Siirry sisältöön
Uudenmaan liitto Ajankohtaista Yhteystiedot
Haku
Uutinen

Uusimaa on hakenut ilmaston­muutokseen sopeutumisen ja kierto­talouden edellä­kävijä­alueiksi EU:ssa

Uusimaa on hakenut mukaan EU:n missioon ilmastonmuutoksen sopeutumisesta ja kiertotaloutta edistävän EU-aloitteen pilotti- ja kumppanuusryhmään. Aiemmin keväällä Espoo ja Helsinki valittiin toteuttamaan EU:n missiota ilmastoneutraaleista ja älykkäistä kaupungeista.

Uusimaa haluaa olla reilusti edellä myös sopeutumisen kentällä

Tavoitteena on laajentaa Uudenmaan ilmastotyötä ensi vuonna ilmastonmuutokseen sopeutumisen puolelle, kun alueellisen sopeutumissuunnitelman valmistelut lähtevät liikkeelle. Tukeakseen tätä työtä Uusimaa haki mukaan ilmastonmuutokseen sopeutumisen EU-missioon, joka on yksi tutkimusta ja innovaatioita rahoittavan Horisontti Eurooppa -ohjelman missioista eli yhteistyö- ja toimenpidekokonaisuuksista.

Sopeutumisen mission tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastolähtöisistä riskeistä ja tukea niiden hallintaa. Missioon valittavat alueet allekirjoittavat tahdonilmauksen halustaan olla ilmastonkestäviä eli ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuneita vuoteen 2030 mennessä.

– Päätimme hakea EU:n sopeutumisen missioon saadaksemme tukea sopeutumistyöhön ja ilmaistaksemme voimakkaan tahdon olla reilusti edellä myös sopeutumisen kentällä. Hakemiselle tuli tukea myös parista pääkaupunkiseudun kaupungista, kertoo ilmastoasiantuntija Simo Haanpää.

Kaikkiaan missioita on viisi. Missioissa sitoudutaan ratkaisemaan suuria yhteiskunnallisia haasteita, kuten syövän torjuntaa, merten suojelua ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Missioiden avulla luodaan uusia ideoita ja tuotetaan ratkaisuja haasteisiin. Missioihin kohdistetaan Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitusta. Rahoituksen hakeminen missiota tukeviin sopeutumishankkeisiin ei vaadi missioon liittymistä, vaan sitä voivat hakea kaikki ohjelman hakuehdot täyttävät tahot.

Sopeutumisen missiossa mukana olevat alueet tekevät yhteistyötä vaihtamalla kokemuksia ja tietoa. Alueet saavat käyttöönsä myös tietoa ja metodeja riskiarviointeihin sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Missio toteuttaa myös EU:n sopeutumisen strategiaa alueiden lähtökohdista.

Espoo ja Helsinki mukana sadan edellä­kävijä­kaupungin joukossa

Aiemmin keväällä Espoo ja Helsinki valittiin mukaan yhteen EU:n missioon, jonka tavoitteena on, että Euroopassa olisi sata hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä. Suomesta valittiin mukaan myös Lahti, Lappeenranta, Tampere ja Turku. Valittuja kaupunkeja on kaikista jäsenvaltioista.

Missioon mukaan valitut kaupungit toimivat esimerkkeinä muille. Ne saavat räätälöityä neuvontaa sekä mahdollisuuksia hakea rahoitusta ja liittyä pilottiprojekteihin. Mission myötä kaupungit saavat myös tilaisuuksia verkostoitua, vaihtaa parhaita käytäntöjä. Lisäksi tarjolla on tukea kansalaisten osallistumiselle.

Uudenmaan tavoitteena on kehittää myös kiertotaloutta eturintamassa

Circular Cities and Regions Initiative on aloite, joka edistää kiertotaloutta Euroopan eri alueilla ja kaupungeissa. Uusimaa on hakenut mukaan aloitteen pilotti- ja kumppanuusohjelmaan kehittämään kiertotaloutta eturintamassa. Uudellamaalla tämä tukisi myös kiertotalouslaakso-avausta. Alueellisina teemoina olisi tekstiilit, muovi ja rakennussektori. Aloite toteuttaa Euroopan unionin kiertotalouden toimintasuunnitelmaa.

– Pilotti- ja kumppanuusohjelmassa olisi saatavissa asiantuntija-apua arvioimaan suunnitelmiamme sekä tunnistamaan oleellisia arvoketjuja. Lisäksi pääsisimme vaihtamaan tietoa ja osaamista muiden alueiden kanssa, kertoo EU-erityisasiantuntija Venla Virkamäki.

Suomi tavoittelee edelläkävijyyttä kiertotaloudessa ja Uudellamaalla on monessa suhteessa ratkaiseva rooli tämän tavoitteen toteutumisessa.

– Maakunnassamme on paljon mahdollisuuksia kiertotalouden edistämiseen ja kehittämiseen. Toisaalta meillä on vielä tehtävää, että saamme koko alueen yhteistyön puhaltamaan samaan hiileen. Alueellisen innovaatioekosysteemin vahvistamiseen haemme nyt tukea myös EU:n kiertotalousasiantuntijoilta, Virkamäki toteaa.

Lisätietoja:

Simo Haanpää

Ilmastoasiantuntija

+358 50 525 5706

Ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja muutoksen hillintä, Regions4Climate- ja Canemure-hankkeet

Venla Virkamäki

EU-erityisasiantuntija

+358 40 619 4133

Uudenmaan tutkimus- ja innovaatiotyön kehittäminen ja kansainvälinen markkinointi, älykkään erikoistumisen strategia, EU-yhteistyö