Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Ansökningsomgången för AKKE-finansiering som stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland nu öppen

Finansieringsansökan öppen fram till 12.8.2022.

Vi har nu öppnat ansökningsomgången för hållbar tillväxt och livskraft ur AKKE-anslag. Finansieringen beviljas utvecklingsprojekt som främjar klimatneutral cirkulär ekonomi, ökar satsningarna på forskning, utvecklande och innovationer i Nyland samt sysselsättandet av personer som talar främmande språk jämte internationella förmågor.

2,7 miljoner euro beviljas under den här omgången som avslutas 12 augusti. Stöd ges för omfattande och sammanställande projekthelheter. Prioriteringen ligger på samprojekt med flera aktörer som främjar näringspolitiskt samarbete mellan regionens kommuner och övriga aktörer.

–  Under omgångarna under de två senaste åren finansierade vi ett flertal mindre och lokala projekt. Nu önskar vi att de sökande slår samman sina krafter och förenas bakom större projekthelheter som ger betydande tilläggsvärde på landskapsnivå, säger utvecklingschef Outi Ervasti från Nylands förbund.

Stöd ges för omfattande och sammanställande projekthelheter.

Projekten förutsätts producera material som kan delas ut offentligt, och som kan bidra till att nyländska samfund kan stärka sin verksamhet på exempelvis EU-nivå.

– Då vi utvärderar projekten, är en infallsvinkel som går ut på internationella utkast ett starkt trumfkort för den sökande, nämner Ervasti. Exempel på projektteman är lösningar för delningsekonomi, energilösningar, innovationer inom hälsoforskning, cybersäkerhet och nya metoder för integrering av internationell arbetskraft, räknar Ervasti upp.

Finansieringen är avsedd för aktörer som inte eftersträvar vinst

Aktörer inom näringsliv, utbildning och arbetsmarknad samt olika organisationer oberoende av bransch kan ansöka om finansiering. Däremot kan inte stöd beviljas för att utveckla affärsverksamheten hos ett enskilt företag eller för att upprätthålla grundläggande verksamhet hos projektgenomförare.

En projektaktör som inte eftersträvar vinst ska också själv delta i finansieringen. Dessutom kan den sökande använda sig av kommunal eller företagsfinansiering.

På hösten blir det klart vilka projekt som får finansiering. Besluten fattas av landskapsdirektör Ossi Savolainen, ifall det ansökta anslaget är högst 200 000 euro. Beslut om större belopp än så fattas av landskapsstyrelsen. Stödbeloppet kan utgöra högst 80 procent av projektets totala kostnader.

– Inte så många större projekt ryms i beloppet som delas ut nu, och därför är avsikten att gå igenom ansökningarna noggrant på en gång och gallra kornen från agnet. I sin helhet kvarstår ännu drygt en miljon euro av det anslag som anvisats Nyland. Vi fattar senare beslut om utdelningsprinciperna för de här pengarna, berättar Savolainen.

Tiden för genomförandet av projekten tar slut senast i slutet av 2024. Finansieringen styrs av Nylandsprogrammet 2022–2025 och strategin för smart specialisering i Nyland.

Stödet för hållbar tillväxt och livskraft gäller anslag som ingår i statens årliga budget. Arbets- och näringsministeriet tar besluten om den regionala fördelningen i landskapen.

Upplysningar:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Nyckelord:

FinansieringProjekt