Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Nylands kommuner står inte ensamma i reformen av arbets- och näringstjänsterna – Stöd och information finns tillgänglig

I kommunernas uppgiftsfält framhävs rollen att förstärka regionens livskraft när uppgifterna inom social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena. Som en del av denna reform överförs arbets- och näringstjänsterna till kommunernas ansvar under åren 2024–2025. I reformen av arbets- och näringstjänsterna överförs uppgifter som kommunerna inte nödvändigtvis har tidigare erfarenhet eller kunskap om. 

– Förändringen är stor också med tanke på kommunernas finansiering. Det anslag som anvisas kommunerna för skötseln av sysselsättningen kommer att vara cirka en femtedel av kommunernas budget, konstaterar utvecklingschef Outi Ervasti vid Nylands förbund.  

I praktiken överförs tjänsterna för arbetssökande kunder och arbetsgivarkunder i sysselsättningsrelaterade frågor till kommunernas ansvar. Tjänsterna kommer att omfatta allt från utbildning till direkt sysselsättning. 

Statistiska uppgifter och gemensamma tankar om lösningar 

Nylands förbund stöder kommunerna i reformen av arbets- och näringstjänsterna. NTM-centralen i Nyland deltar också aktivt i landskapets utveckling, och vi vill tillsammans vara med och stödja kommunerna i reformen.  

– Kommunerna har aktivt diskuterat frågor som gäller reformen sinsemellan, men förbundet vill erbjuda stöd och hjälp där det behövs. Vi vill erbjuda en plattform för en gemensam diskussion ur hela Nylands perspektiv eftersom vårt landskap är ett och samma pendlingsområde. Vi i Nyland har egna särdrag som inte finns i något annat landskap. I reformen av arbets- och näringstjänsterna behövs det landskapets gemensamma synpunkt och vision, beskriver Ervasti. 

För kommande höst planeras evenemang där kommunerna har möjlighet att tillsammans diskutera och fundera på lösningar för den kommande reformen och genomförandet av den. Syftet med dessa evenemang är att erbjuda ett forum för ledd diskussion som alla kommunerna kan delta i.  

– Redan i våras ordnade förbundet de första evenemangen för Nylands kommuner. Evenemangen väckte intresse. Kommunerna har ett enormt behov av information, säger planerare Iida Mikonmaa. Hon arbetar med reformen av arbets- och näringstjänsterna vid Nylands förbund. 

Stöd finns tillgängligt för kommunerna också när det gäller statistiska uppgifter om arbetsmarknad och sysselsättning samt en allmän analys av dem. Med hjälp av Nylands förbunds och NTM-centralens gemensamma forskarresurs finns det tillgång till NTM-centralens statistiska uppgifter. Det garanterar att kommunerna har tillgång till mångsidigare information än vad som i övrigt skulle vara tillgänglig.  

– Till exempel kan jag mer exakt fördjupa mig i arbetslöshetens struktur i kommuner än vad som skulle vara möjligt med offentliga uppgifter. Därigenom får man en syn på vilka servicebehov det finns hos kunderna hos kommunernas arbetssökningstjänst. NTM-centralen publicerar också regionala sysselsättningsöversikter(Öppnas i nytt fönster, Du går över till annan tjänst) varje månad och information finns tillgänglig också kommunvis, berättar Niko Pagkratis som är en gemensam forskare vid NTM-centralen i Nyland och Nylands förbund.  

Tidtabellen är stram 

En förutsättning för reformen är samarbete och öppenhet mellan olika intressentgrupper. I Nyland har detta arbete redan inletts, och avsikten är att arbetet fortsätter inkommande höst.  

– I framtiden är det viktigt att skapa en dialog med Nylands arbets- och näringsbyrå och kommunerna så att man ska lyckas med övergången. Tidtabellen för reformen är väldigt stram och kräver att beredningen inleds i kommunerna och arbets- och näringsbyrån så snart som möjligt, beskriver Mikonmaa.  

– Det väsentliga är också att kommunerna i god tid har en förståelse om vad det i praktiken innebär att producera dessa tjänster och vilka resurser det finns för detta ändamål, säger Pagkratis.  

Ökad långtidsarbetslöshet och brist på arbetstagare i Nyland 

När det gäller den ekonomiska utvecklingen är lägesbilden osäker på lång sikt, vilket också definierar arbetsmarknadens händelsehorisont. Detta påverkar också genomförandet av reformen av arbets- och näringstjänsterna i kommunerna. 

– Situationer på arbetsmarknaden lever hela tiden och även oväntade kriser påverkar den, vilket innebär att färska statistiska uppgifter och analyser är en stor hjälp vid planeringen, konstaterar Pagkratis. 

Allmänt sett har man återhämtat sig från coronapandemin i god takt i Nyland eftersom arbetslösheten har sjunkit till samma nivå som före coronakrisen. I vissa kommuner kan det dock finnas en ökad långtidsarbetslöshet tack vare coronapandemin.  

En stor utmaning i landskapet är att det finns många lediga arbetsplatser, men att det inte finns tillräckligt med arbetstagare för dem. Kriget i Ukraina har också indirekta konsekvenser eftersom den allmänna kostnadsnivån har stigit på grund av de högre energipriserna, vilket har en stor effekt på produktionskedjorna.  

– Kommunerna behöver inte vara ensamma i denna stora reform, utan Nylands förbund stöder dem kraftigt. Kommunerna kan kontakta oss med låg tröskel, säger Mikonmaa. 

Ytterligare upplysningar: 

Vårt utlåtande om reformen av arbets- och näringstjänsterna:(Öppnas i nytt fönster) Nylands särdrag ska beaktas(Öppnas i nytt fönster) 

Uppföljning och intressebevakning i anslutning till reformen av arbets- och näringstjänsterna som helhet 

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.