Gå till innehåll
Sök

Årliga utmärkelser till nyländska toppaktörer

Vi belönar årligen framgångsrika nylänningar. Vi delar ut

Vi öppnar alltid ansökningsomgången för priserna på våren. Juryernas val offentliggörs på hösten. Priserna beviljas för följande kalenderår. Kom med och föreslå mottagare till priserna!

Nyländskt företagspris är ett erkännande för ett föredömligt företag

Information

Föreslå kandidater!

Lämna in ditt förslag till mottagare till Nyländskt företagspris. Vem som helst kan nominera kandidater på webblanketten nedan. Företagen kan också själva ställa upp som kandidat.

Förslag till pristagare tas emot fram till 19 augusti 2022. Vi önskar att förslagen är fritt formulerade, välmotiverade och kortfattade.

Video där de premierade företagen presenteras (på finska):

Dessa företag har vi redan premierat

Det nyländska företagspriset har delats ut sedan 1993. Namnet på priset uppdaterades år 2022. Priset hette tidigare Årets nyländska företag. Också namnen på priskategorierna har varierat lite. Under vissa år har vi också delat ut hedersomnämnanden.

År 2019 ändrades belöningspraxisen så, att utmärkelsen alltid beviljas för följande kalenderår. Därför belönades inga företag år 2019.

Vi premierar årligen nyländska toppaktörer tillsammans med våra partner. Valen baserar sig på förslag som har getts av medborgare.

Nylandspriset visar erkänsla för arbete för Nylands bästa

Information

Föreslå kandidater!

Lämna in ditt förslag till mottagare av Nylandspriset. Vem som helst kan lämna in förslag med webblanketten nedan. Läs noggrant valkriterierna innan du lämnar in ditt förslag.

Förslag till pristagare tas emot fram till den 15 augusti 2022. Vi önskar att förslagen är fritt formulerade, välmotiverade och kortfattade.

Vem har fått priset förut?

Nylandspriset har delats ut sedan 1982. Tidigare hette priset Årets nylänning och det tilldelades en person. Senare utvidgades priset så att det också kan gälla en aktör eller sammanslutning och namnet på priset ändrades till Nylandspriset.

Priset delades inte ut under åren 2007−2011. Nylandspriset 2021 delades inte ut på grund av coronaläget.

Sidan uppdaterad senast: 16.5.2022