Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Finansiering

Kategorier:

Nyhet

27.6.2023

AKKE-finansiering beviljas till 13 projekt

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja fem projekt medel ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Landskapsdirektören har genom sitt beslut beviljat stöd till åtta mindre projekt. Vi fick totalt 43 ansökningar under denna ansökningsomgång som var öppen i januari–mars.

Nyhet

1.3.2023

Central Baltic-programmets ansökningsomgång öppen fram till 10.3

Interreg Central Baltic-programmets andra ansökningsomgång under programperioden 2021–2027 är öppen fram till fredagen den 10 mars klockan 12. Programmet stöder gränsöverskridande samarbetsprojekt inom mellersta Östersjöregionen. Utvecklingsprojektens teman är företag, miljö, sysselsättning och offentliga tjänster.

Nyhet

2.1.2023

Finansiering till förfogande för beredning av EU-projekt

Vi har öppnat en ansökningsomgång genom vilken vi stöder beredning av EU-projekt som görs av nyländska aktörer. Vi har som mål att främja projekt som är av betydelse för landskapet och höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland.

Nyhet

15.11.2022

ERUF-ansökningsomgång aktuell i fem landskap i södra Finland

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för fem landskapsförbund. I ansökningsomgången deltar landskapen Nyland, Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Egentliga Finland. Sammanlagt högst 18 miljoner euro delas ut i de fem landskapen.

Nyhet

29.8.2022

Landskapsstyrelsen 29.8: Finland missar sin chans genom dåligt riktade statsunderstöd

Nylands förbund beställde en utredning om resursströmmar mellan regioner ”Alueiden väliset resurssivirrat” från konsultbyrån för regionutveckling MDI som granskar fördelningen av statliga understödshelheter mellan landskap under åren 2014–2021. Som slutsats från utredningen kan man konstatera att statens finansieringssystem inte identifierar utmaningar och möjligheter hos växande regioner, utan baserar sig på föråldrade fördelningskriterier.

Ansökan är öppen. Medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

15.8.2022

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling för projekt som genomför huvudstadsregionens ekosystemavtal. Det finns 5,34 miljoner euro att dela ut. Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) styrs anslag för hållbar stadsutveckling via ekosystemavtalen under programperioden 2021–2027.

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

16.6.2022

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Vi har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.

Nyhet

10.2.2022

Central Baltic-programmets finansieringsomgång nu öppen

Den första ansökningsomgången under Interreg Central Baltic-programperioden 2021–2027 är öppen till och med den 31 mars. Under den nya programperioden delas det ut 118 miljoner euro i finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Blogg

16.6.2021

Nyländska strukturfondsmedel kanske halveras

I den nationella fördelningen av strukturfondsmedel ser Nyland ut att få bara hälften av den summa som det borde få på basis av EU:s fördelningskriterier och EU-kommissionens finansieringsförslag.