Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

18 sökande till tjänsten som landskapsdirektör

Rekrytering av landskapsdirektör.

Ansökningstiden för tjänsten som Nylands landskapsdirektör upphörde 6 augusti. Sammanlagt 18 personer sökte tjänsten:

Jaakko Helenius
Tomas Järvinen
Tuukka Kaattari
Anu Kauranen
Joel Kettula
Mikko Kivekäs
Antti Kuusela
Jan D. Oker-Blom
Jari Partanen
Aapo Parviainen
Niina Johanna Pautola-Mol
Antti Jussi Rimpiläinen
Ann-Charlotte Schalin
Tuija Telén
Leea (Katariina) Tolvas
Juha Turkki
Mika Valtonen
Kari Wikholm

En urvalsgrupp bestående av ledamöter i landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen som inrättades för rekrytering av landskapsdirektör väljer de personer som kallas till intervju under slutet av den här veckan. Intervjuerna hålls nästa vecka. De som går vidare till lämplighetsbedömning testas under vecka 34.

Landskapsstyrelsen intervjuar de toppkandidater som föreslås av urvalsgruppen 28 augusti. Förslaget till landskapsfullmäktige om tillsättning av tjänsten lämnas vid landskapsstyrelsens sammanträde den 4 september. De politiska grupperna i landskapsfullmäktige hör toppkandidaterna 7 september.

Processen har planerats så att landskapsfullmäktige fattar beslut om ny landskapsdirektör vid sitt sammanträde den 12 september. Den nya landskapsdirektören ska tillträda tjänsten i november–december.

Ossi Savolainen har beviljats avsked från tjänsten som landskapsdirektör på grund av pensionering från och med den 1 januari 2024. 

Ytterligare upplysningar:

Urvalsgruppens ordförande, landskapsstyrelsens ordförande Markku Markkula, markku.markkula@aalto.fi, tfn 050 464 2455 
Landskapsfullmäktiges ordförande Pentti Arajärvi, pentti@arajarvi.fi, tfn 040 582 0300 

Inka Tikkanen

Förvaltningsdirektör

+358 40 554 5538

Förestår den allmänna förvaltningen samt ekonomi- och personalförvaltningen, stöd för beslutsfattandet, Nylands förbunds strategi

Betjänar också på svenska

Nyckelord:

Beslutsfattande