Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Vision 2030: Rejält före

Framtidens Nyland vill ligga rejält före. Det betyder att vi tar ansvar för att motverka klimatförändringen och att vi främjar välfärd genom att minska ojämlikheten. Vi är också en aktiv och initiativrik föregångare i en internationell verksamhetsmiljö.

Att lösa komplexa problem, såsom stävjande av klimatförändringen och återhämtning från coronakrisen, kräver att vi riktar blicken mot ett större område än det egna området och verksamhetsfältet. Vi vill utveckla landskapet för hela Finlands bästa. Med vår framgång vill vi öka välbefinnandet i hela landet och också internationellt sett.

År 2030 ligger vi rejält före i:

I dämpandet av klimatförändringen är målet ett klimatneutralt landskap år 2030. Vi främjar detta ambitiösa och ansvarsfulla mål genom att stödja samarbete mellan olika aktörer, nätverkande och forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Genom att utveckla nya lösningar för att dämpa klimatförändringen är vi en trendsättare som är större än sin storlek samt en möjlighetsskapare i en global skala.

I fråga om den ekonomiska konkurrenskraften är vårt mål att höja de nyländska forsknings- och utvecklingsutgifterna till fem procent av landskapets bruttonationalprodukt senast år 2030. Vi siktar också på att vi är den mest innovativa regionen inom EU.

Vår konkurrenskraft bygger på internationella partnerskap, kunnande och nätverk, högteknologi och lösningar som stöder en grön tillväxt. Trivsamma stadsmiljöer, välfärdstjänster och den nyländska naturen spelar också en viktig roll internationellt sett.

När det gäller välfärd är vårt mål att Nyland före slutet av år 2030 ska uppnå 80 procents sysselsättningsgrad. Nyland erbjuder sina invånare de bästa möjligheterna för ett gott och tryggt liv.

Då vi återhämtar oss från coronakrisen, förstärker vi alla nylänningars känsla av delaktighet och jämlikhet genom att stödja välfärdssamhällets strukturer genom att satsa på utbildning och förebygga sociala problem.

Hur ser Nyland ut år 2030?

Sidan uppdaterad senast: 24.6.2024