Gå till innehåll
Sök

Nyhet

Kategorier:

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

16.6.2022

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Vi har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.

Nyhet

13.6.2022

Landskapsstyrelsen 13.6: Utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 13 juni. Styrelsen beslutade ge Europeiska kommissionen ett utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen. Dessutom förde styrelsen en preliminär debatt om att ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.