Gå till innehåll
Sök

Finansiering

Kategorier:

Ansökan är öppen. Medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

15.8.2022

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling för projekt som genomför huvudstadsregionens ekosystemavtal. Det finns 5,34 miljoner euro att dela ut. Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) styrs anslag för hållbar stadsutveckling via ekosystemavtalen under programperioden 2021–2027.

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

16.6.2022

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Vi har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.

Nyhet

10.2.2022

Central Baltic-programmets finansieringsomgång nu öppen

Den första ansökningsomgången under Interreg Central Baltic-programperioden 2021–2027 är öppen till och med den 31 mars. Under den nya programperioden delas det ut 118 miljoner euro i finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Blogg

16.6.2021

Nyländska strukturfondsmedel kanske halveras

I den nationella fördelningen av strukturfondsmedel ser Nyland ut att få bara hälften av den summa som det borde få på basis av EU:s fördelningskriterier och EU-kommissionens finansieringsförslag.