Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Artikkeli

LuoTo-hanke rakentaa luovien alojen kestävää tulevaisuutta

Maisema merelle. Etualalla näkyy kivistä rantaa.

LuoTo-hankkeen tavoitteena on luoda konkreettiset askelmerkit luovien alojen siirtymälle kiertotaloudessa toimivaan, vähähiiliseen tulevaisuuteen. Luovilla aloilla tehdään jo paljon kestävyyden parantamiseksi, mutta työ on usein projektivetoista, eikä tieto liiku alojen välillä.

LuoTo on sateenvarjohanke, joka kokoaa yhteen luovien alojen toimialajärjestöt, keskeiset toimijat ja rahoittajat sekä neljä ministeriötä: ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtioneuvoston kanslia. Uudellamaalla on käynnistynyt alueellinen pilotti.

LuoTo-hankkeessa keräämme kentältä tietoa nykytilanteesta, kartoitamme kestävyystavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä sekä laadimme Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelman yhteistyössä toimialojen kanssa.

Toimenpideohjelman keskiössä ovat luovien alojen ekologiset vaikutukset, kuten konkreettiset päästöt sekä niiden vähentäminen, mutta myös taiteen ja kulttuurin muutosvoiman esiin nostaminen ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

Luovilla aloilla on erityisiä mahdollisuuksia vaikuttaa ympäröivään todellisuuteen.

– Taide on merkittävässä roolissa kulttuurin ja käyttäytymisen murroksessa. Luovilla aloilla suurin este kestävyystyön tekemiselle on usein resurssien puute, kertoo projektipäällikkö Jaana Eskola Uudenmaan liitosta.

Toimenpideohjelma kootaan alakohtaisissa työpajoissa soveltaen Sitran Murrosareena-tekniikkaa. Murrosareenan mukaisesti määrittelemme yhdessä tavoitteet ja luomme muutospolut, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan.

Uusimaa on hankkeen pilottialue – Yhteinen ponnistus jatkuu työpajoissa

LuoTo-hanke välittää tilannekuvan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ministeriöille sekä muille merkittäville rahoittajille. Luovien alojen kestävyystyö saa vauhtia, kun varoja voidaan osoittaa koko kenttää eniten hyödyttäviin kohteisiin.

Toteutamme toimenpiteiden jalkautuksen alueellisena pilottina Uudellamaalla sekä koostamme konkreettisten keinojen työkalupakin. Merkittävässä roolissa on Uudenmaan liiton koordinoima kulttuurin asiantuntijaryhmä, jossa on edustajat kaikista Uudenmaan kunnista ja muutamista muista keskeisistä alan organisaatioista. Alkuvuodesta järjestämme asiantuntijaryhmälle työpajan, jossa tarkastellaan, mitä kestävyystoimenpiteitä kunta voi tehdä luovilla aloilla. Luvassa on myös käytännön esimerkkejä.

– Kunnat voivat toimia edelläkävijöinä ja mahdollistajina vähähiiliselle luovalle toiminnalle ja omalta osaltaan purkaa esteitä ekologiselle rakennemurrokselle, Eskola sanoo.

Myöhemmin keväällä asiantuntijaryhmälle on luvassa työpaja, jossa tarkastelemme yhdessä, missä vaiheessa olemme kestävyystyössä ja miten jatkamme. Työpajoissa ryhmän jäsenet pääsevät myös kasvattamaan omaan ilmasto-osaamistaan.

Luovilla aloilla on iso merkitys Uudenmaan työllisyyteen ja talouteen. Puolet kaikista Suomen kulttuurialan työpaikoista on Uudellamaalla. Luovien alojen merkittävyyden seurauksena tuemme toimenpideohjelman valmistumisella myös sitä, että Uusimaa saavuttaisi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Tavoitteet ja keinot hioutuvat yhteistyössä

LuoTo on keskusteleva hanke. Tavoitteena on löytää yhteisymmärrys kestävyysmurroksen merkityksestä luovilla aloilla sekä käyttökelpoisista työkaluista, toimenpiteistä, standardeista ja mittareista, esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennassa. Muun muassa alakohtaisten työpajojen, tutkijoiden ja tutkimustiedon avulla tunnistamme ja luomme vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta edistäviä työkaluja. Jatkossa luovilla aloilla on käytössään kestävyystyön työkalupakki.

LuoTo-hankkeen toteuttajakonsortioon kuuluvat Uudenmaan liitto, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, ympäristöministeriö, Creasus ry ja MyStash Oy. Hanketta rahoittavat Sitra, ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Logo, jossa teksti Luoto.

Lisätietoja:

Jaana Eskola

Projektipäällikkö

+358 40 182 4893

Luovat alat, ilmastonmuutos, LuoTo-hanke

Kulttuuriala Uudellamaalla

50000

henkilötyövuotta työllistävä vaikutus

50 %

Uudenmaan osuus kaikista kulttuurialan työntekijöistä

9,7

miljardin euron tuotantovaikutus

Avainsanat:

HankkeetIlmasto