Gå till innehåll
Sök

Vi önskar att ni i första hand skickar fakturor elektroniskt. Som referens anges fakturabeställarens namn.

Elektroniska fakturor

Elektronisk faktureringsadress: FI5257230210028325
Operatör: OP-gruppen
Förmedlarens kod: OKOYFIHH
Nylands förbunds FO-nummer: 0201296-1
Nylands förbund är en momsskyldig näringsidkare.

Om den elektroniska faktureringen inte fungerar, begär vi att fakturan helst skickas som bilaga till e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Pappersfakturor

Postadressen:
Nylands förbund, fakturering
Estersporten 2 B
00240 Helsingfors

Sidan uppdaterad senast: 18.1.2022