Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Lasinen, pieni maapallo vihreällä nurmella.

Regions4Climate − Lösningar för anpassning till klimatförändringen

Projektet Regions4Climate genererar på bred front lösningar för att anpassa sig till klimatförändringen. Under detta stora femåriga projekt utvecklar och testar partnerna sina egna åtgärder för klimatresiliens och anpassning till klimatförändringen. Dessutom ger projektet verktyg för en socialt rättvis omställning samt information för det politiska beslutsfattandet. 

När klimatförändringen accelererar är målet att underlätta forskningen och införandet av nya samhälleliga innovationer på lokal nivå. Projektets resultat och sociala innovationer delas på en gemensam plattform så att de kan kopieras till andra regioner.

Projektet är sammanlänkat med EU:s mission som stöder anpassningen till klimatförändringen.

Stark representation för Nyland

Projektet Regions4Climate samordnar 44 organisationer från tolv europeiska regioner. I projektet deltar också forskningsorganisationer och företag utöver regionerna. Den finländska forskningscentralen VTT koordinerar projektet.

Nyland har en stark representation: utöver Nylands förbund deltar Demos Helsinki, Forum Virium och Helsingfors universitet i projektet. Också de nordiska skärgårdsregionerna finns representerade via Nordiska skärgårdssamarbetet.

Projektet finansieras av programmet Horisont Europa. Nyland får cirka 4,7 miljoner euro i finansiering, av vilken Nylands förbunds andel är 438 000 euro. Projektet pågår 1.1.2023–31.12.2027.

Följ med på Twitter

EU:s missioner svarar på stora utmaningar

  • År 2021 publicerade Europeiska kommissionen fem missioner, genom vilka man förbinder sig till att lösa stora samhälleliga utmaningar före år 2030.
  • En av missionerna är anpassning till klimatförändringen, genom vilken det eftersträvas regionernas klimathållbarhet. Utöver Nyland är cirka 200 europeiska regioner och städer med som bäst.
  • Med hjälp av missionerna, det vill säga samarbets- och åtgärdshelheterna, skapar man nya idéer och genererar lösningar för olika utmaningar.
  • EU är redo att finansiera varje mission med minst en miljard euro. Finansieringen kommer från Horisont Europa-programmet.

Sidan uppdaterad senast: 13.12.2023