Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Beslutsfattande

Kategorier:

Nyhet

11.6.2024

Landskapsfullmäktiges beslut 11.6

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 11 juni i Helsingfors stads fullmäktigesal. På föredragningslistan fanns bland annat godkännande av Nylands förbunds verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023 samt inledande av utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning.

Nyhet

10.6.2024

Landskapsstyrelsens beslut 10.6: val av direktörer

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 10 juni. Landskapsstyrelsen fattade beslut om valet av direktörer för ansvarsområdena regionutveckling och regionplanering på Nylands förbund. Till tjänsten som direktör för regionutveckling valdes Eero Venäläinen, och Mari Siivola blev vald till tjänsten som direktör för regionplanering.

Nyhet

10.6.2024

Eero Venäläinen och Mari Siivola valdes till direktörer

Nylands landskapsstyrelse fattade i dag beslut om valet av direktörerna för ansvarsområdena regionutveckling och regionplanering på Nylands förbund. Till tjänsten som direktör för regionutveckling valdes Eero Venäläinen, och Mari Siivola blev vald till tjänsten som direktör för regionplanering.  

Nyhet

15.4.2024

Landskapsstyrelsens beslut 15.4: Direktörstjänster ledigförklaras

Nylands landskapsstyrelse besökte KUUMA-regionen måndagen den 15 april och sammanträdde i Mäntsälä. Landskapsstyrelsen beslutade att Nylands förbunds tjänster som direktörer för regionutveckling och regionplanering ska ledigförklaras. Styrelsen utsåg urvalsgrupperna för att bereda tillsättandet av tjänsterna.

Nyhet

25.3.2024

Landskapsstyrelsens beslut 25.3

Landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 25 mars. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds verksamhetsplan för intressebevakning och fattade beslut om utlysning av ansökan om AKKE-stöd för småskaliga utredningsprojekt. Dessutom godkände styrelsen förbundets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2023.

Nyhet

4.3.2024

Landskapsstyrelsens beslut 4.3: Utlåtande om ändring av bygglagen

Nylands landskapsstyrelse höll ett extra ordinärt möte på måndagen den 4 mars och beslutade ge ett utlåtande om en ändring av bygglagen. I utlåtandet konstateras att förenligheten mellan nya markanvändningslagar som är i samtidig beredning, påverkar uppnåendet av de uppställda målen. Reformhelheten får inte försvaga långsiktig markanvändningsplanering.  

Nyhet

26.2.2024

Landskapsstyrelsens beslut 26.2

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 26 februari. Styrelsen förde en vägledande diskussion om utlåtandet om ändring av bygglagen innan lagen träder i kraft den 1 januari 2025. Landskapsstyrelsen ska fatta beslut om utlåtandet vid sitt extra sammanträde måndagen den 6 mars.

Nyhet

29.1.2024

Landskapsstyrelsens beslut 29.1 

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 29 januari. Styrelsen fick lägesöversikter över en utredning om markanvändningsbehov för grön omställning, finansiering som beviljats för EU-projektberedning 2023 samt över aktuella kulturfrågor i landskapet.

Nyhet

12.12.2023

Landskapsfullmäktiges beslut 12.12

Nylands landskapsfullmäktige sammanträdde tisdagen den 12 december. På föredragningslistan fanns bland annat ärenden om godkännande av Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026 samt beviljande av ansvarsfrihet för landskapsstyrelsen och dess ordförande för räkenskapsperioden 2022.

Nyhet

11.12.2023

Landskapsstyrelsens beslut 11.12  

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 11 december. Styrelsen godkände utlåtanden om utkastet till investeringsprogram för statens trafikledsnät, miljökonsekvensbeskrivning som gäller Flygbanan samt om materialet i anslutning till beredningsfasen av delgeneralplan för Tervalampi i Vichtis.

Nyhet

20.11.2023

Landskapsstyrelsen 20.11: Godkännande av budget och verksamhetsplan

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 20 november. Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds budget för år 2024 samt verksamhets- och ekonomiplan för åren 2024–2026. Enligt budgeten är förbundets verksamhetsutgifter 8 840 000 euro, och utgifterna har ökat med 145 000 euro jämfört med föregående år. Budgeten uppgjordes så att den visar ett underskott på 287 000 euro.