Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

I Finlands krona är Nyland den klaraste pärlan

I landskapssången från år 1912 sjunger vi på finska att Nyland är Finlands pärla. Metropollandskapet är också ett livskraftigt centrum för näringsliv, kultur och högklassig kompetens. Nyland i dag är dessutom ett landskap av internationell karaktär.

Mångfald utgör regionens rikedom. Hos oss finner man likväl urbant myller som skärgårdens karga skönhet och landsbygdsro.

Nästan var tredje finländare är en nylänning

I Nyland bor 1,8 miljoner människor, vilket är ungefär 31 procent av Finlands befolkning. Enligt den prognos som sträcker sig till år 2040 närmar sig invånarantalet redan två miljoner. Befolkningsstrukturen är gynnsammare än i övriga Finland och europeiska områden; andelen personer under 40 år som är i arbetsför ålder är speciellt hög i Nyland.

Helsingfors jämte omgivningar är tack vare flyttningsrörelsen en av de snabbast växande stadsområdena i Europa. Hit flyttar man för arbetets och det mångsidiga utbildningsutbudets skull. Nylänningarna är även unga och välutbildade.

Smart Nyland

Den näst innovativa regionen inom EU

Den tionde mest konkurrenskraftiga regionen inom EU

Den högsta utbildningsnivån i Finland

Regionala styrkor är partihandeln, finansierings- och försäkringstjänsterna samt de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Tack var goda trafikförbindelser och högklassig datakommunikation har två tredjedelar av den utländska företagsverksamheten koncentrerat sig till Nyland.

Brokig mångfald av nyländska kommuner

De 26 kommunerna i vårt landskap är inte alls stöpta i samma form. I skaran finns urbana städer och stillsamma landskommuner. Vissa av dem är tillväxtkommuner, andra utflyttningskommuner.

Störst av kommunerna är landets huvudstad Helsingfors med cirka 664 000 invånare medan de minsta kommunerna Mörskom och Pukkila har 2 000 invånare.

En del av kommunerna längs väst- och östkusten är svenskspråkiga.

Nylands kommuner är: Askola(Du går över till annan tjänst), Borgnäs(Du går över till annan tjänst), Borgå(Du går över till annan tjänst), Esbo(Du går över till annan tjänst), Grankulla(Du går över till annan tjänst), Hangö(Du går över till annan tjänst), Helsingfors(Du går över till annan tjänst), Hyvinge(Du går över till annan tjänst), Högfors(Du går över till annan tjänst), Ingå(Du går över till annan tjänst), Kervo(Du går över till annan tjänst), Kyrkslätt(Du går över till annan tjänst), Lappträsk(Du går över till annan tjänst), Lojo(Du går över till annan tjänst), Lovisa(Du går över till annan tjänst), Mäntsälä(Du går över till annan tjänst), Mörskom(Du går över till annan tjänst), Nurmijärvi(Du går över till annan tjänst), Pukkila(Du går över till annan tjänst), Raseborg(Du går över till annan tjänst), Sibbo(Du går över till annan tjänst), Sjundeå(Du går över till annan tjänst), Träskända(Du går över till annan tjänst), Tusby(Du går över till annan tjänst), Vanda(Du går över till annan tjänst) och Vichtis(Du går över till annan tjänst).

Karta över Nyland.

Nyland i siffror

26

kommuner

1,8

miljoner invånare

58 %

av de personer med främmande språk som bor i Finland

39 %

av Finlands BNP

42 %

av Finlands tillväxtföretag

62 %

skog av landarealen

Läs mer om Nyland

Sidan uppdaterad senast: 24.4.2024