Gå till innehåll
Sök

Beslutsfattande

Kategorier:

Nyhet

13.6.2022

Landskapsstyrelsen 13.6: Utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 13 juni. Styrelsen beslutade ge Europeiska kommissionen ett utlåtande om revidering av TEN-T-förordningen. Dessutom förde styrelsen en preliminär debatt om att ge ett utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som omorganiserar den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen.