Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Miljö

Kategorier:

Nyhet

13.6.2024

Ny landskapsplan fokuserar på temana för grön omställning

I maj inledde Nylands förbund utarbetandet av en etapplandskapsplan för grön omställning. Den nya planen kompletterar den lagakraftvunna Nylandsplanen bland annat med teman som energi, teknisk försörjning, näringar, logistik samt miljö och klimat.

Nyhet

7.12.2023

Nylands förbund driver förändringar i EU:s förslag om markdirektiv

Europeiska kommissionen publicerade på sommaren sitt förslag till markdirektiv som syftar till att främja en hållbar markanvändning. Nylands förbund anser att huvudmålet är bra, men lämnade i november sina egna korrigeringsförslag om direktivet, där förbundet önskar att lagberedarna beaktar medlemsländernas särdrag när det gäller markanvändning och dess planering.

Nyhet

25.9.2023

Aktiv höst inom havsplanering

Den andra planeringsomgången i havsplaneringen håller på att starta, och på hösten inleds regionala interaktionsforum, vars bärande tema är beaktande av havsvindkraft i havsplaneringen. Finska vikens regionala evenemang ordnas den 9 oktober.

Blogg

1.6.2023

Den historiska Nylandsplanen

Våren förde med sig goda nyheter. Högsta förvaltningsdomstolen fattade sina slutliga beslut om Nylandsplanen, vilket bekräftade de gångna årens arbete. För det första känner man sig nöjd, för landskapsplanen nästan i sin helhet är i den form som fullmäktige godkände år 2020, skriver Ilona Mansikka.

Nyhet

22.5.2023

Städerna och landskapen kräver ändringar i utkastet till EU:s restaureringsförordning

De största städerna i Finland, flera landskapsförbund och Finlands Kommunförbund har uttryckt sin starka oro för innehållet i artikel 6 i restaureringsförordningen. Ett gemensamt ställningstagande, som innehåller förslag till ändringar i utkastet till förordningen, har lämnats till dem som förhandlar om Finlands regeringsprogram.

Blogg

11.5.2023

Hurdana styrningsformer behöver vi för att trygga skogsnaturen och kolsänkorna?

Under den kommande regeringsperioden ska ett nytt slags bundsförvantskap byggas upp med naturen och hållbara ekologiska gränser ska fastställas för utnyttjandet av naturtillgångar. Det är möjligt för den nya regeringen att styra skogssektorn mot en förnyelse - så att mervärdet kan upprätthållas samtidigt som avverkningsmängderna hålls skäliga, skriver vår miljö- och klimatsakkunniga Maria Sirviö.

Lähikuva sohvalla istuvasta Eija Hasusta. Blogg

13.3.2023

Uppdrag: Klargöra nyländsk identitet. Profileringen av små centrum klar 

Profilerna för små centrum i Nyland-publikationen (på finska) klargör och anger särdrag hos små centrum i Nyland; den för även fram ömsesidiga förhållanden. I sitt blogginlägg hoppas Eija Hasu att arbetet leder till öppningar och idéer för en hållbar utveckling av små centrum, och för en bättre drag- och hållkraft hos dem. Detta gäller såväl kommuner som andra aktörer.

Nyhet

13.3.2023

Högsta förvaltningsdomstolen fattade slutliga beslut om Nylandsplanen

Högsta förvaltningsdomstolen fattade 13.3.2023 beslut om de besvär som gällde helheten Nylandsplanen 2050. I och med dessa beslut har Helsingforsregionens, Västra Nylands och Östra Nylands etapplandskapsplaner, som hör till planhelheten, vunnit laga kraft. Det är inte längre möjligt att besvära sig över besluten.