Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Matkailutulo on kasvussa ympäri Suomea – Kuntakohtaiset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset selvitetty

Punaisia puuaittoja ja ihmisiä kävelemässä.

Uusi tutkimus tarjoaa vertailukelpoista tietoa kuntakohtaisesta matkailutulosta sekä matkailun työllisyysvaikutuksista koko Suomessa. Sen mukaan Uudenmaan välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli 4,06 miljardia euroa vuonna 2022. Matkailutulot ovat kasvussa ympäri Suomea, mutta ala on edelleen jäljessä pandemiaa edeltävästä tasosta. Tutkimus on toteutettu näin laajana ensimmäistä kertaa.

Suomen merkittävimmät matkailukohteet ovat toteuttaneet yhteistyössä laajan tutkimuskokonaisuuden. Uudenmaan liiton lisäksi Uudeltamaalta mukana ovat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Järvenpää, Porvoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Tutkimuksen piiristä puuttuvat maan suurimmista matkailukohteista vain Lapin kohteet, Sotkamo, Kuopio ja Lappeenranta.

Tutkimuksessa yhteensä 54 matkailualueen matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on laskettu vuodelta 2022. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy.

Välitön matkailutulo Uudellamaalla oli 4,06 miljardia euroa.

Matkailutulo on noussut jo lähelle pandemiaa edeltänyttä tasoa

Vuoden 2022 matkailutulotutkimus tarjoaa alueellisen kattavuutensa ansiosta mahdollisuuden kansalliseen vertailuun. Yleisesti vuosi näyttäytyi lähes kaikilla tutkituilla seuduilla kasvun vuotena, jolloin matkailu alkoi palautua pandemian jäljiltä.

Uudellamaalla näkyi koko maakunnan ja isojen kaupunkien selvä palautuminen koronapandemian matkailulle aiheuttamista ongelmista. Maakunnassa on tehty matkailutulolaskentoja myös vuosina 2016, 2018 ja 2021.

Täysin koronaa edeltävään aikaan ei Uudellamaalla vielä päästy, mutta matkailutulon kasvu oli merkittävää. Maakunnan voimakkaan kasvun taustalla on osittain Helsinki-Vantaan lentokentän ja Finnairin elpyminen. Näiden merkitys alueen matkailutuloon on suuri: esimerkiksi Finnairin koko liikevaihto kasvoi 838 miljoonasta 2,36 miljardiin ja ulkomaan toimintojen liikevaihto vielä suhteellisesti enemmän.

Tutkimuksen mukaan Uusimaa on monilla mittareilla mitattuna Suomen suurin matkailukohde. Maakunnan välitön matkailutulo eli yritysten matkailijoilta saama liikevaihto oli viime vuonna 4,06 miljardia. Uudenmaan ja koko Suomen kaupungeista Vantaan matkailutulo on suurin. Sitä selittää erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasema, joka tuotti kaupungin matkailutulosta lähes 90 prosenttia.

Uudenmaan matkailutulo ei vielä vuonna 2022 ollut samalla tasolla kuin vuonna 2018. Matkailutulo on kuitenkin noussut jo lähelle pandemiaa edeltävää tasoa, vaikka aikaisemmin tärkeimmät kohderyhmät kuten venäläiset, kiinalaiset sekä japanilaiset matkailijat puuttuvat lähes kokonaan.

Uusimaa on monilla mittareilla mitattuna Suomen suurin matkailukohde.

Matkailun kasvupotentiaali on edelleen Suomessa valtava

Matkailu on yksi Suomen merkittävimmistä teollisuuden aloista. Se luo työpaikkoja ja verotuloja laajasti eri puolilla maata. Ennen pandemiaa matkailuviennin osuus oli 5,4 prosenttia Suomen kaikista vientituloista. Matkailun kuntakohtaisten vaikutusten mittaaminen on kuitenkin haasteellista, koska tarkkoja tietoja yksittäisten matkailijoiden kulkureiteistä ja palveluostoista ei tiedetä. Niinpä vertailukelpoisen tiedon saamiseksi eri matkailualueiden tutkimus tulee tehdä samalla tavalla ja samalla aikasyklillä.

