Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan kunnat eivät ole yksin TE-palvelujen uudistuksessa – Tarjolla tukea ja tietoa

Kauppakeskuksen sisätilaa ja liikkeitä. Liukuportaat ylös sekä alas.

Kuntien tehtäväkentässä korostuu alueen elinvoiman vahvistamisen rooli, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Osana tätä muutosta työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuosien 2024–2025 aikana. TE-palvelujen uudistuksessa siirtyy tehtäviä, joista kunnille ei ole välttämättä aiempaa kokemusta tai tietämystä. Uudenmaan liitto on kuntien tukena TE-palveluiden uudistuksessa.

– Muutos on iso myös kuntien rahoituksen kannalta. Työllisyyden hoitoon kunnille osoitettava raha tulee olemaan noin viidesosa kuntien budjetista, toteaa kehittämispäällikkö Outi Ervasti Uudenmaan liitosta.

Käytännössä kuntien vastuulle tulee työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden palvelu työllistämiseen liittyvissä asioissa. Palveluita tulee olemaan laidasta laitaan koulutuksesta suoraan työllistämiseen liittyen.

Tilastotietoa ja yhteistä pohdintaa ratkaisuista

Uudenmaan liitto on kuntien tukena TE-palveluiden uudistuksessa. Uudenmaan ELY-keskus on myös tiiviisti mukana maakunnan kehittämisessä ja haluamme yhdessä olla tukemassa kuntia uudistuksessa.

– Kunnat ovat aktiivisesti keskustelleet uudistukseen liittyvistä asioista keskenään, mutta haluamme liittona tarjota tukea ja apua siellä, missä tarvitaan ja kaivataan. Haluamme tarjota alustan käydä yhteistä keskustelua koko Uudenmaan näkökulmasta, koska olemme maakuntana yhtä työssäkäyntialuetta. Meillä Uudellamaalla on omia erityispiirteitä, joita ei ole missään muussa maakunnassa. TE-palvelujen uudistuksessa tarvitaan maakunnan yhteistä näkemystä ja visiota, kuvailee Ervasti.

Syksylle on suunnitteilla tapahtumia, joissa kunnat pääsevät yhdessä keskustelemaan ja pohtimaan ratkaisuja tulevaan muutokseen ja sen läpivientiin. Tapahtumien tarkoituksena on tarjota foorumi ohjatulle keskustelulle, johon kaikki kunnat voivat osallistua.

– Jo viime keväänä liitto järjesti ensimmäiset tilaisuudet Uudenmaan kunnille. Tapahtumat herättivät kiinnostusta. Kunnissa tiedontarve on valtava, sanoo suunnittelija Iida Mikonmaa. Hän työskentelee TE-palvelujen uudistuksen parissa Uudenmaan liitossa.

Kunnille on saatavilla tukea myös työmarkkinoiden ja työllisyyden tilastotiedon sekä niiden yleisen analyysin suhteen. Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen yhteisen tutkijaresurssin avulla on pääsy ELY-keskuksen tilastotietoon. Se takaa sen, että kunnilla on pääsy monipuolisempaan tietoon kuin mitä olisi muutoin saatavilla.

– Esimerkiksi kuntien työttömyyden rakenteeseen voin pureutua tarkemmin kuin julkisesti saatavilla tiedoilla pääsisi. Sitä kautta saa näkymää siihen, minkälaisia palvelutarpeita kuntien työnhaun asiakkailla on. ELY-keskus julkaisee myös alueellisia työllisyyskatsauksia(Siirryt toiseen palveluun) kuukausittain ja tietoa on saatavilla myös kunnittain, kertoo Uudenmaan ELY-keskuksen ja liiton yhteinen tutkija Niko Pagkratis.

Aikataulu on tiukka

Muutoksessa edellytyksenä on yhteistyö ja avoimuus eri sidosryhmien välillä. Uudellamaalla tätä työtä on jo aloitettu ja aiotaan jatkaa ensi syksynä.

– Tulevaisuudessa on tärkeää muodostaa vuoropuhelua Uudenmaan TE-toimiston ja kuntien välille, jotta siirtyminen onnistuu. Uudistuksen aikataulu on hyvin tiukka ja vaatiikin valmistelun aloittamista kunnissa ja TE-toimistossa mahdollisimman pian, Mikonmaa kuvailee.

– Olennaista on myös se, että kunnilla on hyvissä ajoin ymmärrys siitä, mitä palvelujen tuottaminen käytännössä merkitsee ja millaiset resurssit sille on tarjolla, Pagkratis sanoo.

Uudellamaalla kohonnutta pitkäaikaistyöttömyyttä ja pulaa tekijöistä

Talouden kehityksen osalta tilannekuva on epävarma pitkällä aikavälillä, mikä myös määrittelee työmarkkinoiden tapahtumahorisonttia. Tämä vaikuttaa myös TE-palvelujen uudistuksen toteuttamiseen kunnissa.

– Työmarkkinoiden tilanteet elävät koko ajan ja myös ennakoimattomat kriisit vaikuttavat siihen, joten tuoreet tilastot ja analyysit ovat iso apu suunnittelussa, Pagkratis toteaa.

Yleisesti ottaen koronasta toipuminen on edennyt hyvin Uudellamaalla, kun työttömyys on laskenut koronaa edeltäviin lukemiin. Joissakin kunnissa voi tosin olla koronasta perittyä kohonnutta pitkäaikaistyöttömyyttä.

Maakunnassa iso haaste on se, että avoinna olevia työpaikkoja on paljon, mutta niihin ei löydy tarpeeksi tekijöitä. Ukrainan sota tuo myös epäsuoria vaikutuksia, koska energian hinnan kohoamisen vuoksi yleinen kustannustaso on noussut ja se vaikuttaa laajasti tuotantoketjuihin.

– Kuntien ei tarvitse olla yksin tässä isossa muutoksessa, vaan liitto on vahvasti tukena muutoksessa. Olkaa meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, Mikonmaa sanoo.

Lisätietoja:

Lausuntomme TE-palvelujen uudistamisesta: Uudenmaan erityispiirteet huomioitava

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.