Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök
Nyhet

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Ansökan är öppen. Medfinansieras av Europeiska unionen.

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling för projekt som genomför huvudstadsregionens ekosystemavtal. Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) styrs anslag för hållbar stadsutveckling via ekosystemavtalen under programperioden 2021–2027.

Ansökningsomgången för huvudstadsregionen är öppen fram till 25.9. Det finns 5,34 miljoner euro att dela ut.

I huvudstadsregionens ekosystemavtal för innovationsverksamhet deltar Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Genom projekten förstärks ett nätverk av utvecklings- och experimentmiljöer, innovations- och kompetenskluster samt tjänster som utvecklar företagens affärsverksamhet.

Utvecklingsprojekt finansieras ur ekosystemavtalets teman som är

– Det är fråga om en ny gemensam helhet genom vilken vi strävar efter att förstärka huvudstadsregionens innovationsekosystem. Projekten ska också vara förenliga med det regional- och strukturpolitiska programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2020–2027. Vi letar speciellt efter engagerade projektpartner, säger Pekka Enroth vid Esbo stad. 

Städernas ledningsgrupp lägger fram ett förslag om de projekt som ska finansieras. Nylands förbund, som är finansierande myndighet, fattar de juridiska finansieringsbesluten för projekten. Nylands förbund ger också handledning i fråga om projektförvaltning och ansökan om stöd. Information om projektens innehåll ges av städernas kontaktpersoner.

– Jag önskar att de som bereder projekt modigt tar kontakt med städernas projektchefer, säger Fulvio Rizzo vid Vanda stad.

Ytterligare upplysningar:

Hanna Laaksonen

Sakkunnig

+358 40 574 8930

Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal

Nyckelord:

Finansiering