Gå till innehåll
Sök

AKKE-finansiering till projekt som har hållbar tillväxt och livskraft som mål

Vi beviljar anslag för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) till nyländska utvecklingsprojekt. År 2022 delar vi ut fyra miljoner euro när man räknar med den andel som har returnerats från de tidigare åren. Årets första finansieringsomgång var öppen 1.6–12.8.2022.

Våra finansieringsbeslut styrs av Nylandsprogrammet och Nylands strategi för smart specialisering. Vi beviljar stöd till åtgärder som syftar till tre centrala mål med tanke på Nyland:

Anslaget kan till exempel användas för utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt. Projektet ska vara sådant som inte genomförs i vinstsyfte, och dess resultat ska kunna utnyttjas allmänt. Finansiering kan inte beviljas för utvecklandet av affärsverksamheten vid ett enskilt företag.

Stödbeloppet utgör högst 80 procent av projektets totala kostnader. Sökanden ska också själv delta i finansieringen av projektet. I projektet kan man också utnyttja till exempel kommun- eller företagsfinansiering. Stöd kan beviljas för högst tre år i taget.

Projekten förutsätts producera material som kan delas ut offentligt, och som kan bidra till att nyländska samfund kan stärka sin verksamhet på exempelvis EU-nivå.

Med AKKE-finansiering avses ett anslag som årligen ingår i statsbudgeten. Arbets- och näringsministeriet fattar beslut om hur anslaget fördelas mellan landskapen.

Läs mer om våra mål:

Projekt som finansierats under åren 2020–2021

I den ansökningsomgång som utlystes i slutet av år 2020 fanns det 4,9 miljoner euro att dela ut till projekt. Finansiering beviljades projekt som syftar till återhämtning och återuppbyggnad efter coronakrisen. Ansökan stängde i mars 2021.  Projekten ska vara genomförda före slutet av år 2023.

Blanketter och anvisningar för projektaktörer

Blanketterna och anvisningarna här nedan avses för projekt som fått finansiering.

Blanketterna ska tillställas förbundets registratur per e-post. Adressen är toimisto@uudenmaanliitto.fi. Vänligen beakta att betalningsansökan med tillhörande bilagor ska inlämnas i PDF-format.

Listan med de projekt som beviljades finansiering under åren 2020 och 2021 innehåller information om projektens genomförare, mål, åtgärder, budget och genomförandetid.

Ytterligare upplysningar om ansökan om finansiering:

Outi Ervasti

Utvecklingschef

+358 40 721 2131

Nylandsprogrammet, näringspolitik och -samarbete, Nylands intressebevakning, AKKE-finansiering och Nyländskt företagspris. Regionutvecklingsdirektör Juha Eskelinens ställföreträdare.

Tekniskt stöd:

Kati Virtanen

Projektassistent

+358 40 617 6661

Stöd för hållbar tillväxt och livskraft i Nyland (AKKE-finansiering), teknisk finansieringsrådgivning, rapportering av finansierings- och uppföljningsdata

Utbetalningsfrågor:

Joanna Kallio

Projektsakkunnig

+358 40 756 8319

Granskning och utbetalning av nationella finansieringsprojekt och teknisk finansieringsrådgivning

Sidan uppdaterad senast: 15.8.2022