Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

AKKE-finansiering till projekt som har hållbar tillväxt och livskraft som mål

Under tidigare år har vi beviljat anslag för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) till nyländska utvecklingsprojekt. Anslaget har ingått i statsbudgeten. Anslaget ingår inte i budgeten för statsminister Petteri Orpos regeringsperiod, men vi har fortfarande odelade anslag från de tidigare budgetbesluten.

Genom Arbets- och näringsministeriets senaste beslut år 2022 fick vi cirka fyra miljoner euro att dela ut i Nyland. Nylandsprogrammet styr finansieringsbesluten. Vi fastställer också egna prioriteringar för varje ansökningsomgång.

Hösten 2024 öppnas ännu en småskalig ansökningsomgång då vi utlyser de sista medlen.

Gångna ansökningsomgångar

Ansökan 26.3–29.4.2024, finansieringsbesluten i juni 2024

Ansökningsomgången våren 2024 var öppen för småskaliga utredningsprojekt. Stödbeloppet per projekt är 20 000–50 000 euro, och projektet ska avslutas senast vid utgången av år 2024. Sammanlagt cirka 360 000 euro delades ut i stöd.

Vi sökte projekt som utvecklar initiativ för ett aktivt aktörskap hos Nylands aktörer eller invånare, ett målinriktat samarbete eller en gemensam utveckling. Det var också möjligt att skapa förutsättningar och nätverk för internationellt samarbete. Alla finansierade projekt genomförs av en finskspråkig aktör.

Ansökan 16.1–14.3.2023, finansieringsbesluten i juni 2023

Vår senaste ansökningsomgång hade två teman. Vi letar efter projekt som stärker innovationssamarbete mellan regionala aktörer samt projekt som utvecklar nya tjänster som gagnar nylänningar eller främjar delaktighet. Dessutom stöder vi sådana förutredningsprojekt inom samma teman som skapar färdigheter för en permanent verksamhet. Målet är att projekten gagnar hela landskapet.

Stöd beviljades till tretton projekt, av vilka sex är förutredningar. Projekten ska avslutas senast i slutet av år 2026. Alla finansierade projekt genomförs av en finskspråkig aktör.

Ansökan 1.6–12.8.2022, finansieringsbesluten i oktober 2022

Under denna ansökningsomgång letade vi efter utvecklingsprojekt som kan främja en klimatneutral cirkulär ekonomi, ökade satsningar inom nyländsk forskning, utveckling och innovation samt sysselsättning hos internationella experter och personer som talar ett främmande språk som modersmål. Under ansökningsomgången prioriterades samprojekt mellan flera aktörer som främjar det näringspolitiska samarbetet mellan regionens kommuner och andra aktörer.

Stöd beviljades till fem omfattande projekthelheter samt till Nylands förbund för förvaltning av AKKE-finansiering. Projekten pågår i högst tre år.

Ansökan 8.12.2020–31.3.2021, finansieringsbesluten i januari–april 2021

Målet med ansökningsomgången som inleddes i slutet av år 2020 var Nylands återhämtning efter coronakrisen. Stöd beviljades till projekt som accelererade den ekonomiska tillväxten och företagens återhämtning och stärkte innovationsverksamhet och ekosystem. Dessutom ville man stödja de kreativa branschernas återhämtning.

Stöd beviljades till 38 projekt, av vilka största delen var små utvecklingsprojekt. Deras verksamhet skulle avslutas före utgången av år 2023.

Ytterligare upplysningar om AKKE-finansiering:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, sysselsättnings- och näringspolitik, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Ställföreträdare för regionutvecklingsdirektör Eero Venäläinen.

Tekniskt stöd:

Johanna Loima

Projektplanerare

+358 40 350 9702

Stöd- och sakkunniguppgifter i anslutning till AKKE-finansiering samt inom övrig projektförvaltning

Utbetalningsfrågor:

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning

Sidan uppdaterad senast: 14.6.2024