Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Finansiering

Kategorier:

Nyhet

26.3.2024

Ansökan om AKKE-finansiering öppen för småskaliga utredningsprojekt

Ansökan om AKKE-finansiering för hållbar tillväxt och livskraft är öppen för småskaliga nyländska utredningsprojekt. Stödbeloppet är 20 000–50 000 euro per projekt, och projektet får pågå högst fram till slutet av det här året. Ansökningstiden går ut den 29 april.

Artikel

8.2.2024

Aktuellt med ansökning i Interreg-program – Dra nytta av möjligheterna till EU-projektfinansiering 

Finns det i er kommun eller organisation ett utvecklingsbehov, som de lokala eller regionala resurserna inte räcker till för? Finns idén för ett projekt, som det kunde löna sig att genomföra i ett vidsträckt samarbete? I Interreg-programmen för interterritoriellt samarbete i EU pågår som bäst ett flertal ansökningsomgångar för finansiering, som det lönar sig att utnyttja.

Nyhet

27.6.2023

AKKE-finansiering beviljas till 13 projekt

Landskapsstyrelsen beslutade att bevilja fem projekt medel ur anslaget för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Landskapsdirektören har genom sitt beslut beviljat stöd till åtta mindre projekt. Vi fick totalt 43 ansökningar under denna ansökningsomgång som var öppen i januari–mars.

Nyhet

1.3.2023

Central Baltic-programmets ansökningsomgång öppen fram till 10.3

Interreg Central Baltic-programmets andra ansökningsomgång under programperioden 2021–2027 är öppen fram till fredagen den 10 mars klockan 12. Programmet stöder gränsöverskridande samarbetsprojekt inom mellersta Östersjöregionen. Utvecklingsprojektens teman är företag, miljö, sysselsättning och offentliga tjänster.

Nyhet

2.1.2023

Finansiering till förfogande för beredning av EU-projekt

Vi har öppnat en ansökningsomgång genom vilken vi stöder beredning av EU-projekt som görs av nyländska aktörer. Vi har som mål att främja projekt som är av betydelse för landskapet och höja det finansieringsanslag från Europeiska unionen som beviljas Nyland.

Nyhet

15.11.2022

ERUF-ansökningsomgång aktuell i fem landskap i södra Finland

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för fem landskapsförbund. I ansökningsomgången deltar landskapen Nyland, Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Egentliga Finland. Sammanlagt högst 18 miljoner euro delas ut i de fem landskapen.

Nyhet

29.8.2022

Landskapsstyrelsen 29.8: Finland missar sin chans genom dåligt riktade statsunderstöd

Nylands förbund beställde en utredning om resursströmmar mellan regioner ”Alueiden väliset resurssivirrat” från konsultbyrån för regionutveckling MDI som granskar fördelningen av statliga understödshelheter mellan landskap under åren 2014–2021. Som slutsats från utredningen kan man konstatera att statens finansieringssystem inte identifierar utmaningar och möjligheter hos växande regioner, utan baserar sig på föråldrade fördelningskriterier.

Ansökan är öppen. Medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

15.8.2022

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Nylands förbund har utlyst en ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling för projekt som genomför huvudstadsregionens ekosystemavtal. Det finns 5,34 miljoner euro att dela ut. Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) styrs anslag för hållbar stadsutveckling via ekosystemavtalen under programperioden 2021–2027.

Interreg, medfinansieras av Europeiska unionen. Nyhet

16.6.2022

Ansökan om nationell medfinansiering för Interreg-program av Nylands förbund utlyst

Vi har nu öppnat omgången för ansökan om nationell medfinansiering för projekt i anslutning till Interreg-program som ingår i det regionala europeiska samarbetet. Under hela programperioden 2021–2027 beviljas medfinansiering till finländska partners i projekt som fått finansiering ur programmen Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region och Urbact.