Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Årliga utmärkelser till nyländska toppaktörer

Vi belönar årligen framgångsrika nylänningar. Vi delar ut

Vi öppnar alltid ansökningsomgången för priserna på våren. Juryernas val offentliggörs på hösten. Priserna beviljas för följande kalenderår. Kom med och föreslå mottagare till priserna!

Temat för det nyländska företagspriset är ansvar

Mottagarna av Nyländskt företagspris 2024: Daniel Bumann och Päivi Raivio (Parkly), Benjam Kukko och Mika Mynttinen (Kirkkonummen Huolto) samt Toni Keinänen (Romu Keinänen).

Genom företagspriset vill man lyfta fram nyländska toppförmågor. Målet med priset är att öka uppskattningen för företag, locka till entreprenörskap och uppmuntra företagen till tillväxt. Vem som helst kan lämna in förslag, även företaget självt.

Titta på video där företagen presenteras (på finska).

Dessa företag har vi redan premierat

Det nyländska företagspriset har delats ut sedan 1993. Namnet på priset uppdaterades år 2022. Priset hette tidigare Årets nyländska företag. Också namnen på priskategorierna har varierat lite. Under vissa år har vi också delat ut hedersomnämnanden. År 2019 ändrades belöningspraxisen så, att utmärkelsen alltid beviljas för följande kalenderår. Därför belönades inga företag år 2019.

 • Kandidater kan föreslås genom ett webbformulär, och vid bedömningen betonas de framgångar som uppnåtts under de senaste åren. 
 • Det finns tre priskategorier som är små- och medelstora företag, uppstartsföretag och företag inom cirkulär ekonomi. 
 • Ett gemensamt urvalskriterium är den här gången företagets ansvarsfullhet och genomslagskraft i verksamhetsmiljön. Dessutom bedöms följande kriterier i alla kategorier:
  1. Hur originell företagets verksamhetsidé och affärsidé är 
  2. Kontinuerlig utveckling av verksamhet, produkter eller tjänster 
  3. Behärskad och lönsam tillväxt av företagsverksamhet 
  4. Företagets inverkan på utbudet av produkter eller tjänster, sysselsättning och internationalisering inom sitt verksamhetsområde 
  5. Företagets framtidsutsikter 
  6. Aktivt grepp om främjande av entreprenörskap och samarbete mellan företagare eller främjande av annan samhällelig verksamhet. 
 • Inom uppstartskategorin bedöms dessutom hur innovativ affärsidén är, skalbarhet och företagarteamets trovärdighet samt utsikter för tillväxt och internationalisering. 
 • Inom kategorin för cirkulär ekonomi bedöms också nya lösningar för cirkulär ekonomi och deras genomslagskraft. Verksamheten ska basera sig helt eller delvis på affärsmodeller inom cirkulär ekonomi. Exempel på dessa är: delningsplattformar, resurseffektivitet, återvinning, förnybarhet, förlängning av produktens livscykel och produkt som tjänst. 
 • Valet görs av en jury med sakkunniga från Nylands förbund, Nylands, Huvudstadsregionens och Helsingfors Företagare samt Helsingforsregionens handelskammare och NTM-centralen i Nyland. År 2023 är juryns ordförande Tommo Koivusalo vid Helsingforsregionens handelskammare. 
 • Priset beviljas i form av ett diplom. Priset beviljas för följande kalenderår, varvid pristagaren kan utnyttja utmärkelsen i sin egen kommunikation under hela året. 

Vi premierar årligen nyländska toppaktörer tillsammans med våra partner. Valen baserar sig på förslag som har getts av medborgare.

Nylandsprisets tema är kulturarv

Mottagarna av Nylandspriset 2024: Jaana Hopeakoski (Tusby) och Teemu Siltanen (Nurmijärvi).

Nylandspriset delas ut som erkänsla för ett arbete där man genom kulturarv främjar en övergång till hållbara levnadssätt. Nyland är ett landskap för växelverkan och möten, och vid valet uppskattas fördomsfria verksamhetsmodeller inom kultur-, företags- eller organisationsverksamhet. Uppfinningsrikedom, mod och samarbete är ett trumfkort.

Titta på video där pristagarna presenteras (på finska).

Vem har fått priset förut?

Nylandspriset har delats ut sedan 1982. Tidigare hette priset Årets nylänning och det tilldelades en person. Senare utvidgades priset så att det också kan gälla en aktör eller sammanslutning och namnet på priset ändrades till Nylandspriset. Priset delades inte ut under åren 2007−2011. Nylandspriset 2021 delades inte ut på grund av coronaläget.

 • Kandidater kan föreslås genom ett webbformulär, och vid bedömningen betonas de framgångar som uppnåtts under de senaste åren.
 • Priset kan tilldelas en person, gemenskap, organisation, företag eller kommun.
 • Den här gången är temat kulturarv och hållbar utveckling. Förutsättningen för priset är att pristagaren genom sin egen verksamhet eller innovation har främjat utvecklingen av Nyland, förbättrat nylänningarnas livskvalitet eller berikat den lokala identiteten på ett särskilt kreativt sätt. 
 • Vid valet uppskattas ny praxis i vardagen, på arbetet, inom hobbyverksamhet eller inom organisationsfältet. Uppfinningsrikedom och mod är en trumf. Partipolitisk verksamhet kan inte ligga som grund för priset. 
 • Valet görs av en jury med sakkunniga från Nylands förbund, Helsingfors universitet, Yles regionalredaktion i Nyland, Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, Centret för konstfrämjande, Museiverket, Helsingforsregionens handelskammare samt SOSTE Finlands social och hälsa rf. 
 • Priset består av ett diplom och en penningbelöning på 5 000 euro för att stödja pristagarens verksamhet. Priset beviljas för följande kalenderår, varvid pristagaren kan utnyttja utmärkelsen i sin egen kommunikation under hela året. 

Sidan uppdaterad senast: 25.1.2024