Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands förbunds verksamhet grundar sig på offentlighetsprincipen. En begäran om förbundets handlingar ska skickas per e-post till toimisto@uudenmaanliitto.fi.

Avgiftsfria handlingar är

Ingen postningsavgift tas ut för avgiftsfria handlingar.

Avgiftsbelagda handlingar och begäranden om utredningar

Protokollsutdrag, kartutdrag, kopior eller andra utskrifter i form av svartvita eller färgkopior:

Kostnaderna för material, anordningar och postning faktureras utifrån kostnaderna som uppkommer.

Kartor som bereds separat:

Intyg:

För kartornas och intygens del faktureras kostnaderna för material, anordningar och postning utifrån kostnaderna som uppkommer.

Begäran om information eller utredningar:

Utöver timavgiften tas inga övriga avgifter ut.

Handlingar och kartor som berör planläggning på landskapsnivå:

Till dem som ärendet berör ges beslut med bilagor utan avgifter.

I avgifterna ingår mervärdesskatt och eventuellt styrkande av riktighet.

Sidan uppdaterad senast: 18.5.2022