Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbund ger draghjälp för klimatarbete

Klimatarbetet framskrider inte utan konkreta åtgärder. I Nyland jobbar man effektivt för att dämpa klimatförändringen, men de stramare klimatmålen kräver att klimatarbetet ska påskyndas ytterligare.

Nylands förbund koordinerar tillsammans med andra regionala aktörer det klimatarbete som görs i landskapet. Vi lyfter också fram klimatfrågor i olika samarbetsnätverk och främjar lösningar som stöder den goda utsläppsutvecklingen i Nyland på nationell och internationell nivå. Vi stöder kommunernas konkreta klimatarbete i första hand genom projekt.

Stöd till startande av klimatarbetet och identifiering av verkningsfulla klimatåtgärder

Behöver ni stöd till klimatarbetet? Nylands förbunds projekt ger draghjälp med att starta klimatarbetet och att identifiera de effektivaste klimatåtgärderna.

Det pågår två projekt som erbjuder konkret hjälp och konkreta åtgärder för klimatarbetet. Projektet Canemure bygger upp ett regionalt klimatsamarbete och producerar information om goda förfaranden för begränsning av utsläpp.

Projektet Canemure synliggör klimatarbetets goda förfaranden

Projektet Mot klimatneutrala kommuner och landskap (Canemure) stöder i betydande grad klimatarbetet i Nyland. Under åren 2021–2024 påskyndas klimatarbetet genom att lyfta fram goda exempel och mångfaldiga dem.

I samarbete med kommunerna och övriga intressentgrupper försöker vi finna verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder och verksamhetsmodeller. Vi strävar också efter att hitta metoder som kan tillämpas i övriga kommuners behov. Speciellt Canemure-projektets delprojekt i Helsingfors, Hyvinge, Lojo och Borgå producerar sådana verksamhetsmodeller som kan mångfaldigas.

Vi laddar ned exempel på fungerande åtgärder för begränsning av utsläpp på tjänsten Kestävyysloikka.fi (Du går över till annan tjänst) som upprätthålls av Finlands miljöcentral så att dessa allmänt kan utnyttjas. Vi ordnar också regionala ”klimatverkstäder” där vi presenterar goda åtgärder för begränsning av utsläpp och diskuterar deras verkningsfullhet och hur de kan tillämpas med stöd av sakkunniga. Dessutom försöker vi finna finansieringsmöjligheter till projekt som intresserar våra intressentgrupper.

Det kommunala samarbetet inom projektet Canemure sker i huvudsak i Nylands förbunds sakkunniggrupper. Vi välkomnar också andra förfrågningar, till exempel i fråga om projektidéer och sådana åtgärder för begränsning av utsläpp som har visat sig vara bra.

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

Ytterligare upplysningar om projektet Canemure:

Salla Lahtinen

Projektchef

+358 40 154 6871

Canemure-projektets regionala samordnare, stävjande av klimatförändringen

Diskussion och erfarenheter om klimatåtgärder under klimatverkstäder

Under en serie evenemang som går under namnet Klimatverkstad (Ilmastoverstas) diskuterar vi testade åtgärder för att främja klimatarbete inom olika sektorer och samutvecklar klimatåtgärder. Före diskussionen ges exempel på kommunernas lyckade klimatprojekt från olika håll i Finland, med betoning på Nyland. Klimatverkstäderna är avsedda för alla som vill få konkreta exempel och stöd i att främja klimatperspektivet i sitt eget arbete.

Praktiska tips och exempel för företagens klimatarbete

Företagen har en viktig roll i stävjandet av klimatförändringen ur perspektivet för både att minska utsläppen från den egna verksamheten och att producera hållbara lösningar och tjänster. Evenemangen ”Yritykset ❤️ Ilmasto” erbjuder nyländska företag aktuell information om konsekvenserna av klimatförändringen för företagsklimat samt perspektiv för olika sektorer. Målet är att lyfta fram exempel på små och stora företag när det gäller hållbarhetsarbete samt ge konkret stöd för det vardagliga klimatarbetet.

Ytterligare upplysningar:

Pia Tynys

Ledande sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 149 2244

Nylands klimatarbete, grön omställning, Färdplan för ett klimatneutralt Nyland

Sidan uppdaterad senast: 8.1.2024