Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Förra Landskapsparlamentet hölls i november 2022

Nylands Landskapsparlament hölls 3–5.11.2022 efter tre års coronapaus. I parlamentet deltog ungefär 250 nyländska påverkare. Torsdagens program den 3 november hölls i Södra hamnen där Silja Symphony låg vid kaj. Programmet fortsatte efter att båten lade ut med Stockholm som destination. Landskapsparlamentet är ett påverkarforum som årligen samlar flera hundra nylänningar till att diskutera aktuella teman.  

Under den första dagen diskuterades teman kring forskning, utveckling och kompetens samt arbetskraftsfrågor. Under dagens andra del fick vi höra om möjligheter inom den gröna ekonomin och Nylands dal för cirkulär ekonomi. Mellan anförandena pågick en livlig diskussion, och publiken fick genom omröstning berätta sin ståndpunkt om frågor kring klimatneutralitet och cirkulär ekonomi. Dessutom väckte rapgruppen Biolapset publiken med sin klimatrap.

I slutet av den del som hölls i hamnen offentliggjorde vi mottagarna av det nyländska företagspriset 2023 i olika kategorier. Priserna beviljades för ett grönt och digitalt entreprenörskap. I kategorin för små och medelstora företag premierades Delipap Oy från Kyrkslätt. De övriga två pristagarna är från Borgå: IOTOI Oy var den bästa i startup-kategorin och Lamor Corporation Oyj vann i kategorin för företag inom cirkulär ekonomi.

Under kryssningen fick vi ännu höra om nyländsk intressebevakning. En färsk utredning om resursströmmar mellan regioner (Alueiden väliset resurssivirrat) presenterades, och landskapsdirektören gick igenom intressebevakningsbehov inför den kommande regeringsperioden.

Landskapsparlamentet är ett populärt nyländskt påverkarforum som årligen har samlat flera hundra deltagare till att diskutera aktuella teman. På grund av coronaläget har parlamentet tagit en paus på några år. Den här gången hade vi också reserverat tid för trevliga möten utöver det intressanta programmet. Ni som var med, hoppas att programmet gav er nya tankar och trivsamma stunder!

Vi ordnar parlamentet följande gång i slutet av våren 2024. 

Sidan uppdaterad senast: 16.6.2023