Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nylands kulturforum.

Nylands kulturforum samlar aktörer inom kultur och kreativa branscher

Nedre foajén och Cameratasalen i Musikhuset i Helsingfors fylls av aktörer inom kultur och kreativa branscher den 24 september 2024! Nylands kulturforum är ett heldagsevenemang för konstnärer, beslutsfattare, producenter av kulturtjänster, företagare inom kreativa branscher, frilansare inom konst- och kulturbranschen, kommuner, högskolor och andra som är intresserade av branschen.

Nylands kulturforum ordnas för första gången i Cameratasalen. Avsikten är att utveckla kulturforumet till ett årligt evenemang. Nylands kulturforum ordnas av Nylands förbund i samarbete med Centret för konstfrämjande, Konstuniversitetet och Helsingfors stad.

Nylands kulturforum samlar aktörerna inom kultur och kreativa branscher och fungerar som en diskussionsplattform inom branschen. Forumet utvecklar också denna för regionen mycket viktiga bransch i samarbete med städer, kommuner, högskolor, institutioner inom branschen och fackorganisationer ur våra egna perspektiv så att hela branschen förs framåt.

Nylands kulturforum kan följas också på distans via Youtubekanalen för Centret för konstfrämjande.

I ett keynoteanförande på Nylands kulturforum granskas de kreativa branschernas attraktivitet ur internationellt perspektiv. I år hålls keynoteanförandet av en representant för Creative Scotland. Ur många perspektiv är Skottland ett intressant objekt som framtidsriktningen för vår region kan speglas mot.

Keynoteanförandet hålls av en representant för Creative Scotland.

I kulturstrategin för Skottland anser man att de kreativa branscherna är en tillväxtbransch som har konkurrensfördelar och möjligheter för en internationell framgång. De kreativa branscherna anses vara den näst snabbast växande branschen i Skottland.

Enligt Helsingin Sanomat är huvudprinciperna för kulturstrategin intressanta även med tanke på den finländska diskussionen: ”Kulturen har ett egenvärde. Kulturen ska ha friheten att utmana. Kulturen är en central faktor för Skottlands välfärd i framtiden.”

Kulturproducenter och kulturköpare möts på Nylands kulturmarknad

Som en del av kulturforumet ordnas den allra första Nylands kulturmarknad i nedre foajén i Musikhuset. På kulturmarknaden publicerar Nylands kommuner och välfärdsområden cirka 30 anbudsförfrågningar för konstnärer och andra aktörer inom de kreativa branscherna. I evenemanget ges också information om finansieringsmöjligheter inom de kreativa branscherna.

I evenemanget är det möjligt att träffa personer som upphandlar kulturinnehåll för kommuner och välfärdsområden via anbudsförfrågningarna. Konstnärerna och andra aktörer inom de kreativa branscherna har möjlighet att visa sin expertis och sina serviceinnehåll för köparna.

Anmälan börjar i slutet av sommaren

Boka datumet för en av höstens höjdpunkter för nyländska aktörer inom kulturbranschen i kalendern redan nu! Anmälan börjar i augusti.

Helsingfors, Konstuniversitetet, Centret för konstfrämjande, Nylands förbund.

Sidan uppdaterad senast: 13.6.2024