Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman AKKE-rahoitushaku on nyt avoinna

Rahoitushaku avoinna 12.8.2022 asti.

Olemme avanneet rahoitushaun kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE) määrärahasta. Rahoitusta myönnetään kehittämishankkeille, jotka edistävät hiilineutraalia kiertotaloutta, Uudenmaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopanostusten kasvattamista sekä vieraskielisten ja kansainvälisten osaajien työllistymistä.

Rahoitusta on tässä 12. elokuuta päättyvässä haussa myönnettävänä 2,7 miljoonaa euroa. Tuettavaksi haetaan laajoja, kokoavia hankekokonaisuuksia. Etusijalla ovat useamman toimijan yhteishankkeet, jotka edistävät alueen kuntien ja muiden toimijoiden välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä.

– Kahden viime vuoden hauissa rahoitimme lukuisia pienempiä, paikallisia hankkeita. Tällä kertaa toivomme, että hakijat yhdistävät voimansa isompien hankekokonaisuuksien taakse, joista syntyy merkittävää maakunnallista lisäarvoa, sanoo kehittämispäällikkö Outi Ervasti Uudenmaan liitosta.

Tuettavaksi haetaan laajoja, kokoavia hankekokonaisuuksia.

Hankkeilta edellytetään, että ne tuottavat avoimesti jaettavissa olevaa aineistoa, jonka avulla uusimaalaiset yhteisöt voivat vahvistaa toimintaansa esimerkiksi EU-tasolla.

– Kansainvälisten aihioiden synnyttämisen näkökulma on hakijalle vahva valtti, kun arvioimme hankkeita, kertoo Ervasti. Esimerkkejä hanketeemoista ovat vaikkapa jakamistalouden ratkaisut, energiaratkaisut, terveystutkimuksen innovaatiot, kyberturvallisuus sekä uudet keinot osaavan kansainvälisen työvoiman integroimiseen, Ervasti luettelee.

Rahoitus on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomille toimijoille

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi elinkeino-, koulutus- ja työmarkkinatoimijat sekä järjestöt toimialasta riippumatta. Sen sijaan tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tai hanketoteuttajan perustoiminnan ylläpitämiseen.

Voittoa tavoittelemattoman hanketoimijan on myös itse osallistuttava rahoitukseen. Lisänä hakija voi hyödyntää esimerkiksi kunta- tai yritysrahoitusta.

Se, mitkä hankkeet saavat rahoituksen, selviää syksyllä. Päätökset tekee maakuntajohtaja Ossi Savolainen, kun anottu määräraha on korkeintaan 200 000 euroa. Suuremmista hankkeista päättää maakuntahallitus. Myönnetty rahoitus voi kattaa enintään 80 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

– Nyt jaossa olevaan summaan ei kovin montaa isompaa hanketta mahdu, siksi aiomme käydä hakemukset kerralla huolella läpi ja seuloa jyvät akanoista. Kokonaisuudessaan Uudellemaalle osoitetusta määrärahasta jää vielä reilu miljoona euroa jakamatta. Sen jakoperiaatteista päätämme myöhemmin, kertoo Savolainen.

Hankkeiden kesto on enimmillään vuoden 2024 loppuun saakka. Rahoitusta ohjaavat Uusimaa-ohjelma 2022–2025 ja Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisessa on kyse valtion budjettiin vuosittain sisältyvästä määrärahasta, jonka alueellisesta jaosta maakuntien kesken päättää työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja:

Outi Ervasti

Kehittämispäällikkö

+358 40 721 2131

Uusimaa-ohjelma, työllisyys- ja elinkeinopolitiikka, Uudenmaan edunvalvonta, AKKE-rahoitus sekä Uudenmaan yrityspalkinto. Aluekehittämisen johtaja Eero Venäläisen varahenkilö.