Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsplanen är en karta som tar sikte långt in i framtiden

Genom landskapsplanen drar man upp de stora riktlinjerna för områdesanvändningen i hela landskapet eller i flera kommuner med sikte på långt in i framtiden. Landskapsplanen är den mest översiktliga planen och tjänar till ledning när kommunala planer utarbetas och när övrig områdesanvändning planeras på en noggrannare nivå.

Tjänsten för landskapsplanekartor

I tjänsten för landskapsplanekartor kan du studera kartor och kartbeteckningar i olika skalor, skriva ut och spara dem. Tjänsten är tvåspråkig.

Tjänsten för landskapsplanekartor