Gå till innehåll
Sök

Nyhet

Kategorier:

Ansökan är öppen. Medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

15.8.2022

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling för projekt som genomför huvudstadsregionens ekosystemavtal. Det finns 5,34 miljoner euro att dela ut. Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) styrs anslag för hållbar stadsutveckling via ekosystemavtalen under programperioden 2021–2027.

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

16.6.2022

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Vi har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.

Nyhet

13.6.2022

Landskapsstyrelsen 13.6: Utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 13 juni. Styrelsen beslutade ge Europeiska kommissionen ett utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen. Dessutom förde styrelsen en preliminär debatt om att ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.