Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Nylands kulturmarknad – Tillgång till kultur stärks

Projektet Uudenmaan Kulttuurimarkkinat – Nylands Kulturmarknad stärker en jämlik tillgång till kultur i regionen och ökar sysselsättningen bland konstnärer och frilansare inom den kreativa branschen. I projektet deltar alla 26 kommuner i Nyland.

I Nyland bor en tredjedel av alla finländare och i regionen jobbar största delen av landets professionella inom de kreativa branscherna. Att öka den jämlika tillgången till kultur och stärka sysselsättningen bland professionella inom kulturbranschen ökar regionens livskraft och invånarnas välmående och delaktighet.

Kulturmarknad-evenemang är mötesplats för kulturproducenter och kulturköpare

Som en del av genomförandet av projektet ordnas evenemanget Nylands kulturmarknad hösten 2024 och 2025. Alla 26 kommuner i regionen får medel för att skaffa valfritt innehåll från Kulturmarknad-evenemangen för kommunens bruk. Till Kulturmarknad-evenemangen bjuds också in landskapets välfärdsområden, konstnärsorganisationer och företagare inom de kreativa branscherna.

Under projektet ordnas också workshoppar för såväl kommuner som konstnärer och andra aktörer inom den kreativa branschen. I workshopparna kartläggs brister i omfattningen av kulturtjänster och söks lösningar för att förbättra tillgången till kultur.

Projektet har som mål att kommunerna och kulturaktörerna hittar nya samarbets- och verksamhetsmodeller. På så sätt kan mångsidiga och högklassiga kulturtjänster tryggas för alla också efter projekttiden.

Genomförandetiden för projektet, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet, är 1.3.2024–31.12.2025. Nylands förbund genomför projektet tillsammans med Nylands kommuner.

Ytterligare upplysningar om projektet:

Päivi Komsi-Karppi

Projektkoordinator

+358 40 554 5577

Kulturfrågor, Nylands Kulturmarknad-projekt

Betjänar också på svenska