Gå till innehåll
Nylands förbund Aktuellt Kontaktuppgifter
Sök

Blogg

Kategorier:

Blogg

26.3.2024

Hur resan mot klimatneutralitet går – Dags för mellanbokslut

Nyland har ett ambitiöst mål om att bli ett klimatneutralt landskap senast år 2030. För tillfället utarbetar vi ett så kallat mellanbokslut för klimatarbetet, det vill säga en utredning om vad som redan har gjorts och vad som ännu behöver göras för att uppnå målet. I lägesbilden för klimatarbetet ingår en sammanfattning av de klimatåtgärder som redan används och som planerats, och dessutom identifieras nya utmaningar och tilläggsåtgärder som eventuellt behövs, berättar Pia Tynys, ledande sakkunnig i klimatfrågor.

Blogg

19.1.2024

Välkommen regionförvaltnings­reformen!  

Den omfattande reformen av statens regionförvaltning som inleddes förra hösten är just nu ett av de viktigaste ärendena i utvecklandet av den offentliga förvaltningen. Förändringen går ut på att göra statens tillstånds- och tillsynsuppgifter enhetligare och smidigare. Samtidigt bildas regionala livskraftscentraler. I sin blogg betonar landskapsdirektör Tuija Telén behovet för Nyland att få en egen livskraftscentral.

Kolme tuulivoimalaa, usvaa ja taustalla punertavia ja sinisiä pilviä. Blogg

16.6.2023

Vindkraft är ingen lösning för Nylands klimatneutralitetsmål

Nylands vindförhållanden är gynnsamma för vindkraft, men enligt de senaste analyserna finns det fortfarande mycket hinder speciellt för större projekt. Under detta decennium ska lösningar mot klimatneutralitet sökas någon annanstans, skriver Kaarina Rautio och Henri Jutila.

Blogg

1.6.2023

Den historiska Nylandsplanen

Våren förde med sig goda nyheter. Högsta förvaltningsdomstolen fattade sina slutliga beslut om Nylandsplanen, vilket bekräftade de gångna årens arbete. För det första känner man sig nöjd, för landskapsplanen nästan i sin helhet är i den form som fullmäktige godkände år 2020, skriver Ilona Mansikka.

Blogg

11.5.2023

Hurdana styrningsformer behöver vi för att trygga skogsnaturen och kolsänkorna?

Under den kommande regeringsperioden ska ett nytt slags bundsförvantskap byggas upp med naturen och hållbara ekologiska gränser ska fastställas för utnyttjandet av naturtillgångar. Det är möjligt för den nya regeringen att styra skogssektorn mot en förnyelse - så att mervärdet kan upprätthållas samtidigt som avverkningsmängderna hålls skäliga, skriver vår miljö- och klimatsakkunniga Maria Sirviö.

Lähikuva sohvalla istuvasta Eija Hasusta. Blogg

13.3.2023

Uppdrag: Klargöra nyländsk identitet. Profileringen av små centrum klar 

Profilerna för små centrum i Nyland-publikationen (på finska) klargör och anger särdrag hos små centrum i Nyland; den för även fram ömsesidiga förhållanden. I sitt blogginlägg hoppas Eija Hasu att arbetet leder till öppningar och idéer för en hållbar utveckling av små centrum, och för en bättre drag- och hållkraft hos dem. Detta gäller såväl kommuner som andra aktörer.

Blogg

27.1.2022

Nya metoder införs för att öka kolbindningen i de nyländska skogarna

De nyländska skogarna binder effektivt kol, men på grund av avverkningar är kolsänkorna anspråkslösa. I det nya projektet om hållbart mångbruk av kommunala skogar fördjupar man sig i metoderna för att öka kolsänkorna. Med hjälp av en utredning om kolsänkor som pågår erbjuder vi hjälp till att dämpa avskogning. 

Blogg

20.9.2021

Världen behöver dem som avancerar snabbt i klimatfrågan

Ett nytt utkast till klimatlag är för närvarande ute på remiss. Målet med den nya klimatlagen är att dämpa klimatförändringen och att främja anpassning till klimatförändringen samt att säkerställa att Finland uppnår klimatneutralitet år 2035 och uppfyller sina internationella klimatåtaganden.

Blogg

16.6.2021

Nyländska strukturfondsmedel kanske halveras

I den nationella fördelningen av strukturfondsmedel ser Nyland ut att få bara hälften av den summa som det borde få på basis av EU:s fördelningskriterier och EU-kommissionens finansieringsförslag.

Blogg

22.3.2021

Vad har trafiksystemplan Liikenne 12 att ge Nyland?

Finlands första riksomfattande trafiksystemplan har ett gott syfte, men den lämnar en del i övrigt att önska då det gäller relevans, finansiering och samarbete, skriver Nylands förbunds trafikplaneringschef Petri Suominen.