Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Beslutsfattande

Kategorier:

Nyhet

29.1.2024

Landskapsstyrelsens beslut 29.1 

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 29 januari. Styrelsen fick lägesöversikter över en utredning om markanvändningsbehov för grön omställning, finansiering som beviljats för EU-projektberedning 2023 samt över aktuella kulturfrågor i landskapet.

Nyhet

12.12.2023

Landskapsfullmäktiges beslut 12.12

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 december. På föredragningslistan fanns bland annat ärenden om godkännande av Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026 samt beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Nyhet

11.12.2023

Landskapsstyrelsens beslut 11.12  

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 11 december. Styrelsen godkände utlåtanden om utkastet till investeringsprogram för statens trafikledsnät, miljökonsekvensbeskrivning som gäller Flygbanan samt om materialet i anslutning till beredningsfasen av delgeneralplan för Tervalampi i Vichtis.

Nyhet

20.11.2023

Landskapsstyrelsen 20.11: Godkännande av budget och verksamhetsplan

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt budgeten är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Budgeten uppgjordes så att den visar ett underskott på 287 000 euro.

Nyhet

18.9.2023

Landskapsstyrelsens beslut 18.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 18 september. Styrelsen gav ett utlåtande till Lovisa stad om förslaget till delgeneralplan för Valkom och dess närområden. På föredragningslistan fanns det också bland annat ett ärende om att fortsätta den vägledande diskussionen om den kommande landskapsdirektörens direktörsavtal.

Nyhet

12.9.2023

Landskapsfullmäktiges beslut 12.9

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 september i Helsingfors stads fullmäktigesal. Fullmäktige valde Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Dessutom behandlade fullmäktige ärendet om beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Nyhet

12.9.2023

Landskapsfullmäktige valde Tuija Telén till landskapsdirektör

Nylands landskapsfullmäktige har valt diplomingenjör Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Telén övergår till tjänsten som landskapsdirektör från uppdraget som stadsdirektör i Högfors. Landskapsfullmäktige röstade om valet av landskapsdirektör med slutna sedlar vid sitt sammanträde tisdagen den 12 september.

Nyhet

4.9.2023

Landskapsstyrelses beslut 4.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 4 september. Styrelsen förde en vägledande diskussion om tillsättning av tjänsten som landskapsdirektör. Förslaget till landskapsfullmäktige lämnas vid landskapsstyrelsens fortsatta sammanträde den 7 september efter att fullmäktigegrupperna har hört toppkandidaterna.