Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Vi förstärker näringslivets verksamhetsförutsättningar

Nylands förbund förstärker näringslivets verksamhetsförutsättningar i landskapet tillsammans med övriga aktörer i regionen. Vi verkar aktivt inom olika nätverk som finns för näringsverksamheten, vi idkar projektsamarbete och erbjuder ett samarbetsforum för våra aktörer.

Nyland är Finlands största arbetsplats- och ekonomiområde. Landskapet är också en överlägsen koncentration för internationell trafik och logistik. Nyland tävlar om kompetens, investeringar och företag åtminstone i en europeisk kategori.

I Nyland finns nästan 100 000 företag, vilket utgör en tredjedel av alla företag i Finland. Nyland är också ett landskap för startup- och tillväxtföretag. Över hälften av de utländska företagen i Finland ligger i Nyland.

Nästan 40 procent av arbetsplatserna inom den privata sektorn ligger i Nyland.

Vad gäller näringsstrukturen är Nyland kraftigt servicedominerat. En av Nylands styrkor är den stora andelen kompetensintensiva tjänster och arbetsplatser inom högteknologi. Nylands bruttonationalprodukt är cirka 40 procent av hela Finlands bruttonationalprodukt.

I december 2021 utkom Nylands förbunds näringsutredning som ger en aktuell bild av nuläget och framtidsutsikterna för näringarna i landskapet.

Nylands näringsgrupp som forum

Nylands näringsgrupp är ett forum som ska hjälpa oss att öka dialogen och informationsgången mellan landskapets olika aktörer. Vi idkar också ett konkret projektsamarbete som stöder och möjliggör de nyländska företagens framgång och uppkomsten av nya tillväxtbranscher.

I en näringsgrupp som samlats av Nylands förbund finns representanter för kommunerna, utvecklingsbolagen, NTM-centralen i Nyland, företagarorganisationerna och handelskamrarna.

Sidan uppdaterad senast: 24.4.2024