Matkailu on vuosien saatossa jäänyt jatkuvasti muiden suomalaisten isojen teollisuuden alojen varjoon sen kasvaneesta merkityksestä huolimatta. Tämä johtunee osittain siitä, että suurin osa matkailuyrityksistä on pieniä ja yritykset jakautuvat useiden eri toimialojen alle. Siksi alan kokonaisvaikuttavuutta voi olla vaikea hahmottaa. Matkailu on kuitenkin ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava. Uusien tutkimustulosten avulla alan vaikuttavuutta voidaan tuoda entistä paremmin esille.

Matkailu on ollut jo vuosia voimakkaassa kasvussa pandemiavuosia lukuun ottamatta ja alan kasvupotentiaali on edelleen valtava.

Uusimaa haluaa olla kestävä matkakohde

Uusimaa on kiistatta läpileikkaus maamme monimuotoisuudesta ja huikeasta tarjonnasta. Maakunnan matkailutuloon voi olla tyytyväinen kokonaisuutena, mutta lisää yhteistä kehittämistyötä tarvitaan edelleen laadukkaiden ja kestävien matkailutuotteiden ja -elämysten sekä matkailuyritysten toimintaedellytyksiä parantaviin kokonaisuuksiin. Kehittämistä tulee suunnata esimerkiksi liikenteeseen ja saavutettavuuteen, energiatehokkuuteen, virkistys- ja luontomatkailuun, rannikoille sekä saaristoon.

– Matkailutulo on toki yksi keskeisimmistä matkailualan mittareista, mutta koko Uudenmaan alueella korostuu voimakkaasti myös matkailuelinkeinon halu tuottaa palveluja ja elämyksiä kestävästi, kertoo matkailun erityisasiantuntija Tarja Koistinen.

Matkailutulon lisäksi tärkeitä mittareita ovat kestävää kasvua osoittavat indikaattorit, kuten työllisyysvaikutukset ja matkailun hiilijalanjälki. Uusimaa haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää mittavia päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Uudenmaan liitto toteuttaa maakunnan ilmastotyötä Hiilineutraali Uusimaa -tiekartan kautta yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Ympäristön kestävyys ja hiilineutraalius ovat kehittämisen keskiössä myös matkailu- ja tapahtumatoiminnassa.

Uudenmaan liitolla, kuten muillakin maakuntien liitoilla, on mahdollisuus suunnata rahoitusta matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin. Vaikkakin Uudellemaalle kohdentuvat aluekehittämisen rahavirrat ovat huomattavasti muuta Suomea vähäisemmät erityisesti matkailuelinkeinon ja -toimintaympäristön kehittämiselle.  

– Täällä yhteistyö ja verkostot ovat avainasemassa. Toimijoiden keskinäinen yhteistyö korostuu voimakkaana tahtotilana kehittää Suomen ylivoimaisesti suurinta matkailualuetta kestäväksi kohteeksi, Koistinen sanoo.

Merkittävää työtä Uudenmaan matkailun matkassa kohti hiilineutraaliutta on tehty Carbon Neutral Experience -hankkeessa, joka on 15 uusimaalaisen kunnan yhteishanke. Läntisen Uudenmaan kehitysyhtiö Novago Oy:n hallinnoimassa hankkeessa on esimerkiksi laskettu mukana olleille kunnille matkailusta koituva hiilijalanjälki.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Tarja Koistinen

Erityisasiantuntija

+358 44 352 2070

Matkailu- ja saaristoasiat, maakunnan matkailutoimijoiden yhteistyö, matkailun verkostoyhteistyö

Palvelee myös ruotsiksi

Johannes Herala

Erityisasiantuntija

+358 44 365 1988

Uudenmaan alueellinen kehitys, kunta- ja aluetalous, toimintaympäristön analyysit, erillisselvitykset

Avainsanat:

ElinkeinotTilastot