Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

Aktiv höst inom havsplanering

Den andra planeringsomgången i havsplaneringen håller på att starta, och på hösten inleds regionala interaktionsforum, vars bärande tema är beaktande av havsvindkraft i havsplaneringen. Finska vikens regionala evenemang ordnas den 9 oktober.

Användning av havsområden är i kraftig förändring

Enligt markanvändnings- och byggförordningen ska man bedöma huruvida havsplanerna är uppdaterade med minst tio års mellanrum. Planen ska också svara på förändringar i verksamhetsmiljön.

– Som bäst förs diskussioner om behovet av att uppdatera planen och tidsplanen för uppdateringen för att man genom planen kan svara på den förändrade lägesbilden i Finlands havsområden och även i större skala i Östersjön, berättar planeringschef Kaarina Rautio från Nylands förbund.

Flera faktorer påverkar uppdateringsbehovet.

Nylands förbund planerar en hållbar användning av havsområden tillsammans med de övriga landskapen vid kusten. Den första havsplanen som täcker Finlands territorialvatten och ekonomiska zon färdigställdes år 2020.

Interaktionsforumen startas på hösten

Samordningsgruppen för havsplanering och Miljöministeriet genomför en serie med sju interaktionsforum i oktober-november, och denna serie omfattar fem regionala evenemang och två nationella forum.

Evenemanget för Finska vikens planeringsområde ordnas i Kotka (Datariina, Heikinkatu 7) och via distansförbindelse den 9 oktober 2023 kl. 9–12. Anmälan upphör en vecka före evenemanget.

Under förmiddagen behandlar man en lägesbild, mål och åtgärder för utvecklingen av havsvindkraft och annan havsbaserad energiproduktion samt utmaningar och möjligheter som gäller samordningen av maritima funktioner. Evenemanget är avsett för projektutvecklare inom havsvindkraft, maritima intressentgrupper, myndigheter, regionens organisationer och forskningsinstanser. Det finns ett begränsat antal platser. Ett noggrannare program skickas när evenemanget närmar sig.

Flera projekt ger bakgrund för havsplanering

Genom den särskilda finansiering som Miljöministeriet fått håller man på att precisera förutsättningarna för utveckling av havsvindkraft och de totala effekterna i flera projekt under år 2023. Som mål är en kontrollerad utvecklingsbild för havsvindkraft.

Flera gemensamma EU-projekt mellan landskapsförbunden vid kusten har också samband med havsplaneringen, och i dessa projekt bedömer man planernas innehåll i olika länder och deras effekter samt samlar in information bland annat för att genomföra den europeiska gröna given och anpassa sig till klimatförändringen (bl.a. MSP GREEN(Du går över till annan tjänst), Baltic Sea2Land(Du går över till annan tjänst), eMSP NBSR(Du går över till annan tjänst)).

Följande omgång för havsplanering (MSP 2.0) inleds vid landskapsförbunden på hösten 2023 genom projektfinansiering från EHFVF-programmet (Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden).

I Finland skapas ett nytt Havsnät – Är du redan med?

Havsnätet för samman aktörer inom havsplanering samt inom havsnaturen och restaurering. Detta nätverk som samlats av Miljöministeriet startade sin verksamhet på världshavsdagen den 8 juni 2023. Det inledande webbinariet hålls måndag den 2 oktober 2023 kl. 10–11.30.

Bakom samarbetsnätverket ligger projektet LIFE IP Biodiversea(Du går över till annan tjänst) som är Finlands största samarbetsprojekt som fokuserar på skyddet av Östersjöns biologiska mångfald och hållbar användning av marina levande resurser.

Ytterligare upplysningar:

Kaarina Rautio

Planeringschef

+ 358 46 858 8890

Samhällsteknisk försörjning, havsplanering

Suvi Silvennoinen

Sakkunnig

+358 40 195 5420

Nylandsplanen 2050, delaktighet, växelverkan och kommunikation i anslutning till landskapsplanerna, havsplanering. Områdesansvar vid planläggningen: Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Nurmijärvi, Raseborg, Sjundeå och Vichtis

Nyckelord:

Miljö