Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nyhet

Kategorier:

Nyhet

6.2.2024

Ny färdplan ger nyländska FoUI-aktörer stegmärken mot den europeiska spetsen

För att stärka Nylands forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) bör man fastställa gemensamma mål, förtydliga den regionala FoUI-verksamhetsmodellen, stärka EU-påverkan, förbättra stödtjänster och öka Nylands attraktionskraft som en FoUI-miljö. Mål och åtgärder har identifierats i den nyss publicerade Nylands färdplan för FoUI-verksamhet på EU-nivå.

Nyhet

31.1.2024

Nylands befolkningstillväxt var rekordartat snabb år 2023

År 2023 var befolkningstillväxten i Nyland den snabbaste genom tiderna enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter. Landskapets snabba befolkningstillväxt har först och främst berott på den kraftigt ökade invandringen.

Nyhet

29.1.2024

Landskapsstyrelsens beslut 29.1 

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 29 januari. Styrelsen fick lägesöversikter över en utredning om markanvändningsbehov för grön omställning, finansiering som beviljats för EU-projektberedning 2023 samt över aktuella kulturfrågor i landskapet.

Yrityspalkinnon 2024 saajat, viisi miestä ja yksi nainen vierekkäin, kunniakirjat ja kukat kädessä. Nyhet

12.12.2023

Nyländskt företagspris till Romu Keinänen, Kirkkonummen Huolto och Parkly

Nylands förbund tillsammans med sina partner delade ut Nyländskt företagspris 2024. Romu Keinänen Oy från Esbo vann kategorin för företag inom cirkulär ekonomi, Kirkkonummen Huolto Oy från Kyrkslätt premierades i kategorin för små och medelstora företag och Parkly Oy från Helsingfors vann startupkategorin.

Nyhet

12.12.2023

Landskapsfullmäktiges beslut 12.12

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 december. På föredragningslistan fanns bland annat ärenden om godkännande av Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026 samt beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Uusimaa-palkinnon vastaanottajat Jaana Hopeakoski ja Teemu Siltanen. Nyhet

12.12.2023

Nylandspriset till Tusbys och Nurmijärvis gemensamma märkesår Jag lever!

Det gemensamma märkesåret Jag lever! för kommunerna Tusby och Nurmijärvi gick i Aleksis Kivis fotspår och band samman kultur och mental hälsa. Kommuninvånarna fick uppleva kvalitativa evenemang under hela året. Det här unika arbetet gav Kivi-kommunerna Nylandspriset 2024. Valet tillkännagavs tisdagen 12 december vid landskapsfullmäktiges sammanträde i Helsingfors.

Nyhet

11.12.2023

Landskapsstyrelsens beslut 11.12  

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 11 december. Styrelsen godkände utlåtanden om utkastet till investeringsprogram för statens trafikledsnät, miljökonsekvensbeskrivning som gäller Flygbanan samt om materialet i anslutning till beredningsfasen av delgeneralplan för Tervalampi i Vichtis.

Nyhet

7.12.2023

Nylands förbund driver förändringar i EU:s förslag om markdirektiv

Europeiska kommissionen publicerade på sommaren sitt förslag till markdirektiv som syftar till att främja en hållbar markanvändning. Nylands förbund anser att huvudmålet är bra, men lämnade i november sina egna korrigeringsförslag om direktivet, där förbundet önskar att lagberedarna beaktar medlemsländernas särdrag när det gäller markanvändning och dess planering.

Nyhet

23.11.2023

Regionutvecklingsbeslutet saknar mål för hållbar livskraft och de tätast bebyggda områdena 

Nylands förbund har lämnat sin kommentar om utkastet till regionutvecklingsbeslut. Förbundet lyfter fram behovet av att i större utsträckning fokusera på de mål som skapar en hållbar livskraft. Dessutom påpekas det att beslutsutkastet inte tillräckligt har identifierat möjligheterna hos de tätast bebyggda stadsregionerna och områdena eller deras särskilda behov.

Nyhet

20.11.2023

Landskapsstyrelsen 20.11: Godkännande av budget och verksamhetsplan

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt budgeten är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Budgeten uppgjordes så att den visar ett underskott på 287 000 euro.

Nyhet

11.10.2023

VILKKU-projektet stärker Nylands förmåga att anpassa sig till klimatförändringen

Trots aktiva åtgärder för att begränsa klimatförändringen förändras Nylands klimat under de kommande årtiondena. Syftet med projektet Klimathållbart Nyland som vision (VILKKU) har varit att producera Nylands första regionala klimatriskanalys och anpassningsplan. I det gemensamma projektet mellan Nylands förbund och Helsingfors universitet granskar man också risker som orsakas av klimatförändringen ur näringslivets synvinkel i regionen.

Nyhet

25.9.2023

Aktiv höst inom havsplanering

Den andra planeringsomgången i havsplaneringen håller på att starta, och på hösten inleds regionala interaktionsforum, vars bärande tema är beaktande av havsvindkraft i havsplaneringen. Finska vikens regionala evenemang ordnas den 9 oktober.

Nyhet

25.9.2023

Nyland satsar på forskning och innovation på EU-nivå

I Nyland syftar man till att stärka spetskompetensen samt att få investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI) från EU-nivå. Landskapets FoUI-aktörer bjuds in i arbetet med färdplan.