Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsplanen är en karta som tar sikte långt in i framtiden

Genom landskapsplanen drar man upp de stora riktlinjerna för områdesanvändningen i hela landskapet eller i flera kommuner med sikte på långt in i framtiden. Landskapsplanen är den mest översiktliga planen och tjänar till ledning när kommunala planer utarbetas och när övrig områdesanvändning planeras på en noggrannare nivå.

Uudenmaan kartta, johon merkitty värillä aluejaot. Kartan antama tieto löytyy sivun leipätekstistä.

Tjänsten för landskapsplanekartor

I tjänsten för landskapsplanekartor kan du studera kartor och kartbeteckningar i olika skalor, skriva ut och spara dem. Tjänsten är tvåspråkig.

Tjänsten för landskapsplanekartor