Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Trafik är en viktig del av regionplaneringen

I landskapsplanen fastställer vi de stora riktlinjerna och behoven för utvecklingen av Nylands regionstruktur och trafiksystemet. Målet är att regionstrukturen stöder sig på ett smidigt, ekonomiskt och ur miljöperspektiv hållbart trafiksystem.

I planen anvisas de viktigaste områdesreserveringarna för trafiken, såsom vägar, banor, hamnar och flygplatser. Deras noggrannare placering och genomförandesätt fastställs i kommunernas planläggning och vägplanering.