Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa-ohjelma kiteyttää maakunnan tavoitetilan – Maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman

Piirroskuva, jossa on paljon ihmisiä tekemässä erilaisia asioita. Esimerkiksi yksi nojaa skeittilautaan, toinen työntää rattaita ja kolmas pitää sähköpistoketta kädessä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12. Uusimaa-ohjelman. Ohjelma vie kohti ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa. 

Ohjelman vision mukaan vuonna 2030 Uusimaa on reilusti edellä ilmastonmuutoksen hillinnässä, taloudellisessa kilpailukyvyssä ja hyvinvoinnissa. Vision lisäksi ohjelma sisältää painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2022–2025.

– Meillä on ratkaistavana monimutkaisia ongelmia, kuten ilmastonmuutos ja koronan aiheuttamat haasteet yhteiskunnalle. Ratkaisujen löytäminen vaatii katseen suuntaamista omaa aluetta ja toimintakenttää laajemmalle, kehittämispäällikkö Outi Ervasti sanoo. 

Tavoitteena ympäristöviisaus, menestys ja onnellisuus 

Uusimaa-ohjelman hyväksymisen myötä hiilineutraaliustavoitetta on kiristetty viidellä vuodella. Tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Uusimaa tuottaa noin viidenneksen Suomen ilmastopäästöissä, joten alueen hiilineutraalius on merkittävää myös koko maan tavoitteelle. 

– Päästöjä on saatu jo vähennettyä viime vuosien aikana, mutta hiilineutraaliuden eteen on tehtävä vielä töitä. Kunnianhimoisen ilmastotavoitteen tarkoituksena on taata uusimaalaisille tulevaisuudessakin viihtyisä ja puhdas elinympäristö, erityisasiantuntija Rosa Tuomi toteaa. 

Uudenmaan tutkimus- ja kehittämismenojen osuudessa tavoitellaan viittä prosenttia maakunnan bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin osuus on 3,5 prosenttia. 

– Kansainvälisten vertailujen perusteella tiedämme Uudenmaan olevan jo nyt loistava ympäristö ulkomaalaisille investoinneille. Koulutustason ja innovaatiokyvykkyyden vahvistamiseksi tarvitsemme lisää panostuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, Tuomi kertoo.

Tavoitteena on myös nostaa Uudenmaan työllisyysaste 80 prosenttiin vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuonna 2021 se on ollut 75 prosenttia. Maakunnan asukkaille halutaan tarjota parhaat mahdollisuudet hyvään ja turvalliseen elämään. 

– Koronakriisistä toipuessa olemme eräänlaisessa taitekohdassa, jossa syrjäytyminen, eristäytyminen ja turvattomuus ovat vaarassa lisääntyä, jos emme huolehdi heikoimmassa asemassa olevista. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää vahvistaa hyvinvointia, luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen, kuvailee suunnittelupäällikkö Ulla-Mari Karhu.

Uusimaa-ohjelma ohjaa maakunnalle osoitettavaa hankerahoitusta

Ohjelman toteutus käynnistyy ensi vuoden puolella järjestettävällä Uudenmaan kiertueella, jonka tapahtumissa suunnitellaan tulevaa toimintaa alueen eri toimijoiden kanssa. Aluekehittämisrahoituksella tuetettavat maakunnan kehittämistoimijoiden hankkeet ovat avainasemassa ohjelman toteutuksessa.

Ohjelman tavoitteiden edistymistä seurataan erilaisten mittareiden avulla. Seurantaa tehdään esimerkiksi liikenteen sähköistymisen, koulutustason ja korkeakoulutettujen määrien sekä väestön kokeman hyvinvoinnin osalta. Mittareihin ja niiden tilanteeseen voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuilla keväällä 2022. Lisäksi vuosittain julkaistaan katsaus, jossa kerrotaan ohjelman toteutumisesta mittarien valossa. 

Uudenmaan liitto on laatinut ohjelman yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, maakunnan kuntien, yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä järjestöjen kanssa. Se tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista maakunnassa. Yhteensopivuutta ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden kanssa on arvioitu ohjelman kanssa samanaikaisesti laaditussa ympäristöselostuksessa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman lisäksi Uudenmaan liiton talousarvion 2022 sekä vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Lisätietoa Uusimaa-ohjelmasta ja sen ympäristöselostuksesta verkkopalvelussamme

Julkaisu: Reilusti edellä – Uusimaa-ohjelma 2022–2025 (pdf)

Julkaisu: Ympäristöselostus (pdf)

Katso video: 

Sanna-Katri Rautava Aalto-yliopistosta sekä Rosa Tuomi ja Outi Ervasti Uudenmaan liitosta kertovat Uusimaa-ohjelmasta:

Lisätietoja Uusimaa-ohjelmasta:

Kehittämispäällikkö Outi Ervasti, puh. 040 721 2131
Erityisasiantuntija Rosa Tuomi, puh. 050 563 0375 

Lisätietoja ympäristöselostuksesta:

Ympäristöasiantuntija Tanja Lamminmäki, puh. 041 536 2763