Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Beslutsfattande

Kategorier:

Nyhet

18.9.2023

Landskapsstyrelsens beslut 18.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 18 september. Styrelsen gav ett utlåtande till Lovisa stad om förslaget till delgeneralplan för Valkom och dess närområden. På föredragningslistan fanns det också bland annat ett ärende om att fortsätta den vägledande diskussionen om den kommande landskapsdirektörens direktörsavtal.

Nyhet

12.9.2023

Landskapsfullmäktiges beslut 12.9

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 september i Helsingfors stads fullmäktigesal. Fullmäktige valde Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Dessutom behandlade fullmäktige ärendet om beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Nyhet

12.9.2023

Landskapsfullmäktige valde Tuija Telén till landskapsdirektör

Nylands landskapsfullmäktige har valt diplomingenjör Tuija Telén till ny landskapsdirektör. Telén övergår till tjänsten som landskapsdirektör från uppdraget som stadsdirektör i Högfors. Landskapsfullmäktige röstade om valet av landskapsdirektör med slutna sedlar vid sitt sammanträde tisdagen den 12 september.

Nyhet

4.9.2023

Landskapsstyrelses beslut 4.9

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 4 september. Styrelsen förde en vägledande diskussion om tillsättning av tjänsten som landskapsdirektör. Förslaget till landskapsfullmäktige lämnas vid landskapsstyrelsens fortsatta sammanträde den 7 september efter att fullmäktigegrupperna har hört toppkandidaterna.

Nyhet

28.8.2023

Landskapsstyrelsens beslut 28.8

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 28 augusti. Styrelsen beslutade att ge utlåtande om förslaget till delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt. När det gäller tillfällig skötsel av landskapsdirektörens uppdrag beslutade styrelsen att Juha Eskelinen, direktören för ansvarsområdet regionutveckling, är landskapsdirektörens ställföreträdare.