Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nyhet

Kategorier:

Nyhet

14.6.2024

Landskapsparlamentet kallar i slutet av oktober

Nylands landskapsparlament ordnas i år 31.10–1.11. Välkommen till landskapets årliga toppenevenemang. Det lönar sig att boka datumet för parlamentet i kalendern redan nu. Vi skickar programmet och ytterligare information i slutet av augusti då vi börjar ta emot anmälningar.

Neljä miljöötyyppejä, joiden kyky sitoa hiiltä on erilainen. Nyhet

14.6.2024

Forskare Sampo Pihlainen bedömer landskapsplanens konsekvenser för kolbindning

Hur minimerar man de negativa konsekvenserna av markanvändningen för klimatet? Och vilka nya verktyg erbjuder planläggningen som stöd för kolbindningen? En färsk rapport presenterar den gällande Nylandsplanens konsekvenser för kolbindning samt ger vägkost för en ny etapplandskapsplan som behandlar teman inom grön omställning.

Nyhet

13.6.2024

Ny landskapsplan fokuserar på temana för grön omställning

I maj inledde Nylands förbund utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning. Den nya planen kompletterar den lagakraftvunna Nylandsplanen bland annat med teman som energi, teknisk försörjning, näringar, logistik samt miljö och klimat.

Nyhet

11.6.2024

Landskapsfullmäktiges beslut 11.6

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 11 juni i Helsingfors stads fullmäktigesal. På föredragningslistan fanns bland annat godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt inledande av utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning.

Nyhet

10.6.2024

Landskapsstyrelsens beslut 10.6: val av direktörer

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 10 juni. Landskapsstyrelsen fattade beslut om valet av direktörer för ansvarsområdena regionutveckling och regionplanering på Nylands förbund. Till tjänsten som direktör för regionutveckling valdes Eero Venäläinen, och Mari Siivola blev vald till tjänsten som direktör för regionplanering.

Nyhet

10.6.2024

Eero Venäläinen och Mari Siivola valdes till direktörer

Nylands landskapsstyrelse fattade i dag beslut om valet av direktörerna för ansvarsområdena regionutveckling och regionplanering på Nylands förbund. Till tjänsten som direktör för regionutveckling valdes Eero Venäläinen, och Mari Siivola blev vald till tjänsten som direktör för regionplanering.  

Nyhet

29.5.2024

Nyland etta i en jämförelse som mäter livskvalitet

Nyland har bedömts vara den bästa regionen i en omfattande jämförelse av social utveckling som mäter livskvalitet (Social Progress Index, SPI). I utredningen som jämför europeiska regioner mäts faktorer för samhällelig utveckling och välfärd.

Nylandsdagen, Gemensam vårfest 21 maj. Nyhet

19.4.2024

Nylandsdagens gemensamma vårfest streamas från Lojo i år

Nylands förbund och Lojo stad ordnar alla tiders första vårfest på Nylandsdagen den 21 maj. Direktsändningen från festen kan följas på olika håll i Nyland via Yle Arenan. Välkommen till att följa sändningen kl. 19.

Nyhet

15.4.2024

Landskapsstyrelsens beslut 15.4: Direktörstjänster ledigförklaras

Nylands landskapsstyrelse besökte KUUMA-regionen måndagen den 15 april och sammanträdde i Mäntsälä. Landskapsstyrelsen beslutade att Nylands förbunds tjänster som direktörer för regionutveckling och regionplanering ska ledigförklaras. Styrelsen utsåg urvalsgrupperna för att bereda tillsättandet av tjänsterna.

Nyhet

28.3.2024

Nytt projekt stärker jämlik tillgång till kultur i landskapet

Projektet Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad stärker en jämlik tillgång till kultur i regionen och ökar sysselsättningen bland konstnärer och frilansare inom den kreativa branschen. I projektet deltar alla 26 kommuner i Nyland.

Nyhet

26.3.2024

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Ansökan om AKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft är öppen för småskaliga nyländska utredningsprojekt. Stödbeloppet är 20 000–50 000 euro per projekt, och projektet får pågå högst fram till slutet av det här året. Ansökningstiden går ut den 29 april.

Nyhet

25.3.2024

Landskapsstyrelsens beslut 25.3

Landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 mars. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds verksamhetsplan för intressebevakning och fattade beslut om utlysning av ansökan om AKKE-stöd för småskaliga utredningsprojekt. Dessutom godkände styrelsen förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023.

Nyhet

22.3.2024

Nylands förbund deltar i förklaringen för europeisk stadspolitik

Landskapsdirektör Tuija Telén har på Nylands förbunds vägnar undertecknat en förklaring från europeiska städer och regioner för att stärka stadspolitiken. I förklaringen ingår förslag till konkreta rekommendationer till att skapa en imponerande och ambitiös stadspolitik inom EU.

Nyhet

4.3.2024

Landskapsstyrelsens beslut 4.3: Utlåtande om ändring av bygglagen

Nylands landskapsstyrelse höll ett extra ordinärt möte på måndagen den 4 mars och beslutade ge ett utlåtande om en ändring av bygglagen. I utlåtandet konstateras att förenligheten mellan nya markanvändningslagar som är i samtidig beredning, påverkar uppnåendet av de uppställda målen. Reformhelheten får inte försvaga långsiktig markanvändningsplanering.  

Nyhet

26.2.2024

Landskapsstyrelsens beslut 26.2

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 februari. Styrelsen förde en vägledande diskussion om utlåtandet om ändring av bygglagen innan lagen träder i kraft den 1 januari 2025. Landskapsstyrelsen ska fatta beslut om utlåtandet vid sitt extra sammanträde måndagen den 6 mars.