Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Årliga utmärkelser till nyländska toppaktörer

Vi belönar årligen framgångsrika nylänningar. Vi delar ut

Vi öppnar alltid ansökningsomgången för priserna på våren. Juryernas val offentliggörs på hösten. Priserna beviljas för följande kalenderår. Kom med och föreslå mottagare till priserna!

Nyländskt företagspris är ett erkännande för ett föredömligt företag

Information

Video där de premierade företagen presenteras (på finska):

Dessa företag har vi redan premierat

Det nyländska företagspriset har delats ut sedan 1993. Namnet på priset uppdaterades år 2022. Priset hette tidigare Årets nyländska företag. Också namnen på priskategorierna har varierat lite. Under vissa år har vi också delat ut hedersomnämnanden.

År 2019 ändrades belöningspraxisen så, att utmärkelsen alltid beviljas för följande kalenderår. Därför belönades inga företag år 2019.

Vi premierar årligen nyländska toppaktörer tillsammans med våra partner. Valen baserar sig på förslag som har getts av medborgare.

Nylandspriset visar erkänsla för arbete för Nylands bästa

Information

Vem har fått priset förut?

Nylandspriset har delats ut sedan 1982. Tidigare hette priset Årets nylänning och det tilldelades en person. Senare utvidgades priset så att det också kan gälla en aktör eller sammanslutning och namnet på priset ändrades till Nylandspriset.

Priset delades inte ut under åren 2007−2011. Nylandspriset 2021 delades inte ut på grund av coronaläget.

Sidan uppdaterad senast: 28.3.2023