Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Landskapsparlamentet kallar igen i oktober–november 2024

Nylands Landskapsparlament är ett påverkarforum som årligen samlar flera hundra deltagare till att diskutera aktuella teman. Parlamentet har etablerat sig som regionens mötesplats för beslutsfattare och sakkunniga. Följande gång ordnas Landskapsparlamentet 31.10.–1.11.2024. Vi publicerar programmet efter sommarsemestrarna och anmälan öppnas i början av september.

Det senaste Landskapsparlamentet ordnades i november 2022 då cirka 250 nyländska påverkare deltog i parlamentet. Torsdagens program den 3 november hölls i Södra hamnen där Silja Symphony låg vid kaj. Programmet fortsatte efter att båten lade ut med Stockholm som destination.  

Under den första dagen diskuterades teman kring forskning, utveckling och kompetens samt arbetskraftsfrågor. Under dagens andra del fick vi höra om möjligheter inom den gröna ekonomin och Nylands dal för cirkulär ekonomi. Mellan anförandena väckte rapgruppen Biolapset publiken med sin klimatrap. I slutet av den del som hölls i hamnen offentliggjorde vi mottagarna av det nyländska företagspriset 2023.

Under kryssningen fick vi ännu höra om nyländsk intressebevakning.

Sidan uppdaterad senast: 15.3.2024