Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Blogg

Kategorier:

Blogg

27.1.2022

Nya metoder införs för att öka kolbindningen i de nyländska skogarna

De nyländska skogarna binder effektivt kol, men på grund av avverkningar är kolsänkorna anspråkslösa. I det nya projektet om hållbart mångbruk av kommunala skogar fördjupar man sig i metoderna för att öka kolsänkorna. Med hjälp av en utredning om kolsänkor som pågår erbjuder vi hjälp till att dämpa avskogning. 

Blogg

20.9.2021

Världen behöver dem som avancerar snabbt i klimatfrågan

Ett nytt utkast till klimatlag är för närvarande ute på remiss. Målet med den nya klimatlagen är att dämpa klimatförändringen och att främja anpassning till klimatförändringen samt att säkerställa att Finland uppnår klimatneutralitet år 2035 och uppfyller sina internationella klimatåtaganden.

Blogg

16.6.2021

Nyländska strukturfondsmedel kanske halveras

I den nationella fördelningen av strukturfondsmedel ser Nyland ut att få bara hälften av den summa som det borde få på basis av EU:s fördelningskriterier och EU-kommissionens finansieringsförslag.

Blogg

22.3.2021

Vad har trafiksystemplan Liikenne 12 att ge Nyland?

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan har ett gott syfte, men den lämnar en del i övrigt att önska då det gäller relevans, finansiering och samarbete, skriver Nylands förbunds trafikplaneringschef Petri Suominen.