Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Beslutsfattande

Kategorier:

Nyhet

25.10.2022

Nylands mål för regerings­programmet fastställda

Landskapsstyrelsen godkände Nylands förbunds mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod den 24 oktober. Målen styr förbundets påverkansarbete. Målen baserar sig på Nylandsprogrammet samt på nyländska särdrag hos den kommunala ekonomin och välfärdsområdena.

Nyhet

24.10.2022

Landskapsstyrelsen 24.10: Nylands mål för regeringsprogrammet

Nylands landskapsstyrelse sammanträdde måndagen den 24 oktober. Landskapsstyrelsen godkände med små preciseringar Nylands mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet våren 2023 och kommande riksdagsperiod. Styrelsen beslutade att bevilja anslag för hållbar tillväxt och livskraft till tre omfattande utvecklingsprojekt. Dessutom beslutade landskapsstyrelsen att grunda projektet Nylands dal för cirkulär ekonomi.

Nyhet

29.8.2022

Nylands landskapsstyrelse: Finland missar sin chans genom dåligt riktade statsunderstöd

Nylands förbund beställde en utredning om resursströmmar mellan regioner ”Alueiden väliset resurssivirrat” från konsultbyrån för regionutveckling MDI som granskar fördelningen av statliga understödshelheter mellan landskap under åren 2014–2021. Som slutsats från utredningen kan man konstatera att statens finansieringssystem inte identifierar utmaningar och möjligheter hos växande regioner, utan baserar sig på föråldrade fördelningskriterier.