinnon nimi oli Vuoden uusmaalainen ja palkinto myönnettiin henkilölle. Sittemmin palkitseminen laajennettiin koskemaan myös yhteisöä tai tahoa ja sen nimi muutettiin Uusimaa-palkinnoksi. Palkinto oli tauolla vuodet 2007−2011. Vuonna 2021 Uusimaa-palkintoa ei jaettu koronatilanteen vuoksi.

Sivu päivitetty viimeksi: 6.6.2023