Gå till innehåll
Sök

Nylands förbund ger draghjälp för kommunernas klimatarbete

Klimatarbetet framskrider inte utan konkreta åtgärder. I nyländska kommuner jobbar man effektivt för att dämpa klimatförändringen, men de stramare klimatmålen kräver att klimatarbetet ska påskyndas ytterligare.

Nylands förbund koordinerar tillsammans med övriga regionala aktörer det klimatarbete som görs i landskapet. Vi lyfter också fram klimatfrågor i olika samarbetsnätverk och främjar lösningar som stöder den goda utsläppsutvecklingen i Nyland på nationell och internationell nivå. Vi stöder kommunernas praktiska klimatarbete i första hand genom projekt.

Stöd till startande av klimatarbetet och identifiering av verkningsfulla klimatåtgärder

Behöver ni stöd till klimatarbetet? Nylands förbunds projekt ger draghjälp med att starta klimatarbetet och att identifiera de effektivaste klimatåtgärderna.

Det pågår två projekt som erbjuder konkret hjälp och konkreta åtgärder för klimatarbetet. Projektet Canemure bygger upp ett regionalt klimatsamarbete och producerar information om goda förfaranden för begränsning av utsläpp. SILTA-projektet engagerar däremot kommunerna till klimatarbetet och hjälper med projektfinansiering.

Projektet Canemure synliggör klimatarbetets goda förfaranden

Projektet Mot klimatneutrala kommuner och landskap (Canemure) stöder i betydande grad klimatarbetet i Nyland. Under åren 2021–2024 påskyndas klimatarbetet genom att lyfta fram goda exempel och mångfaldiga dem.

I samarbete med kommunerna och övriga intressentgrupper försöker vi finna verkningsfulla och kostnadseffektiva åtgärder och verksamhetsmodeller. Vi strävar också efter att hitta metoder som kan tillämpas i övriga kommuners behov. Speciellt Canemure-projektets delprojekt i Helsingfors, Hyvinge, Lojo och Borgå producerar sådana verksamhetsmodeller som kan mångfaldigas.

Vi laddar ned exempel på fungerande åtgärder för begränsning av utsläpp på tjänsten Kestävyysloikka.fi [linkki] som upprätthålls av Finlands miljöcentral så att dessa allmänt kan utnyttjas. Vi ordnar också regionala ”klimatverkstäder” där vi presenterar goda åtgärder för begränsning av utsläpp och diskuterar deras verkningsfullhet och hur de kan tillämpas med stöd av sakkunniga. Dessutom försöker vi finna finansieringsmöjligheter till projekt som intresserar våra intressentgrupper.

Det kommunala samarbetet inom projektet Canemure sker i huvudsak i Nylands förbunds sakkunniggrupper. Vi välkomnar också andra förfrågningar, till exempel i fråga om projektidéer och sådana åtgärder för begränsning av utsläpp som har visat sig vara bra.

Kolneutraltfinland.fi. Canemure.

SILTA-projektet engagerar kommuner till klimatarbetet och det gemensamma målet

Inom Nylands förbunds SILTA-projekt hjälper vi de nyländska kommunerna med att förbinda sig till klimatmålen och att utarbeta åtgärdsprogram för klimatarbetet. Dessutom utvecklar vi projektidéer vidare och är med i att starta projekt. Vi har som mål att påskynda klimatarbetet i de nyländska kommunerna genom gemensamma mål. Vi gör klimatarbetet känt och förstått genom kommunikation.

Den klimatexpert som anställts för projektet är till kommunernas förfogande i alla uppgifter som gäller klimatarbete. Vi ordnar workshoppar och utbildningar och stöder samarbetet mellan kommunerna.
I SILTA-projektet har vi hjälpt kommunerna till exempel med att utveckla klimatledarskap, starta ett nätverk för energieffektivitet, planera projekt och välja klimatmål i kommunala strategier. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Tjänsten Kestävyysloikka – databank för verkningsfulla klimatlösningar

Till tjänsten Kestävyysloikka.fi(Du går över till annan tjänst), som upprätthålls av Finlands miljöcentral, samlas verkningsfulla lösningar för stävjande av klimatförändringen, främjande av cirkulär ekonomi och stoppande av naturförlust. Tjänsten innehåller också nyländska lösningar.

Diskussion och erfarenheter om klimatåtgärder under klimatverkstäder

Under en serie evenemang som går under namnet Klimatverkstad (Ilmastoverstas) diskuterar vi testade åtgärder för att främja klimatarbete inom olika sektorer och samutvecklar klimatåtgärder. Före diskussionen ges exempel på kommunernas lyckade klimatprojekt från olika håll i Finland, med betoning på Nyland. Klimatverkstäderna är avsedda för alla som vill få konkreta exempel och stöd i att främja klimatperspektivet i sitt eget arbete.

Finansiering för klimatarbete

En databank som upprätthålls av Finlands miljöcentral och projektet Canemure sammanför finansieringsansökningar som gäller stävjande av klimatförändringen. De finansieringskällor som stöder kommunernas klimatarbete har samlats tillsammans med Motiva.

Sidan uppdaterad senast: 8.8.2022