Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Logistiikan selvitys laittaa Uudenmaan tiet ja radat tärkeysjärjestykseen 

Ilmakuva Vuosaaren sataman konteista.

Valmisteilla oleva selvitys kokoaa tietoa Uudenmaan logistiikan viime vuosien kehityksestä, nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä sekä priorisoi ja profiloi maakunnan tiet ja radat tärkeysjärjestykseen.

Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat uusimaalaiset satamat ja Helsinki-Vantaan lentoasema sekä niiden profiilin muodostaminen maakunnallisen ja valtakunnallisen merkityksen kannalta. Uudenmaan liitto toteuttaa selvityksen yhdessä ELY-keskuksen ja HSL:n kanssa.

Varastointi ja logistiikka hivuttautuvat Keski-Uudellemaalle

Selvityksen osana on jo valmistunut kiteytys logistiikan nykytilasta: tiekuljetuksista, tärkeimmistä radoista, satamien profiloinnista sekä logistiikka- ja varastointialueiden sijainneista. Nykytilan ja viimevuosien kehityksen pohjalta on tehty priorisointi.

Kärkeen nousi tieosuuksia Kehä III:lla valtatie 3:n ja valtatie 7:n välillä sekä Lahteen suuntautuvalla valtatie 4:llä, itään johtavalla valtatie 7:llä ja Tampereelle vievällä valtatie 3:lla. Elinkeinoelämän kannalta tärkeimpiä ovat osuudet Kehä I:llä, Kehä III:lla ja valtatie 4:llä.

Uudenmaan alueella olevat radat ovat kaikki valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta merkittäviä tai erittäin merkittäviä, lukuun ottamatta Helsinki-Turku-rataa ja Kehärataa, jotka ovat pelkästään henkilöliikenteen ratoja.

Uudenmaan liiton liikenteen erityisasiantuntija Heini Peltonen näkee selvityksen tuovan tarpeellista tietoa Uudenmaan alueen logistiikasta.

− Esimerkiksi varastoinnin ja logistiikan maankäytön painopiste on siirtymässä Uudellamaalla hiljalleen Kehä III:n ulkopuolelle Keski-Uudellemaalle. Tämä näkyy myös raskaan liikenteen liikennemäärien kehityksessä.

Työpajasta eväitä loppuvuonna valmistuvaan selvitykseen

Logistiikan selvitykseen liittyvä sidosryhmätyöpaja järjestetään elokuun lopulla. Työpajassa tarkastellaan logistiikan muutosta mahdollisten ja myös yllättävien kehityskulkujen valossa, jotta tulevaisuuteen osataan varautua yhä paremmin.  

Syksyllä laaditaan myös logistiikan mittarit Länsi- ja Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa laadittujen mittareiden tueksi. Tietoja seurataan ja päivitetään vuosittain.

Selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä ja se julkaistaan Uudenmaan liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Heini Peltonen

Liikennesuunnittelupäällikkö

+358 40 568 7999

Liikennesuunnittelun johtaminen, liikennejärjestelmätyön ohjaaminen, ylimaakunnalliset liikenneasiat, logistiikka, Helsingin seudun liikenneasiat